Коцур Віталій Вікторович - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Коцур Віталій Вікторович

Коцур В.В.

Коцур
Віталій Вікторович 

декан факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій, доктор історичних наук, кандидат політичних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування

В.о. ректора

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

понеділок: 1600-1800

кабінет № 219
(корпус № 1, поверх № 2)

ID НАУКОВЦЯ:

ORCID ID
Google Scholar

ResearcherID: AAJ-8183-2020

Academia.edu

Профіль на порталі НБУВ ID0043557

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (044) 293-11-11
uhsp.edu.ua@gmail.com

Біографічні відомості. Народився 4 жовтня 1986 р. м. Ромни, Сумської області (Україна) у родині освітян Віктора Петровича Коцура та Надії Іванівни Коцур.

Навчання. У 1992 році розпочав навчатися загальноосвітній середній школі №1 міста Переяслав-Хмельницького. Брав активну участь в загальноосвітніх та спортивних заходах, як на місцевому, так і на всеукраїнському рівнях. Переможець конкурсів художньої та літературної творчості, всеукраїнських шкільних олімпіад  та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук з історії (2000-2003 рр.).

У 1999 році з відзнакою закінчив дитячу художню школу. У 2002 році закінчив курси оператора комп’ютерного набору при Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. У 2003 році із золотою медаллю закінчив середню школу №1 міста Переяслав-Хмельницького, Київської Області. У 2003 році вступив на історичний факультет ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», який екстерном, з відзнакою закінчив у 2006 році, здобув спеціальність викладача історії та правознавства.

Протягом 2003–2007 рр. навчався в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародна інформація. У 2006 році проходив стажування в м. Бремен в Deutsche Angestellten-Akademie, а також в CASA Internationale Sprachschule Bremen. У 2009 році закінчив Хмельницький національний університет, спеціальність «Міжнародна інформація» – інформаційний аналітик-міжнародник, перекладач.

У 2010 році закінчив Хмельницький національний університет, спеціальність «Фінанси». З 2007 по 2010  рр. навчався в аспірантурі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. 7 червня 2011 в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему: «Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї в контексті українсько-молдовських міждержавних відносин» та здобув науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство.

У 2018 р. закінчив магістратуру ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (магістр, політолог, викладач суспільно-політичних дисциплін).

Робота. У 2003 році працював провідним фахівцем Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький. У 2010 році, у з зв’язку зі створенням у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди випускової кафедри політології розпочав свою науково-педагогічну діяльність у даному структурному підрозділі університету. У 2011 році, після захисту кандидатської роботи, розпочав працювати у відділі національних меншин інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.

Після Революції Гідності, у 2014–2015 рр. працював головним консультантом Управління забезпечення зв’язків Президента України з Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади Адміністрації Президента України, м. Київ.

З 2015 на посаді старшого наукового співробітника відділу національних меншин інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України. З 2015-2019 рр – помічник-консультант Народного депутата України. З 2011 року працює викладачем, старшим викладачем, доцентом та професором кафедри політології Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. м. Переяслав. 3 2018 р. – заступник декана соціоісторичного факультету по міжнародним відносинам ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». З вересня 2020 року працює професором кафедри публічного управління та адміністрування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». З 2020 року декан факультету гуманітарно-природничої освіти  і соціальних технологій ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. Активний учасник Революції Гідності (2013–2014 рр). Один із організаторів переяславської сотні самооборони імені Тараса Трясила, яка активно долучилася до протестиних рухів під час Євромайдану, а згодом була реорганізована в громадське формування з охорони правопорядку «Самооборона Переяславщини», очолюване відомим громадським діячем, доктором історичних наук, професором Ярославом Потапенко.

– Голова громадської ради при виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради 2016-2019 рр.

– Секретар громадського формування з охорони правопорядку «Самооборона Переяславщини»

– Член громадської організації «Майдан Переяславщини» та «Переяславський Скарб»

– Член Національної спілки краєзнавців України

– Член громадської організації «Ресурсний центр сталого розвитку» (Код ЄДРПОУ: 40522935)

Коло наукових інтересів: національні меншини України, етнонаціональна політика, громадсько-політична діяльність національних меншин; міжнародна безпека, національна безпека; політичні ідеології; дослідження проблем сучасної української молоді та освіти.

Наукове керівництво. Керує аспірантами,  студентською науково-дослідною роботою. Бере участь у організації та проведенні студентських виховних заходів. Керує студентським науково-дискусійним гуртком «Політичні студії».

Основні наукові праці. Публiкацiї Коцура В.В.

Автор понад 140 публікацій з етнічної історії, етнополітології, державної політики щодо національних меншин в Україні, національної безпеки, конфліктології. Член авторського колективу монографій «Донбас в етнополітичному вимірі» (2014)  та «Галичина в етнополітичному вимірі» (2017) . Досліджує сучасні етнополітичні процеси в Україні та світі, національні меншини, їх історію, сучасний стан, перспективи розвитку, а також сучасні проблеми національної безпеки.

Книги:

Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.: Монографія. Переяслав-Хмельницький. ФОП Домбровська Я.М., 2019. 594 с.

Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї у контексті українсько-молдовських міждержавних відносин. К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН Украни, 2013. 272 с.

Букет Є.В., Коцур В.В., Коцур Л.М. Вільне (Вульшка): краєзнавчий вимір крізь віки. – Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): Домбровська Я.М. 2018. – 179 с. іл. (Історія укр. села).

Навчальні посібники:

Україна в системі міжнародної безпеки і євроатлантичного співробітництва: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Уклад. В. В. Коцур. Переяслав-Хмельницький: ФОП Я. М. Домбровська.  2017. 180 с. (Облік видав. арк. 7,8. Наклад 100 прим. Зам №216. Виготівник ФОП Я. М. Домбровська)

Науково-довідкові видання (енциклопедії, довідники, наукові каталоги, огляди), що мають наукову новизну:

Новітня політична лексика: неологізми, оказіоналізми та інші новотвори (енциклопедичний словник-довідник). [І.Я. Вдовичи, Л.Я Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]; за заг. ред. Н.М.Хоми. Львів : «Новий Світ-2000», 2015. С. 37, 236-237, 307, 346, 402

Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення. Біографічна енциклопедія / О. В. Бабкіна, С. М. Дерев’янко, М. П. Требін та ін.; за наук. ред. Н. М. Хоми. Львів: Новий Світ-2000, 2018. С. 69-74

Брошури: Україна в системі міжнародної безпеки і євроатлантичного співробітництва: модульно-контролюючі завдання для самостійного вивчення дисципліни / Уклад. В. В. Коцур. Переяслав-Хмельницький: ФОП Я. М. Домбровська. 2017. 60 с. (Облік видав. арк. 2,7. Наклад 100 прим. Виготівник ФОП Я. М. Домбровська)

Член редакційної колегії наукового збірника Матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Україна в сучасному європейському просторі в умовах зовнішньополітичних викликів» 18-19 трав. 2017 р., Переяслав-Хм.

Упорядник наукового збірника статей: Наукові записки з укр. іст.: Зб. наук. статей. – Переяслав-Хм. (Київ. обл.) : Домбровська Я.М., 2017. – Спец. вип. 42.

Навчальні дисципліни: «Конфліктологія», «Політичне прогнозування», «Теорія міжнародних відносин», «Міжнародне право», «Електронне врядування», «Україна в системі міжнародної безпеки та євроатлантичного співробітництва», «Політичні відносини і політичні процеси сучасності», «Радикалізм і екстримізм у політичному житті», «Теорія і практика гібридних воєн у сучасному світі», «Конфліктологія у системі публічного управління», «Парламентаризм та парламентська діяльність», «Вибори і виборчі системи»

Міжнародна співпраця у сфері науки і освіти.  З 2010 року член Європейської Асоціації наук з безпеки (European Association for Security). Стамбульський фонд науки та культури.

Участь у міжнародних проектах. Керівник робочої групи і делегації від України міжнародного проекту «Зміцнення міжкультурних зв’язків, подолання стереотипів» (EU Project 2017. “Strengthen Cross-Cultural Connections, Embrace the Differences”. Проект реалізовувався Стамбульським фондом науки та культури у межах програми освітніх обмінів Еразмус + з 5.05. по 4.11.2017 р.

Danish Helsinki Committee for Human Rights – виконавець датсько-українського проекту «Права людини, демократія, різноманіття та інтернаціоналізація українського суспільства» (Human Rights, Democracy, diversity and internationalization of Ukrainian society) з 1.02. по 1.09.2017 р.

Учасник програми ЄС Erasmus+ KA2. №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних навчальних матеріалів – MoPED» з 15 жовтня 2017 року – 14 жовтня 2020 року

2019 р., лютий, Стамбул (Турція) – керівник робочої групи і делегації від України міжнародного проекту Еразмус+ «Tracing Cultural Heritage», що передбавчав обмін культурною спадщиною між різними націями, формування у сучасної молоді полікультурної компетентності, поваги до історії як власного народу, так і сусідніх держав.

2019 р., 4-8 листопада, Стамбул (Турція) – робоча зустріч щодо реалізованих та подальших сумісних проектів у галузі освіти, науки і культури, розширення співпраці між Переяслав-Хмельницьким державним університетом імені Григорія Сковороди та Стамбульським фондом науки і культури.

2020 р., 20-27 лютого 2020, Шанлиурфа (Турція) – керівник робочої групи і делегації від України міжнародного проекту Еразмус+ “Unity is Strength”, що передбачав забезпечення соціальної згуртованості між різними етнічними групами, міжособистісну культурну взаємодію та повагу до відмінностей (расових, етнічних, релігійних, культурних), формування у сучасної молоді полікультурної компетентності, поваги до історії як власного народу, так і сусідніх держав.

Міжнародне стажування: З 28 січня 2016 – по 28 червня 2016 р. проходив стажування у Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Польща

З 12 травня – по 2 червня проходив стажування в Інституті історії і політології Поморської АкадеміЇ в Слупську (Akademia Pomorska w Słupsku), Польща

Міжнародне стажування на базі п’ятого Міжнародного освітнього форуму-практикуму на базі Ukrainian Global School з 2.11.2019 по 3.11.2019 в м. Київ.

Nagroda European Association for Security Vitalii Kotsur za rozwoj nauk o bezpieczenstwie rozprawa doktorska pt. Konflikt w Nadniestrzu w kontekscie stosunkow ukrainsko-moldawskich. European Union. Krakow 12.05.2012

Грамота учаснику Майдану до дня Гідності та Свободи. Голова Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Григорій Дубина. 21 листопада 2014 р.

Грамота інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України за сумлінну працю і наукові здобутки. Директор інституту, член-кореспондент НАН України О.О. Рафальський, Київ, 11 грудня 2016 р.

Подяка за особистий внесок у вдосконалення законодавства в сфері національної безпеки і оборони, інформаційну та методичну підтримку  діяльності Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, за почуття високого патріотизму та громадянську позицію. Голова комітету С. Пашинський., Київ. 4 жовтня 2016 р.

Орден Святого Архістратига Михаїла за заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет № 2463 від 18 січня 2017 р.

Почесна грамота голові громадської ради при виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради Віталію Коцуру за активну участь в громадському житті міста з нагоди відзначення Дня міста та 1110-ї річниці від першої згадки про Переяслав. Міський голова Т. Костін. м. Переяслав-Хмельницький, Вересень 2017 р.

2018 р. – Подяка Національної спілки краєзнавців України за активну науково-дослідну та просвітницьку діяльність у популяризації історії рідного краю.

2019 р. – Подяка від імені Вільнянської сільської громади за краєзнавчу роботу, видання книги «Вільне (Вульшка): краєзнавчий вимір крізь віки».

2020 – Почесна грамота Київської обласної ради за вагомий особистий внесок у культурний розвиток області, збереження національних традицій, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва від 6.11.2020, розпорядження № 551.

Перейти до вмісту