Спеціалізована вчена рада К 27.053.05 - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Спеціалізована вчена рада К 27.053.05

Спеціалізована вчена рада К 27.053.05 створена у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2020 р. № 886 строком до 15 травня 2021 року для проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю:

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

КЕРІВНИЦТВО

Полисаєв Олександр Павлович

Полисаєв Олександр Павлович
доктор філософських наук, професор, професор кафедри,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03

Голова ради

 

ЗАСТУПНИК ТА УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

Стадник М.М.

Стадник Микола Миколайович

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03

Заступник голови 

Юхименко Н.Ф.

Юхименко Наталія Федорівна

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03

Вчений секретар

ЧЛЕНИ РАДИ

Бова Віта Володимирівна, к.філос.н., доцент, провідний науковий співробітник Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», спеціальність 09.00.03;

Вашкевич Віктор Миколайович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 09.00.03.

Гаєвська Оксана Борисівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 09.00.03.

Дем’яненко Борис Леонідович, д.політ.н., професор, декан факультету, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03.

Калуга Володимир Федорович, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03.

Кравченко Олена Петрівна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03.

Левченко Леся Юріївна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03.

Малинка Юлія Григорівна, к.філос.н., викладач кафедри, Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, спеціальність 09.00.03.

Рик Сергій Миколайович, к.філос.н., доцент, проректор з наукової роботи, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03.

Свириденко Денис Борисович, д.філос.н., доцент, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 09.00.03.

Степико Михайло Тимофійович, д.філос.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03.

Харченко Лариса Миколаївна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 09.00.03

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30.

+38 (04567) 5-37-62

k27.053.05_philisophia@ukr.net

Перейти до вмісту