Спеціалізована вчена рада Д 27.053.03 - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Спеціалізована вчена рада Д 27.053.03

Спеціалізована вчена рада Д 27.053.03 створена у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 2019 р. № 1428 терміном до 31 грудня 2020 року для проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки,

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

КЕРІВНИЦТВО

Шапран Ольга Іллівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.04

Голова ради

 

ЗАСТУПНИК ТА ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

Сігаєва Л.Є.

Сігаєва Лариса Євгеніївна

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.01

Заступник голови 

Онищенко Н.П.

Онищенко Наталія Петрівна

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи


ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.04 (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 р. № 157)

Вчений секретар ради

ЧЛЕНИ РАДИ

Бенера Валентина Єфремівна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.01;

Вайнтрауб Марк Абрамович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 13.00.04;

Доброскок Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 13.00.04;

Малашевська Ірина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 13.00.01;

Мартинюк Тетяна Володимирівнадоктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 13.00.01;

Моторіна Валентина Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 13.00.04;

Степашко Володимир Олексійович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 13.00.01;

Токмань Ганна Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 13.00.01;

Торубара Олексій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету, Національний університет «Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка», спеціальність 13.00.04;

Федяєва Валентина Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Херсонський державний університет, спеціальність 13.00.01;

Чобітько Микола Григорович –  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 13.00.04;

Шапран Юрій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 13.00.04.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30.

+38 (04567) 5-87-92

 phpdu_pedagogika206@ukr.net

Перейти до вмісту