ДФ 27.053.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Плужник О.В. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

ДФ 27.053.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Плужник О.В. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради PhD > ДФ 27.053.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Плужник О.В. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

Інформація про прийняття до захисту дисертації

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Плужник Оксани Василівни на тему: «Підготовка вчителів початкової школи в університетах Чехії до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти». Cпеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки. Науковий керівник – Шапран Ольга Іллівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Анотація

Захист відбудеться 19.03.2021 р. о 13:00 за адресою: вул. Сухомлинського, 30 (корпус № 2, ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди), аудиторія № 205.

Перейти до вмісту