Про університет - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Про університет

Університет Григорія Сковороди в Переяславі – сучасний регіональний заклад вищої освіти, діяльність якого базується на глибоких багатовікових традиціях розвитку освіти Переяславщини і відповідає сучасним вимогам інформаційного суспільства, кращим зразкам вітчизняної вищої школи.

Сьогодні університет системно модернізується шляхом оновлення матеріально-технічної та навчально-лабораторної баз, застосування сучасних інформаційних технологій, модульного навчального середовища, формування потужного науково-методичного супроводу освітнього процесу.

Станом на 01 грудня 2021 року в університеті здобувають вищу освіту 4985 осіб. Серед здобувачів вищої освіти 4849 студентів, 130 аспіранти та 6 докторантів. За держзамовленням навчається 2332 здобувачів, за кошти фізичних та юридичних осіб – 2653. Професорсько-викладацького складу, станом на грудень 2021 року, налічується 383 особи, з них – 64 докторів наук, 242 кандидатів наук та 77 викладачів.

Рейтинги університету:

У  2021 році проводилася цілеспрямована робота з утвердження позицій Університету Григорія Сковороди в Переяславі на теренах міжнародного та вітчизняного освітнього простору.

У web-рейтингу університетів світу (Ranking Web of Universities) університет займає 159 місце серед 314 закладів вищої освіти України та 14626 місце серед більше 30 (31002) тисяч університетів світу. Цей рейтинг складено з урахуванням систематизованих даних, які враховують кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту закладу освіти, зовнішні посилання на нього, цитованість авторів, робіт та інші показники; оцінюється змістовна та інформаційна складова вебсайту, присутність закладу освіти та відображення його діяльності в мережі Інтернет.

Університет щорічно підтверджує свої позиції. У 2021 році в академічному рейтингу «ТОП-200 Україна» за проєктом ЮНЕСКО (формується за сукупністю показників діяльності, якості науково-педагогічного потенціалу, якості навчання та міжнародного визнання) серед двохсот кращих університетів України наш заклад вищої освіти посів 147 місце.

У 2021 році в щорічному рейтингу українських вищих навчальних закладів за показниками даних наукометричної бази Scopus Університет імені Григорія Сковороди в Переяславі займає 149 місце.

Перейти до вмісту