Спеціалізована вчена рада Д 27.053.01 - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Спеціалізована вчена рада Д 27.053.01

Згідно з наказом МОН України від 26.11.2020 № 1471 спеціалізованій вченій раді Д 27.053.01 змінено профіль, продовжує свою діяльність до 15 травня 2021 р. за спеціальностями:

07.00.01 – історія України;

07.00.06 – Історіографія, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни;

07.00.07 – історія науки й техніки

КЕРІВНИЦТВО

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ РАДИ

Молоткіна Валентина Костянтинівна 

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії і культури України,

 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.01

Голова ради 

ЗАСТУПНИК ТА УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

Коцур Віктор Петрович

доктор історичних наук, професор кафедри історії і культури України, дійсний член НАПН України, ректор,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06

Заступник голови ради 

Глоба Ольга Федорівна

кандидат історичних наук, доцент кафедри біології та методики навчання,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07

Учений секретар ради 

ЧЛЕНИ РАДИ

Гончаренко Олексій Миколайович, доктор історичних наук, професор, декан факультету, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.01;

Довжук Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.01;

Ігнатенко Марина Миколаївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.01;

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Капелюшний Валерій Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.06;

Коцур Надія Іванівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07;

Куйбіда Віктор Віталійович, доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07;

Кучер Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07;

Левченко Інна Миколаївна, доктор історичних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07;

Любовець Олена Миколаївна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри, ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая», спеціальність 07.00.01;

Ніколаєв Микола Ілліч, доктор історичних наук, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Орлик Світлана Владиславівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 07.00.06;

Пасічник Наталя Олексіївна, доктор історичних наук, професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 07.00.07;

Ріжняк Ренат Ярославович, доктор історичних наук, професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 07.00.07;

Ткаченко Віктор Миколайович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Шевчук Василь Петрович, доктор історичних наук, професор, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України, спеціальність 07.00.01.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30.

+38 (04567) 5-63-94

 phpdu.edu@gmail.com

Перейти до вмісту