Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня – VІІ семестр - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня – VІІ семестр

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Навчання > Вибіркові дисципліни здобувачів вищої освіти > Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня – VІІ семестр
№ з/п Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація
1. Соціальні комунікації Кафедра філософії імені професора І.П.Стогнія
2. Філософія глобальних проблем сучасності Кафедра філософії імені професора І.П.Стогнія
3. Психолого-педагогічний супровід морального виховання дошкільників Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
4. Робота з літературними творами як засіб формування критичного мислення дошкільників Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
5. Психологічна допомога сім’ям дітей із відхиленнями в розвитку Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
6. Інноваційні педагогічні технології у навчанні і вихованні дошкільників Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
7. Сучасні зарубіжні системи музично-естетичного виховання Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
8. Професійно-мовленнєва діяльність психолога закладу дошкільної освіти Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
9. Арт-терапія Кафедра психології
10. Психотерапія посттравматичних станів Кафедра психології
11. Психологічний супровід дитини в інклюзивному навчанні Кафедра психології
12. Методика оптимізації психічних станів особистості Кафедра психології
13. Практична психодіагностика сім’ї Кафедра психології
14. Технології психологічного супроводу професійного становлення особистості Кафедра психології
15. Психологія музичного впливу Кафедра психології
16. Арт-терапія у діяльності практичного психолога Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
17. Практикум із психологічного консультування Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
18. Інноваційний менеджмент Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
19. Основи STEAM-освіти Кафедра математики, інформатики та методики навчання
20. Практичний курс англійської мови (продовження) Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти
21. Мистецтво Київщини Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
22. Мистецтво орнаменту і художнього розпису Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
23. Основи ландшафтного дизайну Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
24. Новітні педагогічні технології Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
25. Етнопедагогіка Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
26. Наставництво в системі інформальної освіти Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
27. Актуальні питання морфології другої мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
28. Лінгвокультурологія Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
29. Рок-поезія та категорія масової культури Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
30. Стилістика англійської мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
31. Художній текст як феномен культури: інтертекстуальність і поезія Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
32. Методика вивчення українського фольклору в середній школі Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
33. Модус комічного в українській літературі Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
34. Історія українського мовознавства Кафедра української лінгвістики та методики навчання
35. Соціолінгвістика Кафедра української лінгвістики та методики навчання
36. Теологічна герменевтика Кафедра української лінгвістики та методики навчання
37. Художній хронотоп: теорія аналізу Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
38. Історія дитячої зарубіжної літератури Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
39. Галузевий переклад Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
40. Літературна компаративістика Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
41. Методика фізичного виховання у спеціальній медичній групі Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту
42. Силові види спорту Кафедра спортивних дисциплін, ігор і тузизму
43. Прикладна інформатика Кафедра математики, інформатики та методики навчання
44. Практикум із програмування Кафедра математики, інформатики та методики навчання
45. Цифрові інструменти в освітній діяльності вчителя Кафедра математики, інформатики та методики навчання
46. Цифрові технології гейміфікації освітнього процесу Кафедра математики, інформатики та методики навчання
53. Практикум з історії театрального мистецтва Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
54. Практикум з історії кіномистецтва Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
55. Практикум з історії хореографічного мистецтва Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
56. Політична система України Кафедра політології
57. Історія і теорія демократії Кафедра політології
58. Облік у банках Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
59. Судово-бухгалтерська експертиза Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
60. Державний аудит Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
61. Організаційне проектування підприємства Кафедра економіки
62. Формування бізнес-моделі підприємства Кафедра економіки
63. Планування і контроль на підприємстві Кафедра економіки
64. Екологічне право України Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
65. Історія благодійності та волонтерського руху в Україні Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
66. Канонічне право Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
67. Римське приватне право Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
68. Кримінально-процесуальне право України Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
69. Цивільно-процесуальне право України Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
70. Соціальний супровід осіб у СЖО Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
71. Пенітенціарна соціальна робота Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
72. Банківська система Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
73. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
74. Інвестиційний аналіз Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
75. Теорія та методика професійного самовизначення Кафедра професійної освіти
76. Технологія оздоровчих харчових продуктів Кафедра професійної освіти
77. Гіпносугестивні техніки в роботі психолога Кафедра психології
78. Інженерні розрахунки з охорони праці Кафедра теорії і методики професійної підготовки
79. Конструкційні та електротехнічні матеріали Кафедра теорії і методики професійної підготовки
80. Організація та управління ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій Кафедра теорії і методики професійної підготовки
81. Економіка охорони праці та техногенної безпеки Кафедра теорії і методики професійної підготовки
82. Державне управління техногенною та екологічною безпекою Кафедра теорії і методики професійної підготовки
83. Енергетичні мережі будівель і споруд Кафедра теорії і методики професійної підготовки
84. Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв Кафедра теорії і методики професійної підготовки
85. Міські інженерні мережі та споруди Кафедра теорії і методики професійної підготовки
86. Техногенна безпека об’єктів та технологій Кафедра теорії і методики професійної підготовки
95. Управління якістю освітніх послуг Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
96. Робота з групами ризику Кафедр соціальної педагогіки та соціальної роботи
97. Соціальна філософія Кафедра філософії імені І.П.Стогнія
98. Наукові основи шкільного курсу математики Кафедра математики, інформатики та методики навчання
99. Практикум із веб-програмування Кафедра математики, інформатики та методики навчання
100. Системи штучного інтелекту Кафедра математики, інформатики та методики навчання
101. Комп’ютерний дизайн Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
102. Наукові основи організації роботи вчителя технологій Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
103. Практикум з аксонометричних побудов Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
104. Практикум з техніки виконання та деталювання складальних креслень Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
105. Практикум з судномоделювання Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
106. Практикум з обробки текстильних матеріалів Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
107. Практикум з науково-технічної творчості Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
108. Основи декоративного садівництва та квітникарства Кафедра  біології і методики навчання
109. Основи квітникарства та фітодизайну Кафедра  біології і методики навчання
110. Інтерактивні методи навчання біології в основній школі Кафедра  біології і методики навчання
111. Дослідницька діяльність школярів із біології Кафедра  біології і методики навчання
112. Галузевий переклад Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
113. Ділова англійська мова Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
114. Фразеологія англійської мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
115. Практичний курс другої мови (німецька) Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
116. Цифрові інструменти в освітній діяльності викладача Кафедра математики, інформатики та методики навчання
117. Адміністративно-територіальний устрій України Кафедра публічного управління та адміністрування
118. Антикризове управління Кафедра публічного управління та адміністрування
119. Документообіг у публічному управлінні Кафедра публічного управління та адміністрування
120. Організаційно-правові засади публічного управління Кафедра публічного управління та адміністрування
121. Управління якістю в системі публічного управління Кафедра публічного управління та адміністрування
122. Iнформацiйне суспiльство Кафедра документознавства та методики навчання
123. Науковi комунiкацiiї у фаховiй дiяльностi Кафедра документознавства та методики навчання
124. Соцiально-економiчна безпека Кафедра документознавства та методики навчання
125. Основи редакторської майстерностi Кафедра документознавства та методики навчання
126. Основи акдемiчного письма Кафедра документознавства та методики навчання
127. Науково-технiчна термiнологiя Кафедра документознавства та методики навчання
128. Документна лiнгвiстика Кафедра документознавства та методики навчання
129. Товарознавство продуктів дієтичного харчування Кафедра професійної освіти
130. Управління офісами Кафедра документознавства та методики навчання
131. Товарознавство продуктів дитячого харчування Кафедра професійної освіти
132. Основи зовнішньоекономічної діяльності Кафедра професійної освіти
133. Актуальні проблеми новітньої історії і права України Кафедра історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін
134. Історія українського війська Кафедра історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін
135. Українська національна ідея в системі правових відносин України Кафедра історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін
136. Методика навчання основ медичних знань та охорони здоров’я дітей  Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
137. Формування здоров’язбережувального середовища у закладах освіти Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
138. Методика навчання основ медичних знань та охорони здоров’я дітей Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
139. Психологія здоров’я Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
140. Вікова анатомія людини Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
141. Динамічна анатомія людини Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
142. Психологія здоров’я та психосоматика Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
143. Вікова анатомія людини Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
144. Динамічна анатомія людини Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
145. Пенітенціарна соціальна робота Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
146. Соціальна робота в умовах надзвичайних ситуацій Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
147. Соціальна робота з групами ризику Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
148. Соціальний супровід сімей у складних життєвих обставинах Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Перейти до вмісту