Полисаєв Олександр Павлович - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Полисаєв Олександр Павлович

Screenshot_1

Полисаєв
Олександр Павлович 

доктор філософських наук, професор кафедри філософії і соціальної антропології імені професора І.П. Стогнія

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

кабінет № 323
(корпус № 1, поверх № 3)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 5-37-62
polisaev@ukr.net

Біографічні відомості. Народився 20 вересня 1955 р. в м. Пскові, Росія.

Навчання. У 1981 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Філософ, викладач філософських дисциплін».

У 1985 р. був направлений в цільову аспірантуру на кафедру філософії Львівського державного університету ім. І. Франка, яку закінчив у 1988 р.

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Вчене звання доцента присвоєно у 1995 р. У 2001 р. був направлений до цільової докторантури у Київський інститут вищої освіти. Науковий консультант – доктор філософських наук Кремень В.Г.

Робота. Після закінчення Київського держуніверситету ім. Т.Г.Шевченка був направлений на роботу до Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана на посаду асистента кафедри філософії і політекономії.

З 1988 р. працював на кафедрі філософії природничо-математичних факультетів Тернопільського педінституту ім. Я. Галана на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 1993 р. був обраний на конкурсній основі на посаду проректора з гуманітарних дисциплін та виховання Тернопільського педінституту.

У 2003 р. був прийнятий на роботу на посаду декана факультету психології та соціології Національного авіаційного університету.

З 2019 р. – професор кафедри філософії імені професора І.П.Стогнія.

З 2020 р. – професор кафедри філософії і соціальної антропології імені професора І.П.Стогнія Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Суспільно-громадська діяльність. Полисаєв О.П. здійснює значну науково-педагогічну діяльність, під його керівництво було відкрито факультет психології та соціології НАУ. Тривалий час був включений до науково-методичної ради з національного виховання ВНЗ III – IV рівнів акредитації.

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів Олександра Павловича Полисаєва належать: соціальна філософія, історія філософії, гносеологія, специфіка трансформаційних процесів у суспільстві.

Наукове керівництво. За період науково-педагогічної діяльності Полисаєв О.П. здійснює керівництво науковими дослідженнями аспірантів і докторантів.

Полисаєв О.П. є головою спеціалізованої вченої ради К27.053.05 Університету Григорія Сковороди в Переяславі Григорія Сковороди».

Основні наукові праці. Полисаєв О.П. є автором понад 80 наукових праць, серед яких  навчальні та навчально-методичні посібники, статті у фахових та інших наукових виданнях.

Навчальні дисципліни: історія філософії України; сучасна наукова картина світу; гносеологія, епістемологія та методологія науки та інші.

Перейти до вмісту