Кафедра військової підготовки - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Кафедра військової підготовки

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського сучасний військовий освітній і науковий заклад, який пройшов акредитацію при Міністерстві освіти України і внесений до Державного реєстру навчальних закладів України з наданням права проводити підготовку фахівців за рівнями вищої освіти «магістр» (вища військова оперативно-стратегічна та вища віськова оперативно-тактична освіта), «доктор філософії», «доктор наук», а також автономії в частині визначення змісту освіти, присвоєння та присудження наукових ступенів і звань, самостійного планування й розвитку пошукових і фундаментальних досліджень, самостійного розпорядження всіма видами асигнувань і деяких інших питань.

Основним напрямом діяльності університету є підготовка фахівців з вищою освітою для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також правоохоронних органів та збройних сил іноземних держав.

У стінах університету функціонує докторантура за 8 науковими спеціальностями й ад’юнктура за 12 науковими спеціальностями. В університеті діють чотири спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій з військових, технічних, історичних наук, видаються п’ять фахових наукових збірників та один науковий журнал.

Підтвердженням високої оцінки діяльності особового складу університету в підготовці висококваліфікованих офіцерських кадрів для Збройних Сил України став Указ Президента України від 22 лютого 2013 року «Про присвоєння імені Івана Черняховського Національному університету оборони України».

Поряд з цим виконання завдань керівництва держави у сфері військової освіти потребує сучасних підходів, продуманих конструктивних рішень і практичних ініціативних дій для досягнення ефективності за всіма напрямами підготовки фахівців для Збройних Сил України.

З огляду на вимоги часу, колектив Національного університету оборони України імені Івана Черняховського формує плани на майбутнє і ставить перед собою амбіційні завдання щодо перспективного розвитку провідного вищого військового навчального закладу нашої держави, формування майбутнього офіцерського корпусу Збройних Сил України офіцерів-патріотів і професіоналів-лідерів, достойних продовжувачів славетних традицій вітчизняного війська.

З 2016 року Університет Григорія Сковороди в Переяславі та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського підтримують тісну співпрацю, а університет оборони надає студентам нашого університету додаткові освітні послуги, зокрема можливість навчання на військовій кафедрі.

КОНТАКТИ

Контактна особа в університеті: Стеценко Алла Іванівна: + 38 (093) 183-81-36

03049, м. Київ-049, Повітрофлотський проспект, 28

тел. +38 (044) 271-06-09 (довідкова служба)
тел. +38 (044) 271-09-71, 271-09-78, 271-09-72 (кафедра військової підготовки)
тел./факс: +38 (044) 248-10-78 (черговий)

Довідка щодо вступу до НУОУ: тел. +38 (044) 271-05-92

Перейти до вмісту