Відділ аспірантури та докторантури - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Відділ аспірантури та докторантури

viddily asp

Під час роботи приймальної комісії вступники мають можливість надіслати, на електронну адресу відділу asp_phdpu@ukr.netзаповнену заяву-анкету зі відсканованими копіями документів, які зазначені у пункті ІІІ правил прийому до аспірантури та докторантури, з подальшою подачею документів на паперових носіях у день першого вступного іспиту.

Огляд матеріально-технічної бази ОНП 053 Психологія

Аспірантура у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» функціонує з  1995 року, постійнодіюча аспірантура:

 • з 1997 року за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії;
 • з 1998 року – 07.00.01 – історія України, 13.00.02 – теорія та методика фізичного виховання;
 • з 2000 року – 25.00.05 – галузеве управління (разова);
 • з 2002 року – 10.01.01 – українська література, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • з 2003 року – 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова), 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;
 • з 2004 року – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 08.02.03 – організація управління, планування та регулювання економікою (разова);
 • з 2005 року – 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (разова), 07.00.07 – історія науки і техніки;
 • з 2007 року – 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література);
 • з 2008 року – 09.00.11 – релігієзнавство (разова), 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (разова);
 • з 2011 року – 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні
 • з 2014 року – 10.02.01 – українська мова;
 • з 2015 року – 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року №1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» з 2016 року аспірантура здійснює підготовку докторів філософії за 11 спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта (українська мова і література), 015 Професійна освіта, 017 Фізична культура і спорт, 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 035 Філологія, 051 Економіка, 053 Психологія, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування

   У 2007 році в університеті було відкрито докторантуру за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) (разова),

 • З 2009 року – 10.01.01 – українська література
 • З 2011 року – 07.00.01 – історія України
 • З 2014 року – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

З 2016 року – докторантура здійснює підготовку докторів наук за 4 спеціальностями: 015 Професійна освіта, 032 Історія та археологія, 053 Психологія, 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Навчання в аспірантурі забезпечують 15 кафедр університету. З метою подальшої інтеграції освіти і науки, розвитку академічної мобільності, розширено взаємодію нашого університету з вищими навчальними закладами МОН України, науковими установами НАН України та НАПН України. З 1999 на початок 2021 року захищено 387 кандидатських і 39 докторських дисертацій.

Освітній процес в аспірантурі і докторантурі забезпечує професорсько-викладацький склад з 58 докторів наук, професорів, провідних фахівців з відповідних галузей знань.

При університеті відкриті спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: 07.00.01 – історія України07.00.06 – Історіографія, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни; 07.00.07 – історія науки і техніки; 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 19.00.07 ‑ педагогічна і вікова психологія та кандидатських дисертацій за спеціальністю: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

КЕРІВНИЦТВО

Розсоха А.П.

Розсоха Антоніна Павлівна

кандидат педагогічних наук, професор

Завідувач відділу аспірантури та докторантури

ГРАФІК ПРИЙОМУ

Понеділок: 1400–1600
Середа: 1400–1600

ФАХІВЦІ

Бережна Л.В.

Бережна Людмила Валентинівна

старший викладач

Провідний фахівець відділу 

Зозуля І.М.

Зозуля Ірина Миколаївна

Фахівець відділу 

ГРАФІК РОБОТИ

Пн. – Пт. – 830–1700
Сб. – Нд. – вихідний

Обідня перерва: 1230–1300

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 1, ауд. 119.

+38 (044) 293-11-13 

asp_phdpu@ukr.net

Facebook

Перейти до вмісту