ДФ 27.053.002 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Кобзєвої Юлії Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

ДФ 27.053.002 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Кобзєвої Юлії Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради PhD > ДФ 27.053.002 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Кобзєвої Юлії Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія

Інформація про прийняття до захисту дисертації

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії філософії Кобзєвої Юлії Андріївни на тему: «Психологічні та психолінгвістичні особливості розвитку гумору як компонента ігрової компетентності». Cпеціальність – 053 Психологія. Науковий керівник – Гордієнко Митрофанова Ія Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 20.11.2020 р. о 12:00 за адресою: вул. Сухомлинського, 30 (корпус № 2, ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди), аудиторія № 205.

Дисертація 

Відгук О.М. Кокун 

Відгук Л.Ф. Крупельницької

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Перейти до вмісту