Конференція трудового колективу - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Конференція трудового колективу

Відповідно до п. 1, ст. 39 Закону України «Про вищу освіту» та п. 1 ст. 6 Статуту Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів (курсантів).

Відповідно до Статуту університету, а саме: п. 6.2., делегатів конференції трудового колективу обирають строком на 5 років. Конференція є виборним органом. Статутний склад конференції  визначають на момент обрання нового складу конференції кількістю штатних  працівників Університету з розрахунку: від кожних 10 штатних науково-педагогічних працівників не більше 3 делегатів; від кожних 20 штатних осіб  педагогічного, навчально-допоміжного, адміністративно-управлінського, обслуговуючого персоналу не більше 1 делегата.  За посадами делегатами конференції є ректор, проректори, декани факультетів, голова профспілкового комітету. При цьому не менше ніж 75 відсотків складу делегатів конференції повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету, які працюють в Університеті на постійній основі, і не менше ніж 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, обраних студентами шляхом прямих таємних виборів.

6.3. Конференцію скликають не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання конференції можуть скликати за ініціативою ректорату, профспілкового комітету не менше третини делегатів конференції, не менше половини статутного складу вченої ради, не менше однієї третьої частини штатних працівників Університету.

6.4. Конференція трудового колективу:

– погоджує за поданням вченої ради Університету Статут Університету у новій редакції чи зміни (доповнення) до нього;

– заслуховує щороку звіт ректора Університету та оцінює його діяльність;

– обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

– розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора Університету;

– затверджує правила внутрішнього розпорядку Університету і колективний договір;

– розглядає інші питання діяльності Університету.

ГОЛОВУЮЧИЙ КОНФЕРЕНЦІЄЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

Хомич В.Ф.

Хомич Валерій Феодосійович

кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор 

ЗАСТУПНИК ТА СЕКРЕТАР

Брехунець А.І.

Брехунець Анатолій Іванович

кандидат педагогічних наук, доцент,
керівник навчального відділу

Заступник Головуючого Конференцією трудового колективу

Гагаріна Ірина Станіславівна

керівник загального відділу

Секретар Конференції трудового колективу

ПОСТІЙНО ДІЮЧА ПРЕЗИДІЯ

Коцур В.П.

Коцур Віктор Петрович

доктор історичних наук, професор, ректор

дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України

Закопайло С.А.

Закопайло Сергій Анатолійович 

кандидат педагогічних наук, доцент, голова первинної профспілкової організації

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30.

Перейти до вмісту