Лохвицька Любов Василівна - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Лохвицька Любов Василівна

Лохвицька Л.В.

Лохвицька
Любов Василівна 

заступник декана соціоісторичного факультету з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

понеділок, вівторок: 1200-1400

кабінет № 210
(корпус № 1, поверх № 2)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 5-87-92
kafedra_phdpu@ukr.net
kafedra_phdpu@i.ua

Біографічні відомості. Народилася 26 січня 1967 року на Полтавщині в робітничій родині Василя Федоровича і Тетяни Василівни.

Навчання. Після закінчення Лубенської школи № 7 (1974-1982 рр. навчання, з похвальною грамотою), навчалася у Переяслав-Хмельницькому педагогічному училищі за спеціальністю «Дошкільне виховання», яке закінчила у 1986 р. з відзнакою.

У 1992 р. завершила навчання в Київському державному педагогічному інституті ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю «Педагогіка і психологія» (дошкільна) (диплом з відзнакою). З 1996 р. до 1999 р. навчалася в цільовій стаціонарній аспірантурі Українського державного університету ім. М.П. Драгоманова (нині Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова). У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію «Формування пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку в навчально-ігровому середовищі» (спеціальність 13.00.08 – дошкільна педагогіка). У 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри дошкільної педагогіки і психології. З 2013 р. по 2016 р навчалася в стаціонарній (цільовій) докторантурі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». У 2017 р. закінчила магістратуру в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Психологія» (диплом з відзнакою).

Підвищення кваліфікації. У 2015 р. проходила стажування для викладачів ВНЗ «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи відповідно до положень європейських кваліфікаційних рамок» (Lifelong Learning Programme) в м. Лодзь (Польща). У 2017 р. – стажування «Проектний підхід в організації навчального процесу в навчальних закладах Фінляндії» в м. Гуйттінен (Фінляндія), організоване ІМАНС.

Робота. Педагогічну діяльність розпочала в серпні 1986 р.: працювала на посадах вихователя і музичного керівника в дошкільних закладах № 3, 16 (м. Лубни Полтавської обл.). З вересня 1992 р. – викладач, згодом старший викладач Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Григорія Сковороди. За сумісництвом методист, психолог дошкільного закладу № 16 (м. Переяслав-Хмельницький). З 2000 р. до 2017 р. – доцент ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». З вересня 2017 р. – на посаді професора кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти.

Суспільно-громадська діяльність. Л.В. Лохвицька з 1999 р. на громадських засадах виконує обов’язки заступника декана з наукової роботи у межах якого була з 2009 по 2014 рр. відповідальним секретарем Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт у галузі педагогічні науки та вікова й педагогічна психологія і з 2016 р. по 2019 р. – відповідальним секретарем Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Психологія».

У 2008 р. Л. В. Лохвицька – організатор акції «Від серця – до серця» зі студентами спеціальності «Дошкільне виховання» з метою надання допомоги дітям та педагогічним колективам західного регіону, які постраждали від повені.

З 2010 р. член EAS (Європейської Асоціації наук про Безпеки, Краків, Poland), секретар Наукової ради Правління EAS; член редколегії Міжнародного наукового журналу «The Unity of Science» Європейської Асоціації психологів і педагогів; член APNME – Aзійсько-Тихоокеанської мережі з моральної освіти (Китай); керівник експериментальних майданчиків закладів дошкільної освіти в містах Києві («Маленька Європа»), Лубни (№ 3 «Смородинка»), Переяслав-Хмельницький (№ 7 «Берізка», № 8 «Золотий ключик»), Черкаси (№ 29 «Ластівка», № 87 «Дельфін», № 33 «Супутник») з теми: «Психолого-педагогічний супровід морального виховання дошкільників». Ініціатор проведення вебінарів з 2017 р. з колегами Могильовського державного університету ім. А.О. Кулешова. З 2017 р. ініціатор проведення заходів у рамках реалізації Всеукраїнського проекту «Діти за примноження добра в усьому світі». З 2018 р. – член оргкомітету щорічної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференцій «Інноваційні технології в дошкільній освіті» та інших наукових заходів.

Коло наукових інтересів. Виховання дітей дошкільного віку: становлення моральної самосвідомості, формування пізнавальних інтересів, вплив середовища на особистість дошкільника, культивування у дітей навичок безпечного і здоров’язбережувального стилю поведінки; історія дошкільної педагогіки; підготовка кадрів для системи дошкільної освіти. За ініціативи Л.В. Лохвицької з 2016 р. започатковано проведення Всеукраїнських науково-методичних семінарів з питань морального виховання дітей дошкільного віку на базі ЗДО різних регіонів і з 2018 р. за цією тематикою зорганізовано Всеукраїнський проект «Діти за примноження добра у всьому світі».

виховання дітей дошкільного віку: становлення моральної самосвідомості, формування пізнавальних інтересів, вплив середовища на особистість дошкільника, культивування у дітей навичок безпечного і здоров’язбережувального стилю поведінки; історія дошкільної педагогіки; підготовка кадрів для системи дошкільної освіти. За ініціативи Л.В. Лохвицької з 2016 р. започатковано проведення Всеукраїнських науково-методичних семінарів з питань морального виховання дітей дошкільного віку на базі ЗДО різних регіонів і з 2018 р. за цією тематикою зорганізовано Всеукраїнський проект «Діти за примноження добра у всьому світі».

Наукове керівництво. Забезпечує керівництво аспірантами, зокрема, підготувала 2 кандидатів педагогічних наук спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка: Андрющенко Тетяна Костянтинівна – тема «Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку» (2007 р.), Семенова Наталія Іванівна – тема «Формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї» (2012 р.).

Основні наукові праці. У науковому доробку Л.В. Лохвицької біля 300 наукових публікацій, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з поміж яких посібники, програми з грифом МОН України, методичні розробки тощо. Основні з них:

 • Барвисте життя: хрестоматія для читання дітям дошкільного віку. Тернопіль: Мандрівець, 2014. 344 с. у співавторстві з Т.К. Андрющенко (гриф МОН «Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах»).
 • Граємо з ляльками-«моральними путівниками» // Палітра педагога. 2017. № 1. С. 9-12.
 • Діти раннього віку як моральні агенти // Практичний психолог: дитячий садок. 2018. № 6. С. 12-15.
 • Добрі поради на щодень. Навчально-методичний комплект ілюстративно-розвивального матеріалу з морального виховання дітей старшого дошкільного віку: 8 сюжетних картин «Віночок чеснот для дитини» та методичні рекомендації. Київ: Генеза, 2019. – 8 картин + метод. рек. (136 c.). – (Серія «Помічник вихователя»). У співавторстві з О.В. Михайленко (гриф МОН «Схвалено для використання в закладах дошкільної освіти»).
 • Дошкільна освіта Фінляндії: погляд зсередини // Дошкільне виховання. 2017. № 6. С. 13-15.
 • Дошкільна освіта: історія і сьогодення: довідник. Тернопіль: Мандрівець, 2011. 208 с.
 • Екологія ігрового середовища // Дошкільне виховання. 2014. № 5. С. 22.
 • Зарубіжні колеги про моральне виховання // Дошкільне виховання. 2015. № 5. С. 8-11.
 • Казка вчить як на світі жить, або Вчимо творити добро через казку // Вихователь-методист дошкільного закладу. 2018. № 3. С. 25-33.
 • Крокуємо доріжками добра: Робочий зошит для старших дошкільнят до програми з морального виховання «Скарбниця моралі». Тернопіль: Мандрівець, 2018. 56 с.; іл. У співавторстві з О.В. Михайленко (гриф МОН «Схвалено для використання в закладах дошкільної освіти»).
 • Ляльки-«моральні путівники» // Палітра педагога. 2015. № 6. С. 3-9.
 • Моральна пектораль. Книжка для читання в закладі дошкільної освіти та родинному колі до парціальної програми з морального виховання дошкільного віку «Скарбниця моралі» / авт.-уклад. Л. В. Лохвицька. Тернопіль : Мандрівець, 2020. 196с. Михайленко (гриф МОН «Схвалено для використання в закладах дошкільної освіти»).
 • Моралинки для Миколки і Маринки: Збірник ігор до програми з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі»: метод. посіб. Тернопіль: Мандрівець, 2016. 200 с. (гриф МОН «Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах»).
 • Моральне виховання: нові чи старі проблеми // Дошкільне виховання. 2014. № 7. С. 12-16.
 • Моральні ідеали у дитячих малюнках // Практичний психолог: дитячий садок. 2018. № 3. С. 11-13.
 • Моральні ідеали у дитячих малюнках // Практичний психолог: дитячий садок. 2018. № 4. С. 13-19.
 • Навчи мене дбати про себе! Робочий зошит з основ здоров’я для дошкільнят. вид. 2-ге зі зм. та доп. Тернопіль: Мандрівець, 2014. 64 с. (у співавторстві з Т.К. Андрющенко)
 • Особистість дошкільника: Дорога до Я-морального: навч. посіб. Тернопіль: Мандрівець, 2016. 408 с.
 • Підготовка майбутніх вихователів до морального виховання дітей // Комплексний підхід до формування професійної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу: монографія / під заг. ред. О. І. Курка. Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015. С. 147-161.
 • Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі». 2-ге вид. зі змін. і доповн. Тернопіль: Мандрівець, 2020. 96 с. (гриф МОН «Схвалено для використання в закладах дошкільної освіти).
 • Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі». Тернопіль: Мандрівець, 2014. 128 с. (гриф МОН «Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах».
 • Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати». Тернопіль: Мандрівець, 2014. 120 с. (гриф МОН «Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах»).
 • Реформування національної вищої освіти на європейських засадах: опанування польського досвід // Рідна школа. 2015. № 11-12. С. 61-65.
 • Розвивальне предметне середовище в дошкільних навчальних закладах: навч.-метод. посіб. Київ: ТОВ ред. газет з дошк. і поч. осв., 2013. 80 с. (гриф МОН «Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах»).
 • Сім’я – берегиня здоров’я дитини: навч.-метод. посіб. 2-ге вид., доопрац., виправ. і доповн. Тернопіль: Мандрівець, 2014. 248 с. У співавторстві з Т.К. Андрющенко (гриф МОН «Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах»).
 • Фізичне виховання, основи здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку: навч.-метод. посіб. Київ: Генеза, 2013. 128 с. У співавторстві Богініч О.Л., Левінець Н.В., Сварковська Л.А. (гриф МОН «Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах»).
 • Формування пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку в навчально-ігровому середовищі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук, спец. 13.00.08 – дошкільна педагогіка. Київ, 2000. 20 с.
 • Developing a New Psychologyof MoralEducation for Pre-school Children // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. 2017. Vol. 12, No 1(43). P. 49-66.
 • Methods of psychology-pedagogical influence on moral education of preschoolers // Rynek pracy pedagogow. Bariety s perspectywy // Praca zbiorowa pod red. Anny Watoły, Katarzyny Wójcik. Dąbrowa Górnicza, 2012. Wyd. 1. P. 233-248.
 • Moral Self-consciousness as the Basis in Educating Children // Dobro i zło w wychowaniu dziecka. 1. Ku dobru / pod. red. Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. Kraków: Impuls, Kraków 2017. S. 73-88.
 • Podstawy bezpieczeństwa życia i ochrony zdrowia dzieci w placówce wychowania przedszkolnego Ukrainy: podręcznik naukowo-metodyczny. Kraków: EAS, 2016. 256 р. (у співавторстві з Н.І.Коцур, польською мовою)
 • Preparing a child to school in conditions of transformation of Ukrainian Education System // Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. VII (2). January 2020. Article N 51. 38 р. Сo-authored with V. Voloshyna. http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/ (Web of Science) ISSN: 2007-7890 (https://mjl.clarivate.com/search-results).
 • Psychological basis of moral education of the pre-schoolers within the “Treasury of morals” program // GISAP: Psychological Sciences (International Academy of Science and Higher Education (London, United Kingdom). N 8 (February). 2016. P. 32-35. http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ps.v0i8.1314
 • Psychologiczne podstawy wychowania moralnego przedszkolaków. Podejście konceptualistyczne // Wychowanie na co Dzień (Виховання на щодень (POLAND). № 3 (252). 2015. S. 8-13.
 • Psycho-pedagogical Support of Moral Education of Preschool Children: a New Perspective // Educația în societatea contemporanӑ. Aplicații: [colectia eduatie multi-dimensionalӑ] / coordonatori Otiltia Clipa, Gabriel Cramariuc. – Editura Lumen (României), 2015. P. 87-98. (Румунія).
 • System of “the way to moral self” work as innovation in preschoolers’ moral education // International Journal of Education and Psychology in the Community (IJEPC, Romania, Editura Universitatii din Oradea). Vol. 6, issues 1 & 2 (July). 2016. P. 81-105.
 • Technique of moral performance as an innovative one in the stimulating of development of preschooler’s moral self-consciousness // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia i Psychologia. Lublin – Polonia (Pepublic of Poland), 2015. 28, No 2. Р. 81-94.
 • Чи наш дошкільник морально вихований? // Дошкільне виховання. 2017. № 10. С. 9-13.

Навчальні дисципліни: Дошкільна педагогіка, Історія педагогіки, Основи психолого-педагогічних досліджень, Психолінгвістичні норми і патології дошкільників, Дошкільна педагогіка та сучасні дослідження в галузі, Психолого-педагогічний супровід морального виховання дошкільників (варіативна складова – дисципліна за вибором студентів).

Урядові нагороди та відзнаки Міністерства освіти і науки України:

Нагороджена Почесною грамотою відомчого міністерства (2007 р.),

Нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2009 р.),

Медаллю «За наукові та освітні досягнення» (2014 р.)

Відзнаки Національної академії наук України:

Почесні дипломи четвертої та п’ятої виставок «Освіта України: інноваційні технології навчання» (2007, 2008 рр.)

Відзнаки виконавчих органів місцевого самоврядування:

Почесна грамота від міської ради (2008 р.),

Грамота обласного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації (2010 р.)

Нагороди за участь в галузевих Конкурсах і Фестивалях:

Грамоти за перемогу в Конкурсі освітніх технологій журналу «Дошкільне виховання» (2006, 2015, 2017 рр.),

Дипломи переможця Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій (номінація «Інновації в дошкільній освіті») (2011-2019 рр.),

Медаль «Міжнародний форум освітян-новаторів» (2018 р.)

Нагороди закладів вищої освіти України:

Грамоти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2007-2019 рр.),

Подяки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2010-2018 рр.),

Медаль «Григорій Сковорода» (2017 р.).

Нагороди громадських організацій та неурядових організацій:

Диплом і статуетка «Переможець відкритого Всеукраїнського конкурсу «Краща робота з безпеки життєдіяльності та основ здоров’я» Міжнародної академії безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я (2010 р.),

Відзнака EAS (Європейської Асоціації з Безпеки, Poland), 2012 р.,

Диплом Всеукраїнської благодійної організації «Добро», 2017 р.

Перейти до вмісту