Спеціалізована вчена рада К 27.053.02 - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Спеціалізована вчена рада К 27.053.02

Спеціалізована вчена рада К 27.053.02 створена у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 975 терміном до 31 грудня 2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
за спеціальністю 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ РАДИ

Демуз Інна Олександрівна

доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри документознавства,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06

Голова ради 

ЗАСТУПНИК ТА УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

Коцур Віктор Петрович

доктор історичних наук, професор кафедри історії і культури України, дійсний член НАПН України, ректор,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06

Заступник голови ради 

 

Сіропол Володимир Олександрович

кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, правознавства та методик навчання,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06.

Вчений секретар ради

ЧЛЕНИ РАДИ

Березанська Ірина Михайлівна, кандидат історичних наук, викладач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Брехунець Ніна Сергіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Висовень Оксана Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Гончаренко Олексій Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Дем’яненко Борис Леонідович, доктор політичних наук, професор, декан, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Довжук Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Зленко Алла Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Ігнатенко Марина Миколаївна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет культури і мистецтв України, спеціальність 07.00.06;

Луняк Євген Миколайович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, спеціальність 07.00.06;

Молоткіна Валентина Костянтинівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Шаравара Тамара Олексіївна, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія, спеціальність 07.00.06;

Шатковська Алла Юріївна, кандидат історичних наук, викладач циклової комісії, Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І. Я. Франка, спеціальність 07.00.06;

Ярмошик Іван Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 07.00.06.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30.

+38 (04567) 5-63-94

 svp_k2705302@ukr.net 

Перейти до вмісту