Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Університет > Структура > Факультети > Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва

Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва Університету Григорія Сковороди в Переяславі був заснований у 1986 р. у складі Переяслав-Хмельницького філіалу Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького. У даний час на факультеті навчається 669 студентів, із них 359 денної та 310 заочної форм навчання.

Підготовка фахівців здійснюється за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» за напрямами:

01 Освіта/Педагогіка

  • 013 Початкова освіта
  • 014 Середня освіта (музичне мистецтво)
  • 014 Середня освіта (образотворче мистецтво)

07 Управління та адміністрування

  • 073 Менеджмент;

05 Соціальні та поведінкові науки

  • 053 Психологія. Практична психологія

01 Освіта/Педагогіка

  • 011 Освітні, педагогічні науки

Випускники педагогічних коледжів мають можливість навчатися за скороченою програмою.

Освітній процес на факультеті забезпечують 17 кафедр університету. У їх складі 78% викладачів із науковими ступенями та вченими званнями. На факультеті створено необхідну інформаційну навчально-наукову базу: навчально-методичні кейси (програми, силлабуси, хендбуки та ін.), наукові платформи, інформаційно оснащені читальні зали, бібліотеки, доступ до ресурсів Springer Link, Scopus, Web of Science Group та ін.; сучасне інформаційно-технічне забезпечення (навчальна лабораторія НУШ, ICR-кімната; Ресурсний центр інклюзивної освіти, Центр неперервної освіти, лабораторія етнодизайну, лабораторія інноваційних технологій навчання, лабораторія арттерапії та інноваційних технологій психологічного консультування).

Кафедри факультету залучені до підготовки докторів філософії за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 015 Професійна освіта, 053 Психологія та докторів наук за спеціальностями 015 Професійна освіта, 053 Психологія.

Науково-методична діяльність викладачів реалізується в авторських та колективних монографіях, збірниках наукових праць та методичних матеріалах, які можуть використовуватися вчителями середніх шкіл і студентами університету. Науковці факультету співпрацюють з академічними установами та провідними вищими навчальними закладами України, зокрема Інститутом педагогіки АПН України тощо.

З метою об’єднання та консолідації наукових зусиль викладачів, молодих учених, аспірантів та студентів факультету створені наукові школи, студентські гуртки та проблемні групи, організовуються науково-практичні конференції міжнародного та всеукраїнського рівнів.

Активно проводиться інтернаціоналізація освітнього процесу. Науково-педагогічні працівники та студенти долучаються до різних міжнародних проєктів. Зокрема, здійснюється співпраця з Чеською агенцією розвитку та асоціацією міжнародних справ, Стамбульським фондом науки та культури. У межах реалізації завдань Міжнародного проєкту програми ЄС Erasmus + KA 2 «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED» на факультеті створено ІСR-кімнату, макет класної кімнати за вимогами Концепції «Нова українська школа».

Студенти педагогічного факультету освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» мають можливість паралельно навчатися в Швейцарській Вищій Школі Бізнесу (Монтрe Swiss Montreux Business School) за програмою афілійованого диплома.

Система навчально-виховної роботи факультету створює умови для організації цікавого дозвілля студентів. Безпосереднє керівництво виховною роботою в академічних групах здійснюють куратори, які призначаються із числа досвідчених викладачів. Важливим у розвитку факультету є розширення студентського самоврядування. Створено студентську раду та студентський деканат.

Перейти до вмісту