Факультет фінансово-економічної і професійної освіти - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Університет > Структура > Факультети > Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

Факультет фінансово-економічної та професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» створено в 1998 році. Нині на факультеті навчається 798 студентів, з них 356 денної форми навчання і 442 заочної форми навчання та 13 аспірантів. Підготовка фахівців здійснюється  за освітніми рівнями бакалавр, магістр, магістр наук за спеціальностями:

  • облік і оподаткування;
  • фінанси, банківська справа та страхування;
  • економіка;
  • професійна освіта.

На факультеті щорічно проводяться Міжнародні наукові конференції з актуальних економічних проблем «Умови економічного росту в країнах із ринковою економікою», які постійно мають широку аудиторію з провідних економістів України, країн СНД та Європи. Видається фаховий збірник наукових праць учених та аспірантів «Економічний вісник університету», який внесено до переліку ДАК; індексується Російським індексом наукового цитування (РІНЦ), Ulrich’s Periodicals Directory (США), International Scientific Indexing (ISI, UAE), CiteFactor, Google Scholar, Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), CyberLeninka (Росія), Index Copernicus International (ICI), Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського; Міжнародна база даних періодичних видань в м. Парижі (ISSN 2306-546X). Індексується і реферується в Україніці Науковій, Джерелі, Науковій електронній бібліотеці eLIBRARY.ru. Видається збірник наукових праць студентів і магістрів «Економічний вісник».

Працюють проблемні групи, наукові семінари. Важлива роль приділяється інтеграції вищої освіти і науки. Щорічно проводяться всеукраїнські науково-практичні конференції присвячені актуальним питанням модернізації вищої освіти та актуальним питанням соціально-економічного розвитку України. Факультет тісно співпрацює з Інститутом економіки і прогнозування НАНУ, Інститутом інформатизації і моделювання економічних систем Міністерства економічного розвитку і торгівлі в плані забезпечення якісної підготовки науково-педагогічних кадрів, залучення наукового потенціалу галузевих академій до проведення навчального процесу, виконання спільних наукових проектів.

Фінансово-гуманітарний факультет співпрацює з Університетом імені Миколи Коперника (м. Торунь, Польща), Білоруським державним економічним університетом (м. Мінськ, Республіка Білорусь), Вітебським державним технологічним університетом (Республіка Білорусь), Даугавпілським університетом (Латвія), Литовським державним едукологічним університетом (м. Вільнюс, Литва), Науково-дослідним економічним інститутом Міністерства економіки (Республіка Білорусь).

На факультеті функціонує аспірантура: галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування; галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка; галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія; галузь знань 01 Освіта, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); докторантура галузь знань 07 Управління та адміністрування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування; галузь знань 01 Освіта, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Зі спеціальностей 015 Професійна освіта та 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування функціонують Спеціалізовані вчені ради.

Діє студентське самоврядування, команда КВН неодноразовий переможець чемпіонату команд КВН університету. У вільний від навчання час студенти займаються у спортивних секціях з футболу, баскетболу, туризму. Всі студенти забезпечені гуртожитком готельного типу.

Перейти до вмісту