Факультет історичної і соціально-психологічної освіти - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Факультет історичної і соціально-психологічної освіти

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Університет > Структура > Факультети > Факультет історичної і соціально-психологічної освіти

Факультет історичної та соціально-психологічної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» утворений рішенням Вченої ради університету від 01 вересня 2018 року в результаті об’єднання історичного факультету та факультету педагогіки і психології. Факультет історичної та соціально-психологічної освіти готує фахівців освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» за такими спеціальностями і спеціалізаціями:

014.03 Середня освіта (історія), спеціалізація: основи правознавства – випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр освіти. Вчитель історії» (ОР «бакалавр»); «Магістр освіти. Вчитель історії та основ правознавства. Викладач історичних дисциплін» (ОР «магістр»).

014.03 Середня освіта (історія), спеціалізація: краєзнавчо-туристична робота – випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр освіти. Вчитель історії» (ОР «бакалавр»); «Магістр освіти. Вчитель історії, організатор краєзнавчо-туристичної роботи. Викладач історичних дисциплін» (ОР «магістр»).

014.03 Середня освіта (історія), спеціалізація: українознавство – випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр освіти. Вчитель історії» (ОР «бакалавр»); «Магістр освіти. Вчитель історії та українознавства. Викладач історичних дисциплін» (ОР «магістр»).

014.03 Середня освіта (історія), спеціалізація: музеєзнавство – випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр освіти. Вчитель історії» (ОР «бакалавр»); «Магістр освіти. Вчитель історії, організатор музейної справи. Викладач історичних дисциплін» (ОР «магістр»).

014.03 Середня освіта (історія), спеціалізація: християнська етика – випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр освіти. Вчитель історії» (ОР «бакалавр»); «Магістр освіти. Вчитель історії, християнської етики, етики та естетики. Викладач історичних дисциплін» (ОР «магістр»).

Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 45 осіб (усього на денній і заочній формах навчання); ОР «магістр» – 70 осіб (усього на денній і заочній формах навчання).

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 014.03 Середня освіта (історія) можуть працювати учителем історії в середніх загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів, викладачем (асистентом) у закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації; в історико-краєзнавчих музеях, у науково-дослідних і науково-методичних установах на посадах, які потребують поглибленої фахової підготовки, досвіду й навичок самостійної творчої (пошукової) роботи у відповідній галузі знань.

052 Політологія – випускники отримують кваліфікацію «Політолог» (ОР «бакалавр»); «Політолог» (ОР «магістр»). Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 25 осіб (усього на денній і заочній формах навчання); ОР «магістр» – 30 осіб (усього на денній і заочній формах навчання).

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 052 Політологія можуть працювати у державних органах влади (спеціаліст II категорії в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади; спеціаліст II категорії відділу (управління) з питань внутрішньої політики у місцевих державних адміністраціях); здійснювати освітню та науково-дослідницьку діяльність у закладах вищої освіти і дослідницьких центрах (політолог; науковий співробітник Центру з вивчення політичних процесів суспільства; викладач із соціально-гуманітарних дисциплін у загальноосвітніх закладах; асистент кафедр соціально-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації).

 281 Публічне управління та адміністрування – випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр публічного управління та адміністрування» (ОР «бакалавр»). Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 15 осіб (усього на денній і заочній формах навчання).

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування можуть працювати у місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування на посадах: радників, консультантів секретаріатів місцевих рад, спеціалістів виконавчих органів місцевих рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад і громад, зокрема, спеціаліста з державних закупівель, адміністратора з електронних закупівель, спеціаліста зі зв’язків із громадськістю, державного соціального інспектора, адміністративного помічника, інспектора з кадрів, організатора по роботі з персоналом, адміністративного секретаря, секретаря органу самоорганізації населення, референта з основної діяльності, помічника керівника підприємства (установи, організації), інструктора з організаційної роботи, інспектора з основної діяльності, інспектора з соціальних виплат, інспектора з ліцензування.

 012 Дошкільна освіта – випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр дошкільної освіти» (ОР «бакалавр»); «Магістр з дошкільної освіти» (ОР «магістр»). Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 100 осіб (усього на денній і заочній формах навчання); ОР «магістр» – 100 осіб (усього на денній та заочній формах навчання).

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта можуть працювати у закладах дошкільної освіти різного типу та форм власності; дитячих центрах; реабілітаційних закладах різного типу; управлінських структурах (обласних, міських і районних відділах освіти); у закладах вищої освіти і т. д.

 053 Психологія – випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр з психології» (ОР «бакалавр»); «Магістр з психології» (ОР «магістр»). Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 30 осіб (усього на денній і заочній формах навчання); ОР «магістр» – 70 осіб (усього на денній та заочній формах навчання).

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія можуть працювати у закладах освіти різних рівнів; лабораторіях; науково-дослідних інститутах; консультативних установах; центрах практичної психології; реабілітаційних центрах; в установах із питань виконання покарань; лікувальних закладах загальнотерапевтичного й психіатричного профілю та ін.

 231 Соціальна робота – випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр з соціальної роботи» (ОР «бакалавр»); «Магістр з соціальної роботи» (ОР «магістр»). Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 25 осіб (усього на денній і заочній формах навчання); ОР «магістр» – 40 осіб (усього на денній та заочній формі навчання).

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота можуть працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування (соціальні служби), регіональних центрах соціальної політики; правоохоронних органах (психологічні служби, ювенальна превенція, служба пробації, пенітенціарні заклади); організаціях соціального захисту та надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, культури, закладах вищої освіти тощо.

Термін навчання на денній і заочній формах навчання – 4 роки (для здобуття ОР «бакалавр»); 1,4 років (для здобуття ОР «магістр» за освітньо-професійною програмою) після здобуття ОР «бакалавр» – на денній та заочній формі навчання; 1,9 років (для здобуття ОР «магістр» за освітньо-науковою програмою) після здобуття ОР «бакалавр» – на денній формі навчання.

Студенти мають змогу під час навчання долучатися до наукової, суспільної, волонтерської діяльності, співпраці із соціальними службами, закладами дошкільної й загальної середньої освіти, здобуваючи свій перший професійний досвід. Цікаве й активне дозвілля студентів дає змогу кожному розкрити свої здібності й таланти, реалізовуватися та самовдосконалюватися.

Студентське життя факультету є дуже насиченим, має давні й цікаві традиції: куліш-знайомство першокурсників щороку на початку вересня; участь студентів у загально-університетському Дні першокурсника й посвяті юнаків і дівчат у студенти; День знайомств; День святого Валентина; День студентського самоврядування; організація й проведення конкурсів: КВК, Брейн-ринг, «Вуличні театри», «Бої подушками», «Міцний горішок»; квестів «Зелене місто», «Козак-квест», «Моя Батьківщина – Україна» та багато інших.

Адреса соціоісторичного факультету: 08401, вул. Сухомлинського, 30, каб. № 218, м. Переяслав Київської області, тел. (04567) 5-38-85, e-mail: istfak.1@i.ua.

Перейти до вмісту