Факультет української та іноземної філології - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Факультет української та іноземної філології

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Університет > Структура > Факультети > Факультет української та іноземної філології

Факультет української та іноземної філології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – це один зі структурних підрозділів університету, який має свою давню історію, свої давні традиції, свій власний потужний науково-педагогічний потенціал, визнаний як в Україні, так і за її межами. Діяльність науково-педагогічних працівників факультету спрямована на розвиток філологічної науки та на формування гармонійної, високодуховної особистості майбутнього педагога-філолога. Філологічний факультет було створено у 1986 році у складі Переяслав-Хмельницької філії Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького.

Професорсько-викладацьким складом факультету докладені зусилля спрямовані на налагодження результативної міжнародної співпраці з такими зарубіжними навчальними закладами та установами, як Університет Магдебург-Стендаль (Німеччина), Західночеський університет у місті Плзень (Чехія), спілка «Історична майстерня Мерзебург–округ Заале» (Німеччина), Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність», що уможливило масштабні міжнародні академічні обміни викладачами і студентами, зміцнило авторитет університету в наукових колах зарубіжжя.

Науково-методична діяльність викладачів реалізується в авторських та колективних монографіях, збірниках наукових праць та методичних матеріалів на допомогу вчителям середніх шкіл і студентам університету. Науковці факультету співпрацюють з академічними установами та провідними вищими навчальними закладами України – Інститутом педагогіки АПН України, Інститутом української мови НАН України, Інститутом мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Інститутом літератури НАН України ім. Т. Г. Шевченка та ін.

Навчальний процес на факультеті забезпечують 14 загальноуніверситетських кафедр, а також три випускові кафедри: української лінгвістики та методики навчання, української і зарубіжної літератури та методики навчання, іноземної філології, перекладу та методики навчання. Кількість штатних працівників – 42 особи.

Філологічний факультет об’єднує три спеціальності:

– 014 Середня освіта (Українська мова і література; спеціалізація англійська мова і література)$

– 014 Середня освіта (Англійська мова і література; спеціалізація: німецька / французька / російська мова)$

– 035 Філологія (Переклад).

Факультет готує фахівців освітніх рівнів «бакалавр», «магістр», а також «докторів філософії» у галузях філології та педагогіки. Контингент студентів денної та заочної форм навчання складає 493 особи.

Випускники педагогічних коледжів та училищ мають можливість навчатися за всіма спеціальностями на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Випускники школи вступають за результатами зовнішнього тестування.

Вступники педагогічних училищ та коледжів зараховуються на конкурсній основі з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста та за результатами вступного випробування (тестування), яке проводиться в університеті.

На філологічному факультеті створено всі умови для успішного навчання студентів:

  • студенти-відмінники мають можливість отримувати спеціальні стипендії, брати участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах та олімпіадах, продовжити навчання в аспірантурі;
  • на заняттях застосовуються сучасні інформаційні технології, технічні засоби навчання;
  • поточний контроль засвоєння знань та підсумкова перевірка навчальних досягнень здійснюється за допомогою сучасних інформаційних технологій відповідно до вимог Болонської системи;
  • студенти мають можливість пройти мовну практику за кордоном;
  • створено Центр американознавства з власною бібліотекою оригінальної англомовної літератури, обладнаний супутниковим телебаченням та всім необхідним для переглядів фільмів іноземною мовою;
  • уже з І курсу наші студенти мають можливість спілкуватися з носіями мови – волонтерами американського Корпусу Миру;
  • в університеті є сучасні гуртожитки;
  • студенти мають можливість реалізувати свої таланти й здібності в мистецьких і літературних студіях, що функціонують в університеті;
  • факультет має налагоджені зв’язки з організаціями та навчальними закладами Франції, Німеччини, Чехії.
Перейти до вмісту