Вибіркові дисципліни другого (магістерського) рівня – ІІІ семестр - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Вибіркові дисципліни другого (магістерського) рівня – ІІІ семестр

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Навчання > Вибіркові дисципліни здобувачів вищої освіти > Вибіркові дисципліни другого (магістерського) рівня – ІІІ семестр
№ з/п Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація
1. Аксіологія освіти кафедра філософії імені професора І.П.Стогнія
2. Філософські теорії комунікації кафедра філософії імені професора І.П.Стогнія
3. Дискурсивні психотерапевтичні й психоконсультативні технології Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
4. Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку в освітньому просторі ЗДО Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
5. Професійний імідж вихователя закладу дошкільної освіти Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
6. Методи психологічної корекції Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
7. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх психологів до розвитку просодичного компонента мовлення дитини Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
8. Науковий дискурс: принципи опису психолого-педагогічного дослідження Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
9. Мовленнєве спілкування працівників дошкільної освіти (теорія і тренінг) Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
10. Психологія сприймання мистецтва Кафедра психології
11. ТА у психологічному консультуванні Кафедра психології
12. Технології роботи з травмою Кафедра психології
13. Акмеологія пофесійного розвитку особистості Кафедра психології
14. Психологія впливу Кафедра психології
15. Ресурсна психологія Кафедра психології
16. Арт-терапія як метод психологічної допомоги підліткам та дорослим Кафедра психології
17. Психологія роботи з персоналом Кафедра психології
18. Психологія обдарованості Кафедра психології
19. Психологія обдарованості Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
20. Психологія депривації Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
21. Іноземна мова за професійним спрямуванням Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти
22. Практикум англійської мови Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти
23. Цифрові технології гейміфікації освітнього процесу Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти
24. Цифрові інструменти навчання
25. Художні промисли України Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання
26. Декоративна скульптура Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання
27. Скетчінг (акварель) Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання
28. Музична терапія Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання
29. Мистецьке краєзнавство Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання
30. Поетика виконавського мистецтва (музичне, образотворче, театральне, хореографія) Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання
31. Вокально-хорова та інструментальна майстерність Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання
32. Практикум з сучасного мистецтва Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання
33. Філософія мистецтва Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання
34. Комунікативні практики у закладах вищої освіти Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
35. Корпоративний імідж ЗВО Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
36. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
37. Моніторинг якості освіти Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
38. Педагогічні основи дистанційного навчання Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
39. Андрагогічна освіта в Україні Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
40. Педагогічна діагностика якості освіти у ЗВО Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
41. Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
42. Лінгвоконцептологія Кафедра української лінгвістики та методики навчання  
43. Лінгвокультурологія: проблеми та перспективи Кафедра української лінгвістики та методики навчання
44. Загальнотеоретичний курс другої мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
45. Країнознавство країн другої мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
46. Історія зарубіжної літератури і критики Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
47. Актуальні питання української лінгводидактики Кафедра української лінгвістики та методики навчання
48. Актуальні питання українського термінознавства Кафедра української лінгвістики та методики навчання
49. Письменницький епістолярій та мемуаристика ХІХ століття Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
50. Письменницький епістолярій та мемуаристика ХХ ст.. Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
51. Український літературний процес і генологія Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
52. Туризм і рекреація Кафедра спортивних дисциплін, ігор та туризму
53. Спортивно-оздоровчий туризм Кафедра спортивних дисциплін, ігор та туризму
54. Організація анімаційної діяльності Теорії та методики фізичного виховання і спорту
55. Основи інфокомунікацій Кафедра математики, інформатики та методики навчання  Презентація
56. Параметри та модуль в курсі математики Кафедра математики, інформатики та методики навчання
57. Практикум з ремонту та експлуатації комп’ютерної та офісної техніки Кафедра математики, інформатики та методики навчання
58. Практикум з вебпрограмування Кафедра математики, інформатики та методики навчання
59. Консолідація фінансової звітності Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
60. Державний аудит Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
61. Міжнародний менеджмент Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
62. Економічна політика сталого розвитку Кафедра економіки
63. Адміністративний менеджмент Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
64. Основи масажу та самомасажу Кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології
65. Тактична медицина у військово-польових умовах Кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології
66. Фітовалеологія Кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології
67. Інтелектуальна власність та академічна доброчесність Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
68. Історіографія історії слов’янських народів ХХ-ХХІ ст. Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
69. Історія міждержавних відносин ХХ – ХХІ ст. Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
70. Історія муніципального права Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
71. Історія опозиційних рухів європейських держав XX-XXI ст. Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
72. Нормотворча діяльність органів місцевого самоврядування Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
73. Політична та громадська еліта в світовій історії Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
74. Управління системою соціальної роботи Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
75. Психосинтез як метод психотерапії Кафедра психології
76. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища у закладах професійної освіти Кафедра теорії і методики професійної підготовки
77. Професійна культура викладача професійного навчання Кафедра теорії і методики професійної підготовки
78. Нормативно-правові засади цивільного захисту Кафедра теорії і методики професійної підготовки
79. Державне управління охороною праці Кафедра теорії і методики професійної підготовки
80. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю Кафедра теорії і методики професійної підготовки
81. Інженерні розрахунки з охорони праці Кафедра теорії і методики професійної підготовки
82. Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їхніх сімей Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
87. Основи фітопатології Кафедра біології та методики навчання
88. Організація проектно-дослідницької діяльності учнів у старшій профільній школі Кафедра біології та методики навчання
89. Актуальні питання соціальної роботи Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
90. Партнерство суб’єктів соціальної роботи Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
91. Соціалізація та інтеграція осіб з інвалідністю Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
92. Профорієнтологія Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
93. Філософські теорії комунікації Кафедра філософії імені професора І.П. Стогнія
94. Соціологія особистості і малих груп Кафедра філософії імені професора І.П. Стогнія
95. Філософія культури Кафедра філософії імені професора І.П. Стогнія
96. Аксіологія освіти Кафедра філософії імені професора І.П. Стогнія
97. Прикладна етика Кафедра філософії імені професора І.П. Стогнія
98. Філософія історії Кафедра філософії імені професора І.П. Стогнія
99. Проблеми збереження біорізноманіття в урбанізованому середовищі Кафедра біології та методики навчання
100. Комп’ютерне проектування Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
101. Комп’ютерно-орієнтовані системи трудового навчання та технічної графіки Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
101. Основи САПР Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
102. Прикладне геометричне моделювання Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
103. Діагностика професійної компетентності вчителя технологій Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
104. Методика професійного самовизначення вчителя технологій Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
105. Наукова організація праці вчителя технологій Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
106. Науково-дослідницька діяльність вчителя технологій Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
107. Філософія політики Кафедра філософії імені І.П.Стогнія
112. Основи інклюзивної освіти Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
113. Педагогічна діагностика якості освіти у ЗВО Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
114. Педагогічні основи дистанційного навчання Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
115. Історія створення єдиного простору  Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
116. Корпоративний імідж у ЗВО Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
117. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
118. Реформування і модернізація системи освіти в Україні Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
119. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
120. Економіка торгівлі Кафедра професійної освіти
121. Освітологія Кафедра професійної освіти
122. Правові основи освітньої діяльності Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
123. Правові основи підприємницької діяльності Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
124. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності Кафедра професійної освіти
125. Управління якістю продукції Кафедра професійної освіти
126. Валеопсихологія Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
127. Історія розвитку сучасної біології в Україні та світі Кафедра біології та методики навчання
128. Біологічні аспекти взаємодії живих організмів Кафедра біології та методики навчання
129. Адміністративний менеджмент
130. Соціальна відповідальність Кафедра документознавства та методики навчання
131. Академічна культура Кафедра документознавства та методики навчання
132. Освітологія Кафедра документознавства та методики навчання
133. Основи конфліктології Кафедра документознавства та методики навчання
134. Сучаснi PR-технологiї Кафедра документознавства та методики навчання
135. Захист інформації Кафедра документознавства та методики навчання
136. Медіакомунікації Кафедра документознавства та методики навчання
137. Ділове адміністрування Кафедра документознавства та методики навчання
138. Основи професійної орієнтації Кафедра документознавства та методики навчання
139.. Педагогічна майстерність Кафедра документознавства та методики навчання
140. Стилістика та редагування науково-технічної документації Кафедра документознавства та методики навчання
141. Новітні інформаційні технології Кафедра документознавства та методики навчання
142. Комунікативний менеджмент Кафедра документознавства та методики навчання
143. Правові основи освітньої діяльності Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
144. Освітологія Кафедра професійної освіти
145. Міжнародний менеджмент Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
146. Стратегічне управління Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
147. Правові основи діяльності вищої школи

Кафедра документознавства та методики навчання

148. Основи тактичної медицини у військово-польових умовах

Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології

Перейти до вмісту