Волженцева Ірина Вікторівна - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Волженцева Ірина Вікторівна

Волженцева І.І.

Волженцева
Ірина Вікторівна 

академік Української технологічної академії  (УТА), розробник інноваційної вітчизняної технології поліфункціональної регуляції психічних станів особистості, член Всеукраїнської асоціації психолінгвістів, керівник наукової школи «Інноваційні технології психологічного супроводу розвитку особистості в онтогенезі», доктор психологічних наук, професор кафедри психології та кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

вівторок, п’ятниця с 12.00 до 14.00.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+38 (050) 267-92-68 
iv.volzhentseva@gmail.com

Біографічні відомості.  Народилася 20 лютого 1961 року у місті Макіївка, Донецької області у родині службовців, Віктора Кириловича і Зінаїди Дмитрівни.

 Навчання. У 1976 р. закінчила  Загальноосвітню школу №11  і одночасно  Дитячу музичну школу №1 по класу фортепіано міста Макіївки Донецької області. Закінчила Орловське музичне училище у 1980 році   (викладач ДМШ, концертмейстер); Бердянський Державний педагогічний інститут                                   ім. П. Д. Осипенко в 1990 році (викладач педагогіки і психології (дошкільної), методист по дошкільному вихованню); Київський Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти НАПН України (пошукач, 2002 – 2005); Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (докторант, 2009-2012).

Захист кандидатської дисертації «Оптимізація психічних станів студентів в навчальній діяльності засобами музичного впливу» (2006, Київський Центральний інститут післядипломного педагогічної освіти НАПН України), доцент (2008), захист докторської дисертації «Генезис поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами» (2013, Київський національний університет імені Тараса Шевченка), професор (2014), академік Української технологічної академії (2014, Диплом академіка УТА серія 01 №866 від 18.09.14, протокол №13), підвищення кваліфікації в НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний Інститут післядипломної педагогічної освіти за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів з проблеми «Психолого-педагогічні засади розвитку конкурентоздатності науково-педагогічних працівників» (2018), член правління Громадської організації «Всеукраїнська асоціація психолінгвістів» (2018).

 Робота.   Працювала: в Макіївській дитячій музичній школі №1: викладач по класу фортепіано (1980-2002), концертмейстер (1980-1997); у Макіївському економіко-гуманітарному інституті: асистент кафедри педагогіки і психології (1997-1999), старший викладач кафедри психології і педагогіки (1999-2007), доцент кафедри психології (2007-2009); у Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова: докторант (2009-2012); у Макіївському економіко-гуманітарному інституті: доцент кафедри психології (2009-2012), професор кафедри психології (2012-2013), завідувач  кафедри психології (2013-2015); у Київському Міжнародному університеті: завідувач кафедри психології та педагогіки; завідувач науковим відділом (2015 – 2016). З вересня 2016 року по теперішній час – професор кафедри психології і професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти в Університеті імені Григорія Сковороди в Переяславі.

Суспільно-громадська діяльність. Ірина Вікторівна Волженцева з 2014 року академік Української технологічної академії за відділом «Філософія і психологія»; член правління Громадської організації «Всеукраїнська асоціація психолінгвістів» (2018); член робочих груп експертних комісій з проведення акредитаційних програм зі спеціальності 053 Психологія; член  спеціалізованої вченої ради Д.27.053.04 за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія; Голова спеціалізованих вчених рад  ДФ 27.053.001, ДФ 27.053.002, ДФ 27.053.005, ДФ 27.053.007 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет  імені Григорія Сковороди», створеної МОН України.

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів  Ірини Вікторівни Волженцевої належать: психологія (загальна, вікова), психотерапія (арттерапія (музикотерапія і онтомузикотерапія), регуляція і саморегуляція психічних станів особистості; поліфункціональна регуляція; механізми впливу емоціогенних способів, їх взаємодія і використання в регуляції психічних станів і психосоматиці; психолінгвістика в контексті розвитку просодичного компоненту мовлення музичними виразними засобами. В межах затвердження духовної парадигми розглядає теоретико-методологічні аспекти регуляції і саморегуляції психічних станів особистості в досягненні гармонії між власним життям і навколишнім світом в контексті «Сучасні психологічні технології в інноваційному розвитку освіти».

Для дослідження суб’єктивної оцінки частоти, інтенсивності, особливостей прояву емоційних станів, для виявлення їх динаміки розроблені авторські методики: «Самооцінка емоційних станів»; «Щоденник самоспостереження студента за психічними станами»; Анкета «Відношення студентів до регуляції психічних станів і використання звукоколірної регуляції», «Психічні стани студентів після звукоколірної регуляції».

Ірина Вікторівна Волженцева розробник інноваційної вітчизняної технології поліфункціональної регуляції психічних станів особистості. Має патент на авторський винахід, авторські права на інтелектуальні твори та практичні розробки.

У рамках  компанії Проекту Кешер «ЗдОрово жити здорОвим»! (Всеукраїнська Жіноча Єврейська Організація) проводить відкритий діалог на тему «Психологічне здоров’я жінки»; Міжнародні наукові семінари в рамках «Актуальні питання допомоги особистості у кризових станах» м. Брест (Білорусь); в рамках емоційного здоров’я людини і ранньої медичної реабілітації  впроваджує в установах охорони здоров’я «Інноваційні  технології поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами» м. Брест (Білорусь).

У рамках  Міжнародного науково-методичного вебінару «Інноваційні підходи до процесу підготовки спеціалістів дошкільної освіти»  проводить відкритий діалог на тему «Розвиток просодичного компонента мовлення дошкільника музичними виразними засобами»  м. Переяслав (Україна) – м. Могильов (Білорусь).

Ірина Вікторівна Волженцева Головний редактор зарубіжної колективної монографії «Психологічна безпека особистості»; Головний редактор фахового журналу HUMANITARIUM  ПСИХОЛОГІЯ,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України як фахового видання з психологічних наук; Голова організаційного  комітету Міжнародної науково-практичної  конференції «Актуальні проблеми сучасної психології: шляхи становлення особистості»; Член правління Громадської організації «Всеукраїнська асоціація психолінгвістів»; Член  редколегії  міжнародних журналів «INNOVATIVE SOLUTIONS IN MODERN SCIENCE» («Інноваційні рішення в сучасній науці»), м. Дубаї,  «Paradigm ofknowledge» (Парадигма пізнання),  м. Маскат, Королівство Оман, «Науковий огляд» видавництво «ТК Меганом»; Член редколегії збірника наукових праць «Вісник національного авіаційного університету.  серія: педагогіка. психологія» (Фаховий)   (Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020) – категорія «Б». http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP. Відповідальний редактор збірника наукових праць «Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика», яка входить в міжнародні наукометричні бази Web of Science і Scopus.

Ірина Вікторівна постійно приймає участь у міжнародних семінарах, самітах, проводить  майстер-класи в контексті «Психолого-педагогічні аспекти оптимізації психічних станів особистості емоціогенними засобами» (Херсон, Тернопіль, Брест).

У даний час Ірина Вікторівна координатор проведення Міжнародних Вебінарів «Психологічна безпека особистості у змінному світі» спільно з УО «Брестський державний університет імені О. С. Пушкина» м. Брест (Білорусь).

Наукове керівництво. Учні Волженцевої Ірини Вікторівни неодноразові переможці Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт: Самарська Катерина Василівна,  диплом І ступеня (2010) за темою «Особливості психологічного впливу бінауральних звуків на результативність розумової діяльності студентів»; Самарська Катерина Василівна, диплом ІІІ ступеня (2011) «Особливості емоційних станів студентів під час десинхронізації циркадних біоритмів у періоди  годинних сезонних переходів»; Чепчерук  Юлія Юріївна,  диплом ІІ ступеня (2012) «Вплив сугестивного методу на емоційно – енергетичні стани студентів у навчальній діяльності»; Ємцева  Ірина   Юріївна,  диплом ІІ ступеня (2014) «Психологічні особливості розвитку просодичної сторони мовлення дошкільників у контексті системи Карла Орфа»; Ремінна Тетяна Борисівна,  диплом ІІІ ступеня (2017) «Онтомузикотерапія  в  розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку».

Ірина Вікторівна підготувала 4 кандидата психологічних наук (Ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2015; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет  імені Григорія Сковороди», 2017, 2019), керує виконанням 2 кандидатських дисертацій і 1 докторською в  Університеті  імені Григорія Сковороди в Переяславі.

Волженцева Ірина Вікторівна здійснює керівництво науковою школою «Інноваційні технології психологічного супроводу розвитку особистості в онтогенезі».

Основні наукові праці.  Волженцева Ірина Вікторівна – автор понад 200 публікацій, з них 173 наукового і 27 навчально-методичного характеру, в т.ч. 132 публікації в наукових спеціалізованих виданнях, затверджених МОН України, міжнародних, наукометричних Web of Science і Scopus виданнях, 2 монографії,  6 навчальних посібників, один з яких з грифом МОН. Магістерські роботи з психології (2009); Психология музыкального воздействия  (2011); Теория и практика оптимизации психических состояний студентов в учебной деятельности средствами музыкального воздействия  (2011); Методологические и теоретико-эмпирические исследования полифункциональной регуляции психических состояний личности эмоциогенными способами (2012); Математическая статистика в психологии: некоторые параметрические и непараметрические методы   (2015),  Общая психология в двух частях  (2015);  Conceptual approach to diagnostics of students emotional conditions in educational activity (2018);  Эмоциональное  реагирование на регуляцію эмоциогенными способами  в контексте периодизации фактов истории их воздействия   (2018);   Оптимизация психических состояний личности эмоциогенными способами в преодолении постстрессового синдрома  (2018); Методологические аспекты использования эмоциогенных способов в рамках психологии здоровья личности  (2018), Музыкотерапия как метод решения психологических проблем пожилого человека (2018), Інноваційна технологія  забезпечення  оптимального реагування особистості на стрес (2018), Иерархизация  уровней  эмоционального  реагирования на полифункциональную регуляцию эмоциогенными способами   (2017), Развитие эмоционально-выразительной стороны речи дошкольника средствами онтопсихологической музыкотерапии   (2017), Технологія  забезпечення  оптимального реагування особистості на стрес   (2017),  Структурно-психологический переход от регуляции к саморегуляции психических состояний личности эмоциогенными способами  (2016), Регуляція  та саморегуляція психічних  станів особистості: емоціогенні способи  (2016),   Інноваційна  технологія  поліфункціональної регуляції психічних станів  особистості  емоціогенними засобами  (2016),  Теоретический анализ проблемы просодического компонента речи дошкольника и эмоциональности как основы его развития  (2016), Використання  гумору як  багатоаспектного явища в психотерапії (2019), Психологические особенности юмора как приема регуляции эмоциональных состояний личности в разных психотерапевтических школах (2020), Авторский подход к диагностике эмоциональных состояний студентов в учебной деятельности в контексте их психологической безопасности (2020). Емоційне благополуччя як визначальний фактор розвитку мотиваційно-смислової сфери хворих на цукровий діабет (2021).

Навчальні дисципліни.  Ірина Вікторівна читає лекції з дисциплін:  «Методологія та моделювання психологічних досліджень»,  «Психологія наукової творчості», «Психологія саморегуляції особистості», «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх вихователів до розвитку творчості дітей дошкільного віку», Теорія та методика музичного виховання дітей дошкільного віку, а також за вибором студента  «Специфіка сприйняття мистецтва», «Музична культура англомовних країн», «Методика оптимізації психічних станів особистості», «Психологія сприйняття мистецтва», «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх психологів до розвитку просодичного компонента мовлення людини».

У 2013 р.  Волженцева Ірина Вікторівна нагороджена почесною грамотою в номінації «Успіх МЕГІ-2013» за виняткову самовідданість науковій ідеї, цілеспрямованість, працьовитість, що відбилося у відкритті нового наукового напряму у галузі психології і захисті дисертації на отримання наукового ступеня доктора психологічних наук.

У 2013 р. – нагороджена Дипломом і статуеткою Переможець IV міській акції «Макіївчанка року», 2013 в номінації «За внесок у наукову діяльність».

Упродовж  п’яти років (2010, 2011, 2012, 2014, 2017) нагороджена листами подяк за перемоги на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт в Переяслав-Хмельницькому Державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди, в Одеському  Південноукраїнському національному  педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського.

2014 р. – нагороджена Дипломом за досягнення в інноваційній модернізації національної освіти, за  розробку «Інноваційної  технології  поліфункціональної регуляції психічних  станів особистості емоціогенними засобами» і створення інноваційних програмних комплексів, на П’ятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти  – 2014»,  організованою Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, компанією «Виставковий Світ» (18-20 березня 2014 року, м. Київ)   і  позитивно оцінена на рейтинговому конкурсі – Вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації.

2014 р. – двічі переможець Міжнародних конкурсів і нагороджена дипломами: наукового представлення  «Наукоград» в Номінації: «Краще наукове бачення» (25 жовтня 2014 року,  м. Казань);  наукового креативна  «Mind of science» в Номінації: «Креативне мислення року»  (30 жовтня 2014 року, м. Казань).

2016 р. –  нагороджена Орденом «Знак пошани» за авторський винахід, за особистий внесок у розвиток Української технологічної Академії.

2019 р. – нагороджена почесною грамотою ректором ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет  імені Григорія Сковороди» за багаторічну сумлінну працю, вагомі творчі досягнення, професійну майстерність та з нагоди Дня працівників освіти.

2021 р. – нагороджена грамотою та  Орденом  «Золота зірка слави» за багаторічну сумлінну і плідну працю на благо України та з нагоди 60-річного Ювілею.

2021 р. – нагороджена Благословенною грамотою та орденом «Орден Православ’я» за заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою від Митрополита Київського і всієї України Епіфінія.

2021 р. – нагороджена Всеукраїнською професійною спілкою працівників сфери вищої освіти Почесною Грамотою за вагомі трудові здобутки, підготовку висококваліфікованих наукових кадрів, високий професіоналізм, значний особистий внесок в розвиток національної освіти та державної соціально-економічної політики.

Перейти до вмісту