Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня – V семестр - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня – V семестр

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Навчання > Вибіркові дисципліни здобувачів вищої освіти > Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня – V семестр
№ з/п Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація
1. Соціальна філософія Кафедра філософії імені професора І.П.Стогнія
2. Національна самосвідомість як загальнолюдська цінність Кафедра філософії імені професора І.П.Стогнія
3. Інтерактивне навчання грамоти дітей старшого дошкільного віку Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
4. Використання мультимедійних технологій в ЗДО Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
5. Психологія спілкування в дошкільному віці Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
6. Географія населення Кафедра географії, екології та методики навчання
7. Географія культури Кафедра географії, екології та методики навчання
8. Історична географія Кафедра географії, екології та методики навчання
9. Антропологія Кафедра географії, екології та методики навчання
10. Психологічний супровід дитини у закладах дошкільної освіти Кафедра психології
11. Технології тренінгової  діяльності Кафедра психології
12. Психологія стресу Кафедра психології
13. Психодіагностичний супровід розвитку особистості в онтогенезі Кафедра психології
14. Психологія професійного самовизначення особистості Кафедра психології
15. Психологія творчості Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
16. Психологія депривованої дитини Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
17. Інформаційний менеджмент Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
18. Англійська мова – загальний курс (продовження) Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти
19. Вступ до граматики англійської мови (продовження) Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти
20. Методика навчання іноземної мови засобами інноваційних технологій Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти
21. Здоров’язбережувальні технології в початковій школі Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
22. Здоров’язбережувальні освітні технології в закладах дошкільної освіти Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
23. Методика навчання основ медичних знань та охорони здоров’я дітей Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
24. Психовалеологія Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
25. Основи моделювання одягу Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
26. Інноваційні художні техніки Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
27. Основи оформлювального мистецтва Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
28. Педагогічна майстерність Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
29. Організація педагогічних досліджень Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
30. Основи комунікації другої мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
31. Основи англомовної комунікації Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
32. Основи комунікації другої мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
33. Лірика як літературний рід та її шкільний аналіз Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
34. Словотвірна морфеміка сучасної української мови Кафедра української лінгвістики та методики навчання
35. Основи теорії мовної комунікації Кафедра української лінгвістики та методики навчання
36. Соцреалізм в українському літературному процесі ХХ ст. Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
37. Теорія і методика викладання обраного виду спорту Кафедра спортивних дисциплін, ігор і тузизму
38. Методика оздоровчо-фізкультурної роботи у закладах дошкільної освіти Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту
42. Програмні засоби реалізації інформаційних процесів Кафедра математики, інформатики та методики навчання
43. Комп’ютерні технології навчання Кафедра математики, інформатики та методики навчання
44. Основи STEAM-освіти Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти
45. Естрадний вокал Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
46. Практикум з вокального ансамблю Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
47. Практикум з художньо-педагогічних технологій в школі Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
48. Сучасні художні техніки Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
49. Дисидентський і правозахисний рух Кафедра політології
50. Сучасна державна політика України Кафедра політології
51. Інвестування Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
52. Менеджмент і маркетинг в освіті Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
53. Облікова політика підприємства Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
54. Управлінський облік Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
55. Фінансовий облік Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
56. Інституціональна економіка Кафедра економіки
57. Капітал підприємства: формування та використання Кафедра економіки
58. Методика викладання економіки Кафедра економіки
59. Сучасні економічні теорії Кафедра економіки
60. Фінанси зарубіжних корпорацій Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
61. Методи дослідження якості сировини і матеріалів Кафедра професійної освіти
62. Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів Кафедра професійної освіти
63. Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів Кафедра професійної освіти
64. Статистика ринку товарів і послуг Кафедра професійної освіти
65.  Капітал підприємства: формування та використання Кафедра економіки
66. Основи корекційної педагогіки Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
67. Соціальна робота в громаді Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
69. Основи митної діяльності Кафедра професійної освіти
70. Система оподаткування підприємств сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
72. Економіка торгівлі Кафедра професійної освіти
73. Технологія громадського харчування Кафедра професійної освіти
74. Заходи безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою Кафедра теорії і методики професійної підготовки
75. Аварійно-рятувальна, інженерна та протипожежна техніка Кафедра теорії і методики професійної підготовки
76. Діагностика пошкоджень промислових об’єктів Кафедра теорії і методики професійної підготовки
77. Організація і проведення рятувальних робіт на об’єктах житлово-комунального господарства Кафедра теорії і методики професійної підготовки
78. Техногенна та екологічна безпека промислових об’єктів та технологій Кафедра теорії і методики професійної підготовки
79. Енергоефективність будівель Кафедра теорії і методики професійної підготовки
80. Моніторинг середовища праці та атестація робочих місць Кафедра теорії і методики професійної підготовки
81. Соціальна філософія Кафедра філософії імені професора І.П. Стогнія
82. Соціально-педагогічна профілактика комунікативних девіацій підлітків Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
83. Основи тренінгової діяльності соціального працівника / соціального педагога Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
84. Соціальні комунікації Кафедра філософії імені І.П.Стогнія
85. Системи аналітичних обчислень в наукових досліджень Кафедра математики, інформатики та методики навчання
86. Автоматизоване робоче місце працівника освіти Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
87. Художня обробка матеріалів у технічній творчості школяра Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
88. Товарознавство оздоровчих харчових продуктів Кафедра професійної освіти
89. Технологія виробництва продуктів дитячого харчування Кафедра професійної освіти
90. Раціональне використання природних ресурсів Кафедра біології, методології і методики навчання
91. Заповідна справа Кафедра біології, методології і методики навчання
92. Біологічний метод захисту рослин Кафедра біології, методології і методики навчання
93. Гідробіологія Кафедра біології, методології і методики навчання
94. Екологія Кафедра біології, методології і методики навчання
95. Історія розвитку органічного світу Кафедра біології, методології і методики навчання
96. Основи сільського господарства Кафедра біології, методології і методики навчання
97. Здоров’язберігаючі педагогічні технології Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
98. Медико-біологічні та валеологічні основи репродуктивного здоров’я Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
99. Основи педіатрії і гігієни дітей та підлітків Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
100. Психогiгiєна Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
101. Сучасні оздоровчі системи Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
102. Фізіологія вищої нервової діяльності Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
103. Практикум з домашнього читання англійської мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
104. Практичний курс другої мови (німецька) Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
105. Ентомологія Кафедра біології, методології і методики навчання
106. Робота з організаціями громадянського суспільства Кафедра публічного управління та адміністрування
107. Система муніципальних послуг Кафедра публічного управління та адміністрування
108. Формування та розвиток системи органів державного управління Кафедра публічного управління та адміністрування
109. PR – технології у публічному управлінні Кафедра публічного управління та адміністрування
110. Соціально-економічна безпека життєдіяльності Кафедра документознавства та методики навчання
111. Організація навчання в інформаційно-консультаційній діяльності Кафедра документознавства та методики навчання
112. Організаційна конфліктологія та етика державного службовця Кафедра документознавства та методики навчання
113. Міжнародний документообіг Кафедра документознавства та методики навчання
114. Електронне урядування Кафедра документознавства та методики навчання
115. Іміджеологія Кафедра професійної освіти
116. Основи профорієнтаційної роботи Кафедра професійної освіти
117. Гігієна праці Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
118. Торговельна діяльність підприємства Кафедра професійної освіти
119. Історія науки і техніки Кафедра історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін
120. Педагогіка здоров’я (для сп. 231 Соціальна робота) Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
121. Педагогіка здоров’я (для сп. 053 Психологія) Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
122. Міграційні процеси та міжкультурна комунікація Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
123. Основи конфліктології в соціальній роботі Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
124. Основи корекційної педагогіки Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
125. Основи тренінгової діяльності соціального працівника/соціального педагога Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
126. Соціально-педагогічна профілактика комунікативних девіацій підлітків Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
127. Соціальна робота в громаді Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Перейти до вмісту