Литвишко Олена Миколаївна - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Литвишко Олена Миколаївна

Литвишко О.М.

Литвишко
Олена Миколаївна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Біографічні відомості. Народилася 9 вересня 1980 року в місті Переяслав-Хмельницький, Київської області.

Навчання. У 1997 році закінчила загальноосвітню школу №4 м. Переяслав-Хмельницького. У цьому ж році вступила до Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди на денну форму навчання. Після закінчення навчального закладу в 2002 році отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та німецької мови і зарубіжної літератури.

У 2002 р. вступила на денну форму навчання до Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (німецька)». По закінченні якого, у 2003 р. отримала диплом магістра за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (німецька)» та здобула кваліфікацію викладача німецької мови та зарубіжної літератури у ВНЗ III-IV рівнів акредитації.

У 2015 р. прикріпилася здобувачем кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи та у 2019 р. під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Яценко Ліани Вікторівни в Інституті проблем виховання НАПН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування основ соціальної компетентності дітей 5-6 років засобами казки в дошкільних навчальних закладах» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.

У 2016 р. вступила до Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» на заочну форму навчання. Після закінчення навчального закладу в 2017 р. отримала диплом магістра за спеціальністю «Дошкільна освіта» та здобула кваліфікацію менеджера дошкільної освіти; викладача психолого-педагогічних дисциплін; педагога-психолога.

Робота. У 2003 році прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри дошкільної педагогіки і психології. З 1.09.2015 р. працює викладачем кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2016 по 2019 рр. – брала участь у організації і проведенні Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Психологія».

Суспільно-громадська діяльність.

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів Литвишко О.М. належать: соціалізація та соціальна компетентність дітей дошкільного віку.

Литвишко Олена Миколаївна є активним учасником зарубіжних, міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, вебінарів.

Наукове керівництво. Литвишко Олена Миколаївна здійснює керівництво практикою та курсовими роботами студентів сп. «Дошкільна освіта».

Основні наукові праці. Литвишко О.М. – автор більше 30 наукових праць. Серед них: автором наукових статей у збірниках затверджених ВАК України, закордонних та міжнародних, інших виданнях.

Навчальні дисципліни: загальна педагогіка, теорія і методика розвитку зображувальної діяльності дітей дошкільного віку, вітчизняна і світова література  дітей дошкільного віку.

Має дев’ять відзнак регіонального та університетського рівнів.

Перейти до вмісту