Факультет технологічної і математичної освіти - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Факультет технологічної і математичної освіти

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Університет > Структура > Факультети > Факультет технологічної і математичної освіти

Факультет технологічної і математичної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» був створений 1 вересня 2020 року шляхом реорганізації природничо-технологічного факультету.

Контингент студентів складає 477 особи (із них 308 – на денній формі навчання, 169 – на заочній).

На факультеті підготовка фахівців ведеться за двома кваліфікаційними освітніми рівнями:  І бакалаврським та ІІ магістерським.

Факультет технологічної і математичної освіти готує фахівців за такими спеціальностями:

  • 014. Середня освіта (Математика);
  • 014. Середня освіта (Трудове навчання та технології);
  • 015. Професійна освіта (Охорона праці).

Навчальний процес забезпечують 18 кафедр університету. У їх складі 80% викладачів з вченими ступенями та званнями. На факультеті створені необхідні мультимедійні та інтерактивні аудиторії, кабінети та лабораторії, впроваджене сучасне інформаційне забезпечення навчального процесу.

На основі укладених договорів про створення навчально-наукових комплексів факультет співпрацює з Володимир-Волинським педагогічним коледжем імені А. Кримського (Волинська область), Коростишівським педагогічним коледжем імені А. Франка (Житомирська область), Прилуцьким педагогічним коледжем імені А. Макаренка, Ржищівським гуманітарним коледжем, Ржищівським індустріально-педагогічним технікумом (Київська область), Бориспільським професійним ліцеєм, Державним професійно-технічним навчальним закладом «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти», Сквирським ВПУ, Канівським ВПУ, Державним професійно-технічним навчальним закладом «Яготинський центр професійно-технічної освіти». Згідно угоди, випускники цих училищ зараховуються на скорочений термін навчання.

Викладачі та студенти  факультету беруть активну участь у науково-дослідній роботі у проблемних групах та наукових гуртках, приймають участь у студентських науково-практичних конференціях, круглих столах.

На факультеті діє чітка система навчально-виховної роботи, яка передбачає організацію змістовного дозвілля студентів: спортивні секції, студентський хор, інструментальні ансамблі. Базовою ланкою виховної роботи на факультеті є діяльність кураторів. На факультеті технологічної і математичної освіти безпосереднє керівництво виховною роботою в групах здійснюють 22 куратори, які призначаються із числа досвідчених викладачів. Роботою кураторів на факультеті керує заступник декана з виховної роботи.

Важливим у розвитку факультету є розширення студентського самоврядування. Створено студентську раду та студентський деканат.

Наукова робота студентів плідно представлена Науковим товариством факультету, а також залученістю молодих науковців у діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету, у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Підготовка студентів неможлива без отримання практичних навичок роботи, вміння самостійно планувати та виконувати наукову діяльність, вирішувати поставленні завдання. Тому на факультеті навчальними планами передбачено проведення наступних практик:

спеціальність 015 Професійна освіта (Охорона праці):

2 курс – навчально-ознайомча практика

3 курс – технологічна практика

4 курс – педагогічна практика

6 курс – педагогічна у ЗВО, навчальна та науково-дослідна на кафедрах університету.

спеціальність 014 Середня освіта (Математика):

2 курс – психолого-педагогічна практика

3 курс – навчально-виховна практика

4 курс – педагогічна практика бакалаврів

6 курс – педагогічна зі спеціальності, навчальна та науково-дослідна на кафедрах університету.

спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології):

2 курс – педагогічна практика молодшого спеціаліста

3 курс – безперервна методична практика

4 курс – педагогічна практика бакалаврів

6 курс – стажистська за фахом, навчальна та науково-дослідна на кафедрах університету.

Студенти факультету постійно беруть участь в олімпіадах з математики, інформатики, програмування, трудового навчання та технологій, конкурсах наукових робіт. Зокрема, чотири рази були переможцями Всеукраїнських студентських олімпіадах та шість разів були переможцями наукових студентських робіт, приймають активну участь у написанні наукових статей у співавторстві з науковими керівниками.

Перейти до вмісту