Спеціалізована вчена рада Д 27.053.04 - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Спеціалізована вчена рада Д 27.053.04

Спеціалізована вчена рада Д 27.053.04 створена у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 18 грудня 2018 р. № 1412 терміном до 31 грудня 2020 року для проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук за спеціальністю:19.00.07 – педагогічна і вікова психологія.

КЕРІВНИЦТВО

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ РАДИ

Ткач Т.В.

Ткач Тамара Володимирівна

доктор психологічних наук, професор,

 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07

Голова ради 

ЗАСТУПНИК ТА ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

Харченко Наталія Валентинівна

доктор психологічних наук, доцент,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність – 19.00.07

Заступник голови ради 

Лила Магдалина Василівна

кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07

Вчений секретар ради 

ЧЛЕНИ РАДИ

Волженцева Ірина Вікторівна – доктор психологічних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність – 19.00.01;

Гордієнко-Митрофанова Ія Володимирівна – доктор психологічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність – 19.00.07;

Доцевич Тамілія Іванівна – доктор психологічних наук, професор, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07;

Калмикова Лариса Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07;

Корніяка Ольга Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України,  спеціальність 19.00.07;

Михальчук Наталія Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність 19.00.07;

Олександренко Катерина Валентинівна – доктор психологічних наук, доцент, Хмельницький національний університет, спеціальність 19.00.07;

Ткачук Таїсія Анатоліївна – доктор психологічних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07;

Токарева Наталія Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.07;

Шамне Анжеліка Володимирівна – доктор психологічних наук, професор, кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

Шапран Юрій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.04;

Шимко Віталій Артурович – доктор психологічних наук, профессор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 19.00.09.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, каб. 207 (лабораторія психолінгвістики).

+38 (068) 805-84-41

 phpduk2705304@gmail.com

Перейти до вмісту