Чернякова Олена Іванівна - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Чернякова Олена Іванівна

Чернякова О.І.

Чернякова
Олена Іванівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

середа, п’ятниця: 1200-1400

кабінет № 210
(корпус № 1, поверх № 2)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (050) 729 98 64
kafedra_phdpu@ukr.net
kafedra_phdpu@i.ua

Біографічні відомості. Народилася 1 квітня 1975 р. в місті Переяслав-Хмельницькому, в родині економіста Карпенко Ангеліни Йосипівни та зоотезніка Карпенка Івана Григоровича.

Навчання. У 1992 році закінчила середню школу №3 міста Переяслав-Хмельницького. В цьому році вступила в Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди.

Спеціаліст, спеціальність «Дошкільне виховання»; кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання» (ДСК №109689) (2004 – 2006 рр. – навчання у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному інституті ім. Г.С. Сковороди).

Спеціаліст, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти, російська мова і література, іноземна мова», кваліфікація «Вчитель російської мови і літератури, англійської мови» (КХ  №10525313) (1992–1998 рр. – навчання у Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди).

Кандидат педагогічних наук (2017 р.), спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Наказ МОН України від 11.10.2017 № 044693). Тема дисертації:«Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування мультимедійних технологій у професійній діяльності» (дата захисту: 27 червня 2017 року в спеціалізованій вченій раді К27.053.03 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).

Підвищення кваліфікації. 2014 р. – стажування в Інституті педагогіки НАПН України.

Робота. 2000-2007 рр. – викладач, старший викладач, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології, кафедри дошкільної педагогіки та методики навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

2018-2020 р. – докторант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. Чернякова О.І. з 2005р. по 2006р. на громадських засадах виконувала обов’язки заступника декана з виховної роботи. Викладач навчальних дисциплін: «Художня праця в ЗДО», «Декоративне мистецтво і основи дизайну», «Використання мультимедійних технологій в ЗДО», «Теорія та методика співпраці ЗДО з родиною», «Теорія та методика валеологічної освіти», «Формування іншомовного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами гри» та ін.

Коло наукових інтересів: психолінгвістика розвитку, педагогічна, психолінгвістичні аспекти розвитку іншомовного мовлення дітей дошкільного віку.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці. Публікаційна активність: публікації у фахових та науково-метричних виданнях; статті у зарубіжних виданнях; праці апробаційного характеру.

Навчальні дисципліни: «Художня праця в ЗДО», «Декоративне мистецтво і основи дизайну», «Використання мультимедійних технологій в ЗДО», «Теорія та методика співпраці ЗДО з родиною», «Теорія та методика валеологічної освіти», «Формування іншомовного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами гри» та ін.

Перейти до вмісту