Психолого-медико-педагогічна консультація - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Психолого-медико-педагогічна консультація

КЕРІВНИК

Homych-G.O.

Хомич Галина Олексіївна

кандидат психологічних наук, професор

КОНСУЛЬТАНТ

Кузьменко Т.М. сайт пхдпу1 (1)

Кузьменко Тетяна Миколаївна

магістр психології, арт-терапевт

Вітаємо! Ми раді вітати Вас на нашій сторінці!

У сучасному суспільстві стало модним і корисним відвідувати психолога як фахівця, що доброчесно та компетентно супроводжує особистість. Стало модним і корисним довіряти і отримувати хороший результат. Стало модним і корисним вірити у себе та вірити у професіоналізм фахівців психологічної галузі.

Метою сучасної людини стало максимальне пізнання себе, своїх ресурсів та переваг, максимальне усвідомлення власних можливостей та розвиток навички виходити із складних життєвих обставин із відчуттям самоцінності й цінності усіх життєвих уроків.

Цій меті слугує психолого-медико-педагогічна консультації, що виконує місію забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу, сприяння особистісному зростанню та професійному становленню студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, представників викладацького корпусу та співробітників, надання консультативної психологічної підтримки.

Завдання, які виконують фахівці консультації:

 • психологічний супровід навчально-виховного процесу;
 • психологічний супровід соціального та особистісного розвитку;
 • формування та розвиток в учасників навчально-виховного процесу здатності до самопізнання, саморегуляції, саморозвитку та самоорганізації;
 • забезпечення психологічної підтримки через надання індивідуальної чи групової допомоги;
 • психологічне консультування усіх учасників освітнього процесу;
 • підвищення психологічної компетенції суб’єктів освітнього процесу;
 • формування конкурентоспроможного фахівця;
 • науково-методична та дослідницька робота.

Етичні засади діяльності фахівців психолого-медико-педагогічної консультації

Відповідальність

 • Психологи несуть особисту відповідальність за свою роботу.
 • Психологи зобов’язані всіляко запобігати і не допускати антигуманних наслідків у своїй професійній діяльності.
 • Психологи повинні утримуватись від будь-яких дій чи заяв, що загрожують недоторканності особи; не мають права використовувати свої знання і становище з метою приниження людської гідності, пригнічування особистості або маніпулювання нею; несуть відповідальність за додержання пріоритету інтересів людини.
 • На психологів покладається відповідальність за надійність використовуваних методів та їх програмного забезпечення, валідність обробки даних досліджень, у тому числі тих, які проводяться з використанням комп’ютерних технологій.
 • Психологи застосовують лише ті знання, якими вони володіють відповідно до своєї кваліфікації, повноважень і соціального статусу.

Компетентність

 • Психологи постійно поповнюють свої знання про нові наукові досягнення в галузі їхньої діяльності, беруться за розв’язання тільки тих завдань, які належать до сфери їх компетенції. У разі непосильності завдання психологи передають його іншому досвідченому фахівцю або допомагають людині, яка звернулася за підтримкою, налагодити й контакт з професіоналами, що можуть надати адекватну допомогу.
 • Психологи не застосовують методів і процедур, не апробованих центральними органами Товариства психологів України. У тих випадках, коли психологічні методики лише проходять випробування (з до-Інолу контрольних органів Товариства), психологи, проводячи експеримент з обмеженим контингентом досліджуваних, попереджають їх про застосування неперевірених методів і технічних пристроїв або про свій недостатній рівень оволодіння ними.
 • Психолог публікує під своїм ім’ям лише ту працю, яка повністю виконана ним самим або містить істотний власний внесок; недопустима публікація з метою особистої, матеріальної вигоди недостатньо підготовлених праць, невалідизованих методик, а психолог не може виконувати практичної роботи, не маючи належної кваліфікації та досвіду.
 • Психолог прагне до адекватних знань про свої індивідуальні якості та особливості і визначення меж власних професійних можливостей. Особистісні психологічні проблеми (які негативно впливають на якість виконання обов’язків) можуть бути показником професійної непридатності і мають якомога швидше коригуватись та розв’язуватись психологом.

Захист інтересів клієнта

 • Психологи суворо додержуються принципу добровільної участі клієнта в обстеженнях. Під час роботи з дітьми, пацієнтами з тяжкими психічними розладами (тобто в крайніх випадках) допускаються відхилення від принципу добровільності, але в межах законодавчих норм; обов’язком психолога є намагання налагодити з клієнтом співробітництво. Психологи утримуються від непотрібних лікувань клієнта.
 • Психологи, вступаючи у контакт з особами, для яких він є обов’язково-примусовим (наприклад, у разі проведення психологічної експертизи), не мають права змушувати клієнта повідомляти відомості поза його волею, не можуть вживати примусових заходів для одержання даних, окрім випадків, коли така інформація сприятиме безпеці навколишніх або самого клієнта.
 • Психологи не беруть участі в діях, спрямованих проти свободи особи. Вони не мають права змушувати клієнта розповідати про свою життєву філософію, політичні, релігійні чи етичні переконання, не повинні вимагати відмовитися від них.

До послуг студентів, аспірантів та працівників:

індивідуальні консультації;

групова робота (тренінги, бесіди, відеолекторії);

психологічна література та фільми;

поради психолога у тематичних рубриках сайту університету.

ГРАФІК РОБОТИ

Пн. – Пт. – 830–1700
Сб. – Нд. – вихідний

Обідня перерва: 1200–1230

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 4, каб. 416.

+38 (044) 293-11-19

mal_tan@ukr.net

 Facebook

Перейти до вмісту