Факультет історичної і соціально-психологічної освіти - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Факультет історичної і соціально-психологічної освіти

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Університет > Структура > Факультети > Факультет історичної і соціально-психологічної освіти

Факультет історичної і соціально-психологічної освіти (ФІСПО) Університету Григорія Сковороди в Переяславі утворений рішенням Вченої ради університету від 01 вересня 2018 р. шляхом інтеграції історичного факультету та факультету педагогіки і психології. ФІСПО готує фахівців освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» за такими спеціальностями:

014 Середня освіта (історія). Освітньо-професійна програма «Середня освіта (історія)» – випускники отримують освітню кваліфікацію «Бакалавр середньої освіти (історія). Вчитель історії базової школи» (ОР «бакалавр»). Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти бакалавр денної форми навчання: 16800 грн. за рік. Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти бакалавр заочної форми навчання: 10700 грн. за рік.

014 Середня освіта (історія, основи правознавства). Освітньо-професійна програма «Середня освіта (історія)» – випускники отримують освітню кваліфікацію «Бакалавр середньої освіти (історія). Вчитель історії та правознавства базової школи» (ОР «бакалавр»). Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти бакалавр денної форми навчання: 16800 грн. за рік. Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти бакалавр заочної форми навчання: 10700 грн. за рік.

Фахівець підготовлений до роботи у галузі базової середньої освіти, може обіймати первинні посади: учителя закладу загальної середньої освіти; учителя спеціалізованого навчального закладу; асистента учителя.

032 Історія та археологія. Освітньо-професійна програма «Історія та археологія» – випускники отримують освітню кваліфікацію «Бакалавр історії та археології» (ОР «бакалавр»). Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти бакалавр денної форми навчання: 16800 грн. за рік. Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти бакалавр заочної форми навчання: 12200 грн. за рік.

Фахівець підготовлений до роботи у галузі гуманітарні науки; культура і мистецтво, може обіймати посади: історика, історика (економіка), історика (політика), історика (суспільні відносини), консультанта з питань історії; архівіста, експерта з комплектування музейного та виставочного фонду, зберігача експонатів, зберігача фондів; антрополога; археографа, археолога, етнолога, палеографа.

014 Середня освіта (історія). Освітньо-професійна програма «Середня освіта (історія)» – випускники отримують освітню кваліфікацію «Магістр середньої освіти (історія). Вчитель історії закладу загальної середньої освіти (ОР «магістр»). Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти магістр денної форми навчання: 20400 грн. за рік. Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти магістр заочної форми навчання: 13800 грн. за рік.

014 Середня освіта (історія). Освітньо-наукова програма «Середня освіта (історія)» – випускники отримують освітню кваліфікацію «Магістр середньої освіти (історія). Викладач історичних дисциплін» (ОР «магістр»). Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти магістр денної форми навчання: 20400 грн. за рік.

Фахівець підготовлений до роботи у галузі загальної середньої освіти, може обіймати первинні посади: учителя закладу загальної середньої освіти; викладача професійного навчально-виховного закладу; викладача професійно-технічного навчального закладу; учителя спеціалізованого навчального закладу; асистента учителя.

Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 45 осіб (усього на денній і заочній формах навчання); ОР «магістр» – 70 осіб (усього на денній і заочній формах навчання).

 012 Дошкільна освіта. Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта» – випускники отримують освітню кваліфікацію «Бакалавр дошкільної освіти. Вихователь закладу дошкільної освіти» (ОР «бакалавр»). Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти бакалавр денної форми навчання: 16800 грн. за рік. Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти бакалавр заочної форми навчання: 12200 грн. за рік.

012 Дошкільна освіта. Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта» – випускники отримують освітню кваліфікацію «Магістр з дошкільної освіти. Керівник (директор) закладу дошкільної освіти» (ОР «магістр»). Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти магістр денної форми навчання: 21600 грн. за рік. Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти магістр заочної форми навчання: 15300 грн. за рік.

На вибір абітурієнтів популярні й актуальні спеціалізації: 1) педагогічна і дитяча психологія (освітня кваліфікація: дитячий психолог ЗДО); 2) психолінгвістика розвитку (освітня кваліфікація: дитячий психолінгвіст із діагностики, корекції й розвитку мовлення дітей дошкільного віку); 3) музична освіта у ЗДО (освітня кваліфікація: музичний керівник ЗДО).

Випускники закладів вищої освіти за сп. 012 Дошкільна освіта можуть працювати у закладах дошкільної освіти різного типу та форм власності; дитячих центрах; реабілітаційних закладах різного типу; управлінських структурах (обласних, міських і районних відділах освіти); у закладах вищої освіти і т. д.

Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 100 осіб (усього на денній і заочній формах навчання); ОР «магістр» – 100 осіб (усього на денній і заочній формах навчання).

 053 Психологія. Освітньо-професійна програма «Психологія» – випускники отримують освітню кваліфікацію «Бакалавр з психології. Тренер соціально-психологічного тренінгу» (ОР «бакалавр»). Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти бакалавр денної форми навчання: 19500 грн. за рік. Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти бакалавр заочної форми навчання: 13600 грн. за рік.

 053 Психологія. Освітньо-професійна програма «Психологія» – випускники отримують освітню кваліфікацію «Магістр психології. Психолог-консультант» (ОР «магістр»). Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти магістр денної форми навчання: 25300 грн. за рік. Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти магістр заочної форми навчання: 16800 грн. за рік.

Випускники закладів вищої освіти за сп. 053 Психологія можуть працювати у закладах освіти різних рівнів; лабораторіях; науково-дослідних інститутах; консультативних установах; центрах практичної психології; реабілітаційних центрах; в установах із питань виконання покарань; лікувальних закладах загальнотерапевтичного й психіатричного профілю та ін.

Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 30 осіб (усього на денній і заочній формах навчання); ОР «магістр» – 55 осіб (усього на денній і заочній формах навчання).

 231 Соціальна робота. Освітньо-професійна програма «Соціальна робота» – випускники отримують освітню кваліфікацію «Бакалавр соціальної роботи» (ОР «бакалавр»). Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти бакалавр денної форми навчання: 16800 грн. за рік. Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти бакалавр заочної форми навчання: 11500 грн. за рік.

231 Соціальна робота. Освітньо-професійна програма «Соціальна робота» – випускники отримують освітню кваліфікацію «Магістр соціальної роботи» (ОР «магістр»). Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти магістр денної форми навчання: 22100 грн. за рік. Розмір плати за здобуття ступеня вищої освіти магістр заочної форми навчання: 15300 грн. за рік.

Випускники закладів вищої освіти за сп. 231 Соціальна робота можуть працювати в органах державної влади і місцевого самоврядування (соціальні служби), регіональних центрах соціальної політики; правоохоронних органах (психологічні служби, ювенальна превенція, служба пробації, пенітенціарні заклади); організаціях соціального захисту й надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, культури, закладах вищої освіти тощо.

Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 25 осіб (усього на денній і заочній формах навчання); ОР «магістр» – 40 осіб (усього на денній і заочній формах навчання).

Термін навчання на денній і заочній формах навчання на всіх спеціальностях ФІСПО – 4 роки (для здобуття ОР «бакалавр»); 1 рік 10 місяців для здобуття ОР «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (для сп. 012 Дошкільна освіта; сп. 231 Соціальна робота); 1 рік 4 місяці (для здобуття ОР «магістр» за освітньо-професійною програмою) після здобуття ОР «бакалавр» – на денній та заочній формах навчання; 1 рік 9 місяців (для здобуття ОР «магістр» за освітньо-науковою програмою) після здобуття ОР «бакалавр» – на денній формі навчання.

Студенти мають змогу впродовж навчання долучатися до наукової, суспільної, волонтерської діяльності, співпраці з соціальними службами, закладами дошкільної й загальної середньої освіти, здобуваючи свій перший професійний досвід. Цікаве й активне дозвілля студентів дозволяє кожному розкрити свої здібності й таланти, реалізовуватися та самовдосконалюватися.

Студентське життя факультету історичної та соціально-психологічної освіти є дуже насиченим, має давні й цікаві традиції: куліш-знайомство першокурсників щороку на початку вересня; участь студентів у загально-університетському Дні першокурсника й посвяті юнаків і дівчат у студенти; День знайомств; День святого Валентина; День студентського самоврядування; організація й проведення конкурсів: КВК, Брейн-ринг, «Вуличні театри», «Бої подушками», «Міцний горішок»; квестів «Зелене місто», «Козак-квест», «Моя Батьківщина – Україна» та багато інших.

Адреса факультету історичної і соціально-психологічної освіти: 08401, вул. Сухомлинського, 30, каб. № 218, м. Переяслав Київської області, e-mail: istfak461@gmail.com.

Перейти до вмісту