ДФ 27.053.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кролівець Юлії Віталіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

ДФ 27.053.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кролівець Юлії Віталіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради PhD > ДФ 27.053.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кролівець Юлії Віталіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія

Інформація про прийняття до захисту дисертації

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Кролівець Юлії Віталіївни на тему: «Психологічні особливості розвитку розповідного мовлення дітей дошкільного віку». Cпеціальність – 053 Психологія. Науковий керівник – Калмикова Лариса Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 18.06.2020 р. о 14:00 за адресою: вул. Сухомлинського, 30 (корпус № 2, ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди), аудиторія № 205.

Дисертація 

Відгук Т.О. Піроженко

Відгук В.С. Поуль

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Перейти до вмісту