Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня – ІІІ семестр - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня – ІІІ семестр

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Навчання > Вибіркові дисципліни здобувачів вищої освіти > Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня – ІІІ семестр
№ з/п Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація
1. Художня праця в ЗДО Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
2. Козацька педагогіка Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
3. Педагогіка сімейного виховання Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
4. Виховання і розвиток дітей раннього віку Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
5. Тілесно-орієнтовані техніки у роботі психолога Кафедра психології
6. Психологія ділового спілкування Кафедра психології
7. Психологія родинного виховання Кафедра психології
8. Психологія саморегуляції особистості Кафедра психології
9. Практикум із загальної психології Кафедра психології
10. Тренінг особистісного зростання Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
11. Психологічні основи статі Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
12. Системи технологій Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
13. Англійська мова – загальний курс Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти
14. Вступ до фонетики англійської мови Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти
15. Гігієнічні основи харчування Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
16. Медико-біологічні та психологічні основи репродуктивного здоров’я Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
17. Основи педіатрії і гігієни дітей і підлітків Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
18. Гігієна праці Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
19. Прикладна валеологія, фізіологія та гігієна праці Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
20. Фізіологія та психологія праці Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
21. Художня праця Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
22. Дизайн у текстилі Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
23. Флористичний дизайн Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
24. Методика виховної роботи Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
25. Інклюзивна педагогіка Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
26. Актуальні питання морфології англійської мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
27. Англійська поезія від Дж. Чосера до Дж. Мілтона Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
28. Домашнє читання першої мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
29. Категорії культури Середніх віків та Відродження Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
30. Практикум усного мовлення Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
31. Практикум з фонетики англійської мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
32. Поетика зарубіжної драми Нового часу Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
33. Літературне краєзнавство Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
34. Аналіз художнього тексту Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
35. Виразне читання Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
36. Дитяча література Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
37. Культура професійного мовлення Кафедра української лінгвістики та методики навчання
38. Вступ до слов’янської філології Кафедра української лінгвістики та методики навчання
39. Практикум з української мови Кафедра української лінгвістики та методики навчання
40. Практична лексикографія Кафедра української лінгвістики та методики навчання
41. Історія перекладу Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
42. Актуальні питання морфології англійської мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
43. Лінгвокраїнознавство англомовних країн Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
44. Основи англомовної бізнес комунікації Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
45. Практикум з фонетики англійської мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
46. Фразеологія англійської мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
47. Теорія і методика викладання настільного тенісу Кафедра спортивних дисциплін, ігор і тузизму
48. Теорія і методика викладання бадмінтону Кафедра спортивних дисциплін, ігор і тузизму
49. Архітектура комп’ютерних систем Кафедра математики, інформатики та методики навчання
50. Технічні засоби реалізації інформаційних процесів Кафедра математики, інформатики та методики навчання
51. Інформаційно-комунікаційні технології Кафедра математики, інформатики та методики навчання
52. Основи STEAM-освіти Кафедра математики, інформатики та методики навчання
53. Сучасне мистецтво Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
54. Практикум з диригентсько-хорової підготовки Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
60. Історія Радянської держави Кафедра політології
61. Конституційні основи публічної влади Кафедра політології
62. Соціальна етнологія Кафедра історії та культури України
63. Національна економіка Кафедра економіки
65. Корпоративна культура Кафедра професійної освіти
66. Етика службового спілкування Кафедра професійної освіти
67. Іміджеологія Кафедра професійної освіти
68. Теоретичні основи електротехніки Кафедра теорії і методики професійної підготовки
69. Надійність інженерних систем та професійний ризик Кафедра теорії і методики професійної підготовки
70. Основи професійної безпеки та здоров’я людини Кафедра теорії і методики професійної підготовки
71. Санітарно-технічне обладнання будинків та споруд Кафедра теорії і методики професійної підготовки
72. Основи світлотехніки Кафедра теорії і методики професійної підготовки
73. Основи теорії та практики гендеру Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
74. Самовиховання та саморегуляція особистості Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
75. Соціальна робота у сфері дозвілля Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
80. Правові основи захисту людини Кафедра загальної історії, правознавства та методики навчання
81. Історична географія Кафедра географії, екології та методики навчання
82. Інформаційні технології у професійній галузі Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
83. Історія трудового та професійного навчання Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
84. Матеріалознавство інформаційної техніки Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
85. Основи технічної творчості учнів основної школи з методикою навчання Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
86. Методика організації творчої діяльності Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
87. Теоретичні основи технологічної освіти в школі Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
88. Етногеографія України та історична географія Кафедра географії, екології та методики навчання
89. Історія біології Кафедра біології, методології і методики навчання
90. Актуальні питання сучасної біології Кафедра біології, методології і методики навчання
91. Загальна цитологія і гістологія Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
92. Медико-біологічні та валеологічні основи планування сім’ї Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
93. Практикум з фонетики англійської мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
94. Вікова психологія Кафедра психології
95. Сучасна державна політика Кафедра публічного управління та адміністрування
96. Сучасне публічне адміністрування Кафедра публічного управління та адміністрування
97. Управління розвитком територіальної громади Кафедра публічного управління та адміністрування
98. Iсторiя документознавства

Кафедра документознавства та методики навчання

99. Методика факультативної та гурткової роботи

Кафедра документознавства та методики навчання

100. Основи книгознавства

Кафедра документознавства та методики навчання

101. Соцiальна та iнформацiйна безпека

Кафедра документознавства та методики навчання

102. Соціально-економічна безпека життєдіяльності

Кафедра документознавства та методики навчання

103. Педагогічне наставництво та консультування

Кафедра документознавства та методики навчання

104. Мова ділового документа

Кафедра документознавства та методики навчання

105. Основи педагогічної творчості

Кафедра професійної освіти

106. Екологія

Кафедра біології, методології і методики навчання

107. Українська та зарубіжна культура

Кафедра історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін

108. Медико-біологічні та валеологічні основи планування сім’ї

Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології

109. Фізіологія та психологія праці

Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології

110. Самовиховання і самоменеджмент особистості

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

111. Соціальна гендерологія

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

112. Соціальна робота в громадських організаціях

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

113. Соціальна робота у сфері дозвілля

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Перейти до вмісту