Вибіркові дисципліни другого (магістерського) рівня – ІІ семестр - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Вибіркові дисципліни другого (магістерського) рівня – ІІ семестр

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Навчання > Вибіркові дисципліни здобувачів вищої освіти > Вибіркові дисципліни другого (магістерського) рівня – ІІ семестр
№ з/п Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація
1. Прикладна етика Кафедра філософії імені професора І.П.Стогнія
2. Філософія історії Кафедра філософії імені професора І.П.Стогнія
3. Філософія культури Кафедра філософії імені професора І.П.Стогнія
4. Соціологія особистості і малих груп Кафедра філософії імені професора І.П.Стогнія
5. Дошкільна освіта за кордоном Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
6. Формування базових особистісних якостей дітей у різних формах групової взаємодії Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
7. Методика оптимізації психічних станів особистості Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
8. Інтеграційні процеси в системі дошкільної освіти Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
9. Перспективність і наступність в навчанні мови й розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
10. Формування інноваційної культури сучасного педагога Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
11. Міжнародний національний туризм Кафедра географії, екології та методики навчання  
12. Основні напрями та методи психодіагностичного супроводу розвитку особистості дорослих Кафедра психології  
13. Психологія бізнесу та підприємницької діяльності Кафедра психології  
14. Психологія реклами Кафедра психології  
15. Коучингові технології в освіті Кафедра психології  
16. Методи травмафокусованої терапії у роботі психолога Кафедра психології  
17. Спеціальні сфери консультування Кафедра психології  
18. Психологія розвитку Кафедра психології  
19. Етнічна психологія Кафедра психології  
20. Науково-дослідна діяльність психолога Кафедра психології  
21. Психологія мотивації Кафедра менеджменту освіти та практичної психології  
22. Психологія спілкування Кафедра менеджменту освіти та практичної психології  
23. Конфліктологія Кафедра менеджменту освіти та практичної психології  
24. Шкільний курс англійської мови з методикою викладання Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти  
25. Іноземна мова за професійним спрямуванням Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти  
26. Іноземна мова за професійним спрямуванням Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти  
27. Практикум англійської мови Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти  
28. Імплементація концепції «Нова українська школа» Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти  
29. Основи написання грантових проєктів Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти  
30. Цифрові інструменти навчання
 
31. Декоративна композиція Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання  
32. Сучасні тенденції моделювання одягу Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання  
33. Гуманізація змісту мистецької освіти Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання  
34. Методика навчання історії європейського образотворчого мистецтва/ Методика навчання історії театру і кіномистецтва у ЗВО Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання  
35. Музична культура України ХХ – початку ХХІ ст. Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання  
36. Музично-виконавські школи України XX – XXI ст. Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання  
37. Сучасна університетська освіта Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи  
38. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища у ЗВО Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи  
39. Історія створення єдиного європейського освітнього простору Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи  
40. Професійна культура викладача вищої школи Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи  
41. Студентське самоврядування в системі вищої освіти Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи  
42. Проектування індивідуальних програм навчання у вищій школі Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи  
43. Актуальні проблеми зарубіжної літератури і критики Кафедра української і зарубіжної літератури та методики  
44. Країнознавство англомовних країн Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання  
45. Культура іншомовного спілкування Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання  
46. Література країни, мова якої вивчається Кафедра української і зарубіжної літератури та методики  
47. Основи зіставного мовознавства Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання  
48. Прикладна лінгвістика Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання  
49. Американський романтизм (полікритика) Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання  
50. Сучасні проблеми літературознавства Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання  
51. Історія української літературної критики Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання  
52. Літературна компаративістика Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання  
53. Основи термінознавства Кафедра української лінгвістики та методики навчання  
54. Інтерпретація й аналіз тексту Кафедра української лінгвістики та методики навчання  
55. Сучасні проблеми лексикології Кафедра української лінгвістики та методики навчання  
56. Творчість Григорія Сковороди Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання  
57. Українська лінгвоконцептологія Кафедра української лінгвістики та методики навчання  
58. Сучасні аспекти лінгвістики Кафедра української лінгвістики та методики навчання  
59. Професійний спорт Кафедра теорії та методики фізичного виховання та спорту  
60. Фізичне виховання у системі шкільної освіти у зарубіжних країнах Кафедра теорії та методики фізичного виховання та спорту  
61. Професійно-педагогічна діяльність тренера Кафедра спортивних дисциплін, ігор і туризму  
62. Спортивні єдиноборства Кафедра спортивних дисциплін, ігор і туризму  
63. Конструктивна математика Кафедра математики, інформатики та методики навчання  
64. Сучасні технології у вивченні математичних дисциплін Кафедра математики, інформатики та методики навчання  
65. Інформатика та інноваційні технології навчання Кафедра математики, інформатики та методики навчання  
66. Комп᾿ютерні мережі та захист інформації Кафедра математики, інформатики та методики навчання Презентація
67. Основи інформаційних технологій на базі тзн Кафедра математики, інформатики та методики навчання  
68. Вибрані питання з методики навчання інформатики Кафедра математики, інформатики та методики навчання  
69. Організація податкового обліку Кафедра фінансів, обліку і оподаткування  
70. Оподаткування суб’єктів господарювання Кафедра фінансів, обліку і оподаткування  
71. Стратегічне управління Кафедра фінансів, обліку і оподаткування  
72. Антикризове управління банком Кафедра фінансів, обліку і оподаткування  
73. Адміністрування податків Кафедра фінансів, обліку і оподаткування  
74. Економіка вищої школи Кафедра фінансів, обліку і оподаткування  
75. Менеджмент персоналу Кафедра фінансів, обліку і оподаткування  
76. Організація і методика аудиту Кафедра фінансів, обліку і оподаткування  
77. Стратегічний управлінський облік Кафедра фінансів, обліку і оподаткування  
78. Адміністративний менеджмент Кафедра фінансів, обліку і оподаткування  
79. Бюджетне планування та прогнозування Кафедра фінансів, обліку і оподаткування  
80. Інтелектуальний бізнес Кафедра економіки  
81. Сучасні економічні теорії Кафедра економіки  
82. Управління розвитком компанії Кафедра економіки  
83. Культура наукової мови Кафедра документознавства та методики навчання  
84. Управління проектами Кафедра менеджменту освіти та практичної психології  
85. Стратегія та менеджмент сталого розвитку Кафедра менеджменту освіти та практичної психології  
86. Історіографія нової і новітньої історії країн Європи і Америки Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання  
87. Суспільно-політичні рухи та партії в Україні в ХІХ –ХХ столітті Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання  
88. Історія світового мистецтва Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання  
89. Сучасні тенденції розвитку європейської історіографії Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання  
90. Фінансовий менеджмент Кафедра фінансів, обліку і оподаткування  
91. Проектування індивідуальних програм навчання у закладах професійної освіти Кафедра теорії і методики професійної підготовки  
92. Управління та нагляд у галузі охорони праці Кафедра теорії і методики професійної підготовки  
93. Мультемидійні технології у сфері охорони праці Кафедра теорії і методики професійної підготовки  
94. Студентське самоврядування в системі професійної підготовки Кафедра теорії і методики професійної підготовки  
95. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання Кафедра теорії і методики професійної підготовки  
96. Організаційно-технічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць в галузі Кафедра теорії і методики професійної підготовки  
97. Сугестивні техніки в професійній комунікації Кафедра психології  
98. Теорія і практики медіації та переговорів Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи  
101. Історія і теорія демократії Кафедра політології  
102. Історіографія історії слов’янських народів ХХ-ХХІ ст. Кафедра загальної історії, правознавства та методики навчання  
103. Рекламно-проектна діяльність фахівця у соціальній роботі Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи  
104. Технічна та комп’ютерна графіка Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
105. Професійна мобільність вчителя технологій Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки  
106. Основи педагогічного кар’єрного росту вчителя технологій Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки  
107. Основи професіографії Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки  
108. Основи художньої творчості у позашкільних закладах Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки  
109. Основи техніко-технологічної підготовки вчителя технологій Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки  
110. Історія створення єдиного європейського простору Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи  
111. Корпоративний імідж ЗВО Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи  
112. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи  
113. Сучасна університетська освіта Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
115. Формування здоров’язбережувального освітнього середовищо в ЗВО Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи  
116. Драматичне виховання Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи  
117. Наставництво в системі інформальної освіти Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи  
118. Педагогічна діагностика якості освіти у ЗВО Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи  
119. Реформування і модернізація системи освіти в Україні Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи  
120. Адміністративний менеджмент Кафедра фінансів, обліку і оподаткування  
121. Безпека товарів і довкілля Кафедра професійної освіти  
122. Бренд-менеджмент Кафедра професійної освіти  
123. Експертиза товарів Кафедра професійної освіти  
124. Захист прав споживачів Кафедра професійної освіти  
125. Оподаткування суб’єктів господарювання Кафедра фінансів, обліку і оподаткування  
126. Товарознавство сувенірної продукції та товарів народних промислів Кафедра професійної освіти  
127. Управління продажем Кафедра професійної освіти  
128. Охорона праці в галузі. Цивільний захист Кафеда медико-біологічних дисциплін і валеології  
129. Основи тактичної медицини у військово-польових умовах Кафеда медико-біологічних дисциплін і валеології  
130. Тактична медицина у військово-польових умовах Кафеда медико-біологічних дисциплін і валеології  
131. Сучасні методи біоіндикації довкілля Кафедра біології, методології і методики навчання  
132. Основи фітоценології Кафедра біології, методології і методики навчання  
133. Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності  
134. Основи мережевої культури Кафедра документознавства та методики навчання  
135. Технології е-learning Кафедра документознавства та методики навчання  
136. Основи лідерства Кафедра документознавства та методики навчання  
137. Документно-інформаційні комунікації Кафедра документознавства та методики навчання  
138. Документаційне забезпечення діяльності державних установ Кафедра документознавства та методики навчання  
139. Правові основи підприємницької діяльності Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання  
140. Оподаткування підприємств сфери обслуговування Кафедра фінансів, обліку і оподаткування  
141. Адміністративний менеджмент Кафедра фінансів, обліку і оподаткування  
142. Наукові комунікації у фаховій діяльності Кафедра документознавства та методики навчання  
143. Актуальні проблеми повсякденної історії України ХХ – початку ХХІ ст. Кафедра історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін  
144. Суспільно-політичні рухи та партії в Україні в ХІХ –ХХ столітті Кафедра історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін  
145. Педагогічна валеологія (для сп. 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)) Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології  
146. Валеопсихологія Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології  
147. Педагогіка здоров’я (для сп. 014 Середня освіта (Географія)) Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології  
148. Педагогіка здоров’я (для сп. 013 Початкова освіта) Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології  
149. Педагогічна валеологія (для сп. 231 Соціальна робота) Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології  
150. Вікова анатомія та фізіологія людини Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології  
151. Оздоровчо-рекреаційні технології Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології  
152. Основи нейропсихології Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології  
153. Вікова анатомія та фізіологія людини Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології  
Перейти до вмісту