Мисан Інна Володимирівна - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Мисан Інна Володимирівна

Мисан І.В.

Мисан
Інна Володимирівна 

відповідальний редактор збірника наукових праць Psycholinguistics, заступник завідувача кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Біографічні відомості. Народилася 24 травня 1979 року у селищі М’якоти, Ізяславського району, Хмельницької області в родині робітників.

Навчання. У 1996 році закінчила середню загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів с. М’якоти, Ізяславського району, Хмельницької області. У цьому ж році вступила до Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди, який з відзнакою закінчила у 2001 р. і отримала кваліфікацію: Вчитель історії та правознавства.

У 2008 році закінчила факультет післядипломної освіти Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання».

З 2007 по 2011 рр. навчалася в аспірантурі Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з відривом від виробництва.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію «Збагачення мовлення дітей старшого дошкільного віку фразеологізмами» (спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова)).

У 2017 р. закінчила магістратуру в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 012 Дошкільна освіта і здобула кваліфікацію менеджера дошкільної освіти, викладача психолого-педагогічних дисциплін, педагога-психолога (диплом з відзнакою).

Робота. З березня 2001 р. працювала лаборантом наукового проекту Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди.

У липні 2002 р. переведена на ставку старшого лаборанта кафедри дошкільної педагогіки та психології Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університет імені Григорія Сковороди.

З 2002 по 2006 рр. – методист навчального відділу Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З вересня 2006 по 2007 рр. працювала лаборантом психолінгвістики розвитку дитини Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2011 по 2017 рр. – викладач, згодом старший викладач кафедри педагогіки та методики дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З вересня 2017 р. – на посаді доцента кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти.

Суспільно-громадська діяльність. І.В. Мисан з 2006 року член оргкомітету щорічних міжнародних науково-практичних конференцій «Психолінгвістика в сучасному світі».

Відповідальний редактор збірника наукових праць Psycholinguistics (Web of Science Core Collection – ESCI та Scopus). З 2017 р. – відповідальний секретар голови Правління Громадської організації «Всеукраїнська асоціація психолінгвістів» (ВАПЛ).

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів належать дошкільна лінгводидактика, педагогічна та вікова психологія, психолінгводидактика, дошкільна дефектології і логопедія.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці. У науковому доробку І.В. Мисан понад 70 публікацій, серед яких: розділ в одній колективній монографії (видана у видавництві Польщі); статті у наукових виданнях (з них 7 – у виданнях, що входять до WoS); статті у зарубіжних виданнях; праці апробаційного характеру (понад 30 праць). Основні з них:

  1. Kalmykova, L., Kharchenko, N., & Мysаn, І. (2019). Understanding of the Figurative Meaning by Preschoolers: Theoretical and Empirical Research. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part IІ. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, pp. 130–153.
  2. Калмыкова, Л., Харченко, Н., & Мысан, И. (2019). Психолингвистические особенности понимания детьми дошкольного возраста переносного значения пословиц. INTEGRATION. EDUCATION, 2, 517–530. (Web of Science).
  3. Мисан, І. (2019). Педагогічна технологія збагачення мовлення дітей старшого дошкільного віку фразеологізмами рідної мови. Рідна школа, 3–4(1063), 60–64.
  4. Мисан, І. (2018). Психолінгвістичні особливості розвитку аудіювання фразеологізмів у дітей старшого дошкільного віку. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика, 23(1), 219–241. (Web of Science).
  5. Мисан, І. (2017). Теоретико-методологічні засади студіювання розуміння і вживання дітьми старшого дошкільного віку фразеологізмів в мовленні. Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics, 22(1), 142–162. (Web of Science).
  6. Мисан, І.В. (2016). Психолінгвістичні особливості оволодіння дітьми дошкільного віку фразеологізмами: теоретичний аспект. Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics, 19(1), 134–146.
  7. Mysan, I. (2015). Theoretical Background and Methodology of Senior Preschoolers’ Enlargement of the Vocabulary by Means of Phraseological Units. SIGNUM TEMPORIS: Journal of Pedagogy and Psychology, 8(1), 30–36.
  8. Мисан, І.В. (2014). Методика збагачення мовлення дітей старшого дошкільного віку фразеологізмами. Наука і освіта,. 10/СХХVII, 140–144.
  9. Мисан, І.В. (2014). Психологічні особливості сприймання і оволодіння дітьми дошкільного віку фразеологізмами рідної мови. Актуальні проблеми психології, 4(10), 150–161
  10. Харченко, Н.В., & Мисан, І.В. (2014). Організація самостійної роботи студентів з курсу «Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку». Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 35, 144–152.

Навчальні дисципліни: Загальна педагогіка, Дошкільна дефектологія, Дошкільна логопедія, Мовленнєво-ігрова діяльність дітей дошкільного віку, Теорія та методика формування у дітей дошкільного віку елементарних математичних знань.

Відзнаки виконавчих органів місцевого самоврядування:

Подяка від Переяслав-Хмельницької міської ради (2015 р.).

Подяки та грамоти університетського рівня:

Грамота ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2015 р.);

Подяки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2017-2018 рр.).

Нагороди громадських організацій та неурядових організацій:

Почесна грамота Всеукраїнської спілки працівників сфери вищої освіти (2019 р.).

Перейти до вмісту