Левченко Інна Миколаївна - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Левченко Інна Миколаївна

Левченко І.М.

Левченко
Інна Миколаївна 

доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії імені професора І.П. Стогнія
завідувачка кафедри теорії та методики професійної підготовки

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

кабінет № 11
(корпус ЗЗСО №4, поверх № 3)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

inna.lewchenko2000@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 3 березня 1972 р. у м. Переяслав-Хмельницькому у родині службовців.

НавчанняУ 1994 р. закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут за кваліфікацією «Педагогіка і методика початкового навчання, музика» за спеціальністю: вчитель початкових класів, музика.

Вступила в аспірантуру Державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова у 1998 р. за спеціальністю «Історія України», успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Народна ініціатива у розвитку початкової та середньої освіти на Лівобережній Україні в 1825-1861 рр.» під керівництвом відомого науковця – доктора історичних наук, професора Борисенка В. Й. У 2002 р. отримала науковий ступінь кандидата історичних наук.

У 2005 р. Було присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії та політології.

У 2013 р. Закінчила факультет післядипломної освіти у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди» та отримала диплом «Вчителя історії» .

Докторську дисертацію на тему «Природничі та медичні товариства на теренах України  в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: наукові, просвітницькі та світоглядні засади діяльності»  під керівництвом професора Коцур Н.І.   захистила у 2018 р. за спеціальністю «Історія науки і техніки». У грудні цього ж року  було присвоєно науковий ступінь доктора історичних наук.

Диплом магістра із професійної освіти з кваліфікації «Викладач  закладу вищої освіти з охорони праці, інспектор з охорони праці» отримала у 2018 р.

Робота. З 1996-1997 рр. працювала психологом і вчителем музики в загальноосвітній школі №6 м. Переяслав-Хмельницького. Після закінчення аспірантури займала посаду доцента на кафедрі філософії та політології Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Григорія Сковороди. У 2017 р. на постійне місце роботи була переведена на кафедру теорії та методики професійної підготовки.

Суспільно-громадська діяльність. Левченко І.М. є членом Національної спілки краєзнавців України.

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів Левченко Інни Миколаївни належать питання історії науки й техніки ХІХ-ХХІ ст., актуальні проблеми професійної педагогіки, навчання і виховання студентської та учнівської молоді.

Наукове керівництвоІ.М. Левченко була членом редколегії фахового видання «Переяславський літопис» Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди,  є членом  Національної спілки краєзнавців України. З 2020 р. Левченко І.М. є членом спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01, яка діє в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі. Вчена рада   проводить захист дисертацій за такими спеціальностями:     07.00.01 – історія України; 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни; 07.00.07 – історія науки й техніки. Неодноразово була експертом на одноразових захистах дисертацій на отримання наукового ступеня доктора філософії ( Луцик О, Кулинич Б.).

Основні наукові праціПротягом наукової-педагогічної діяльності було написано близько наукових 80 праць, з них 2 – монографії, 3 – посібники.

Навчальні дисципліниЛевченко І.М. забезпечує викладання наступних дисциплін: «Нормативно-правове забезпечення педагогічної та виробничої діяльності», «Законодавство України та європейські міжнародні стандарти з питань охорони праці»,  «Управління та нагляд у сфері охорони праці», «Організація охорони праці й безпеки життєдіяльності в європейському освітньому середовищі», «Інформаційно-комунікаційні технології у ЗПТО та передвищої освіти», «Педагогічні основи дистанційного навчання» та ін.

Впродовж науково-педагогічної діяльності Левченко Інна Миколаївна була нагороджена грамотами та відзначена подяками адміністрацією Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Перейти до вмісту