Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня – VІ семестр - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня – VІ семестр

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Навчання > Вибіркові дисципліни здобувачів вищої освіти > Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня – VІ семестр
№ з/п Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація
1. Політична та релігійна культура вчителя Кафедра філософії імені професора І.П.Стогнія
2. Етика ділового спілкування Кафедра філософії імені професора І.П.Стогнія
3. Техніки критичного мислення Кафедра філософії імені професора І.П.Стогнія
4. Гра та іграшка у смислоціннісних вимірах сучасного дитинства Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
5. Соціалізація дітей дошкільного віку в ЗДО засобами казки Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
6. Психолого-терапевтичний та фізіологічний вплив музики на розвиток особистості Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
7. Специфіка сприйняття мистецтва Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
8. Формування здоров’язбережувальної компетентності у суб’єктів освітнього процесу Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
9. Мовленнєво-ігрова діяльність дітей дошкільного віку Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
10. Основи ландшафтознавства Кафедра географії, екології та методики навчання
11. Психологія міжособистісної перцепції Кафедра психології
12. Діагностика і корекція ЗПР Кафедра психології
13. Специфіка сприйняття мистецтва Кафедра психології
14. Психодіагностика особистісної сфери Кафедра психології
15. Корекційна робота з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку Кафедра психології
16. Психологія стресу і копінгу Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
17. Психологія життєвих криз Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
18. Лайф-менеджмент Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
19. Вступ до граматики англійської мови (продовження) Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти
20. Практичний курс англійської мови Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти
21. Виробнича санітарія Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
22. Інформаційні небезпеки Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
23. Фізіологічні основи життєдіяльності Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
24. Соціальна безпека дітей та підлітків в сучасному суспільстві Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
25. Дизайн національного та історичного костюма Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
26. Сучасні техніки живопису Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
27. Етнодизайн Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
28. Педагогічна деонтологія Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
29. Драматичне виховання Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
30. Актуальні проблеми методики навчання англійської мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
31. Генологія Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
32. Лексикологія Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
33. Художній аналіз перекладених творів Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
34. Теоретична граматика Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
35. Медіаосвіта Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
36. Методика навчання української літератури в інтеграції з історією Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
37. Ділова українська мова Кафедра української лінгвістики та методики навчання
38. Сучасні освітні видання Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
39. Терміносистема сучасної української лінгводидактики Кафедра української лінгвістики та методики навчання
40. Українська символіка Кафедра української лінгвістики та методики навчання
41. Вступ до літературознавства Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
42. Історія зарубіжної літератури (від античності до ХІХ ст.) Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
43. Генологія Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
44. Теорія і методика викладання стрітболу Кафедра спортивних дисциплін, ігор і тузизму
45. Теорія і методика викладання пляжного волейболу Кафедра спортивних дисциплін, ігор і тузизму
46. Оздоровчий фітнес Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту
48. Звітність підприємства Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
49. Облік у бюджетних установах Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
50. Основи сценічного мистецтва Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
51. Основи вокальної та диригентської культури Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
52. Іміджологія Кафедра політології
53. Президентство в Україні Кафедра політології
54. Український парламентаризм Кафедра політології
55. Політична етика Кафедра політології
56. Методи і моделі прийняття рішень Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
57. Облік і звітність в оподаткуванні Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
58. Облік у зарубіжних країнах Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
59. Страхування Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
60. Фінанси страхових організацій Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
61. Операційний менеджмент Кафедра економіки
62. Підприємство і бізнес-культура Кафедра економіки
63. Стратегія підприємства Кафедра економіки
64. Аналіз господарської діяльності підприємства Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
65. Контролінг Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
66. Адміністративне право України Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
67. Кримінальне право України Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
68. Сімейне право України Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
69. Соціально-правові відносини в країнах близького зарубіжжя Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
70. Арт-терапевтичні методи у соціальній роботі з особами з інвалідністю Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
71. Профілактика насильства в сім’ї Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
72. Рекламно-проектна діяльність у соціальній роботі Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
73. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
74. Фінансовий аналіз Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
75. Захист прав споживачів Кафедра професійної освіти
76. Логістика Кафедра професійної освіти
77. Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів Кафедра професійної освіти
78. Технологія жирів, ефірних масел та парфумерно – косметичних продуктів Кафедра професійної освіти
79. Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв Кафедра професійної освіти
83. Маркетинг у сфері обслуговування Кафедра професійної освіти
84. Маркетинг у торгівлі Кафедра професійної освіти
85. Фомування капіталу підприємств сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
86. Технологія швидкого харчування Кафедра професійної освіти
87. Психологічний маркетинг Кафедра психології
88. Історико-правові відносини козацької доби (інтегрована) Кафедра історії та культури України
89. Історія української архітектури Кафедра історії та культури України
90. Культурологія Кафедра історії та культури України
91. Захист у надзвичайних ситуаціях Кафедра теорії і методики професійної підготовки
92. Моніторинг умов праці Кафедра теорії і методики професійної підготовки
93. Захист у надзвичайних ситуаціях та організація аварійно-рятувальних робіт Кафедра теорії і методики професійної підготовки
94. Інженерна та аварійно-рятувальна техніка в охороні праці Кафедра теорії і методики професійної підготовки
95. Інженерний захист населення та урбанізованих територій Кафедра теорії і методики професійної підготовки
96. Прикладні інформаційні технології у сфері цивільної безпеки Кафедра теорії і методики професійної підготовки
97. Експлуатація і ремонт електроустаткування та засобів автоматизації Кафедра теорії і методики професійної підготовки
98. Система контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів безпекою Кафедра теорії і методики професійної підготовки
102. Організація і управління освітнім процесом у закладах освіти Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
103. Обладнання підприємств сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
104. Обладнання підприємств торгівлі Кафедра професійної освіти
105. Технологія  зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур Кафедра професійної освіти
106. Основи теорії  та практики гендеру Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
107. Математичні моделі в природничих та суспільних дисциплінах Кафедра математики, інформатики та методики навчання
108. Моделювання та аналіз програмних засобів Кафедра математики, інформатики та методики навчання
109. Теорія рівнянь з частинними похідними І порядку Кафедра математики, інформатики та методики навчання
110. Енергозберігаючі технології Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
111. Комп’ютерна графіка Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
112. Основи графічного конструювання машин Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
113. Народознавчі основи гурткової роботи учнів з методикою викладання Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
114. Практикум з декоративно-прикладної творчості Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
115. Пошуково-конструкторська діяльність школярів Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
116. Методика соціально-виховної роботи в сучасних умовах Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
117. Основи корекційної педагогіки Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
118. Підготовка вчителів біології до роботи в новій українській школі Кафедра біології, методології і методики навчання
119. Позакласна та позашкільна робота з біології Кафедра біології, методології і методики навчання
120. Біометрія Кафедра біології, методології і методики навчання
121. Основи геоботаніки Кафедра біології, методології і методики навчання
122. Статистичні методи аналізу в біології Кафедра біології, методології і методики навчання
123. Основи акваріумістики Кафедра біології, методології і методики навчання
124. Лікарські рослини з основами ресурсознавства Кафедра біології, методології і методики навчання
125. Прикладна ботаніка вищих рослин Кафедра біології, методології і методики навчання
126. Основи раціонального природокористування Кафедра біології, методології і методики навчання
127. Практичний курс другої мови (німецька) Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
128. Вступ до спеціальності практичного психолога Кафедра менеджменту освіти і практичної психології
129. Основи дефектології Кафедра менеджменту освіти і практичної психології
130. Патопсихологія Кафедра менеджменту освіти і практичної психології
131. Психокорекція Кафедра менеджменту освіти і практичної психології
132. Психолого-педагогічна експертиза Кафедра менеджменту освіти і практичної психології
133. Формування та розвиток органів місцевого самоврядування Кафедра публічного управління та адміністрування
135. Система оподаткування підприємств сфери обслуговування Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
136. Педагогічна іміджологія та професійна мобільність Кафедра документознавства та методик навчанння
137. Основи публiчного адмiнiстрування Кафедра документознавства та методик навчанння
138. Конфіденційне діловодство Кафедра документознавства та методик навчанння
139. Кадровий менеджмент Кафедра документознавства та методик навчанння
140. Основи зовнішньоекономічної діяльності Кафедра професійної освіти
141. Товарознавство харчових продуктів харчування Кафедра професійної освіти
142. Історія української архітектури Кафедра історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін
143. Основи педіатрії і гігієни дітей і підлітків Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
144. Психологія здоров’я Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
145. Основи педіатрії і гігієни дітей та підлітків Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
146. Здоров’язберігаючі педагогічні технології Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
147. Виробнича санітарія Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
148. Інформаційні небезпеки Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
149. Нетрадиційні системи оздоровлення Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
150. Основи спортивного харчування Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
151. Сучасні оздоровчі системи Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
152. Виробнича санітарія Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
153. Основи спортивного харчування Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
154. Інформаційні небезпеки Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
155. Арт-терапевтичні методи в соціальній роботі з особами з інвалідністю Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
156. Рекламно-проектна діяльність у соціальній роботі Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
157. Соціальна робота з дезадаптованими людьми Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
158. Соціальна робота з жертвами насильства Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Перейти до вмісту