Академічна доброчесність - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Академічна доброчесність

Основні поняття

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Автор – фізична особа, творчою працею якої створено твір.

Твір (робота, матеріал) – інформація, як результат наукової чи навчально-методичної діяльності конкретної особи (чи у співавторстві), представлена на паперових носіях або в електронному вигляді у мережі Інтернет (монографія, підручник, навчальний посібник, стаття, тези, препринт, автореферат і рукопис дисертації (дисертаційна робота), магістерська чи бакалаврська робота, курсова робота чи проект, реферат, есе, контрольна робота тощо).

Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору (ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Цитата – порівняно стислий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого (у тому числі оприлюдненого у мережі Інтернет) твору, який використовується, з обов’язковим посиланням на його автора і джерело цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими власні твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні.

Унікальність твору (роботи, матеріалу) – співвідношення (у відсотках) матеріалу, що не має збігів з іншими публікаціями, до загального обсягу матеріалу.

Нормативна база

Корисна інформація

Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (МОН)

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (SAIUP)

Основи академічного письма: методичні рекомендації та програма курсу

Програма «Академічна доброчесність та бібліотеки»

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд 

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні

Рекомендації МОН України з академічної доброчесності

Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності

Фундаментальні цінності академічної доброчесності

Директор Центру забезпечення якості освіти Сергій Квіт, координатор Американської Бібліотеки Світлана Чуканова та керівник Школи професійного розвитку викладачів Наталія Старинська діляться досвідом в новому онлайн-курсі «Академічна доброчесність в університеті» на платформі Відкритий Університет Майдану

Інформаційні бюлетені «Академічна доброчесність»

Відеоматеріали

Перейти до вмісту