Шимко Віталій Артурович - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Шимко Віталій Артурович

Шимко В.А.

Шимко
Віталій Артурович 

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти 

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Біографічні відомості. Народився 7 травня 1970 р. в м. Борщів (Тернопільська обл.).

Навчання. Після закінчення школи навчався у Київському вищому загальновійськовому командному училищі ім. М.В. Фрунзе (спеціальність «командна тактична мотострілкових військ»; кваліфікація «інженер з експлуатації бронетанкової та автомобільної техніки» (ТВ №651099, з відзнакою) (1987 – 1991 рр.). 1995–1996 рр. – навчання у ДВНЗ «Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича» (спеціальність «практична психологія»; кваліфікація «Практичний психолог» (ДСК №009287). Кандидат психологічних наук (2002), спеціальність: 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах (Рішення Президії ВАК України від 13.02.2002 протокол № 4-10/2-т. Тема дисертації: «СПЕЦТЕМА» (дата захисту: 19 листопада  2001 року в спеціалізованій вченій раді Національної академії Служби безпеки України). Доктор психологічних наук (2011), спеціальність: 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах (Рішення Президії ВАК України від 26.01.2011 протокол № 8-08/1-з). Тема дисертації: «СПЕЦТЕМА» (дата захисту: 12 листопада 2010 року в спеціалізованій вченій раді Вищої атестаційної комісії України). У 2007 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Психологія діяльності в особливих умовах» (Атестат старшого наукового співробітника АС № 006382).

Підвищення кваліфікації. 2018 р. – стажування в Уманському державному педагогічному університеті ім. П. Тичини.

Робота. 2008-2012 рр. – професор, завідувач кафедри Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. 2012-2015 рр. – професор, завідувач кафедри Університету КРОК (м. Київ). 2015 – професор кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. Член Міжнародної науково-редакційної ради збірника наукових праць Psycholinguistics (ISSN 2309-1797; e-ISSN2415-3397) (Web of Science Core Collection – ESCI). Член редколегії Відкритого електронного журналу «Технології розвитку інтелекту» лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (ISSN 2223-0521). 2012 – 2016 рр. – заступник голови, голова спеціалізованої вченої ради К 26.130.02 Університету КРОК (м. Київ) (спеціальність 19.00.10 – організаційна психологія;  економічна психологія). 2018 – член спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». З 2008 р. – дійсний член Української асоціації неінструментальної детекції брехні (м. Київ). З 2016 р. – керівник сектору «Психодіагностика» Центру розвитку батьківської компетентності «Династія» (м. Київ). З 2017 р. – дійсний член Громадської організації «Всеукраїнська асоціація психолінгвістів» (ВАПЛ). 3 2017 р. – дійсний член Української асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції (APREI). Член науково-редакційної колегії міжнародного видання «Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences» (ISSN: 2319-8834) (Іспанія). Член сектору досліджень проблем філософія та лінгвістику штучного інтелекту Міжнародної Асоціації Філософів.

Коло наукових інтересів. Порівняльна психолінгвістика, педагогічна та вікова психологія, обробка природного мови (штучний інтелект).

Наукове керівництво. В.А. Шимко здійснює керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Основні наукові праці. Понад 100 публікацій, серед яких: одна одноосібна монографія; розділи у колективній монографії; вісім науково-практичних посібників (3 з яких одноосібні); статті у наукових виданнях (з них 6 – у виданнях, що входять до WoS та 1, що входить до Scopus); статті у зарубіжних виданнях; праці апробаційного характеру (понад 30 праць).

  1. Shymko V. (2018). In Pursuit of the Functional Definition of a Mind: The Inevitability of the Language Ontology. Psycholinguistics, 23(1), 327-346. (Web of Science).
  2. Shymko, V.A. (2018). Object field of organizational culture: methodological conceptualization. International Journal of Organizational Analysis, vo l: 26, iss: 4. (Scopus)
  3. Shymko V.A. (2016). Systemic localisation of the subject in psychological Research: structural and ontological visualisation. Bulletin of Kiev Taras Shevchenko University: MILITARY-SPECIAL SCIENCES, 1 (34), 47-51.
  4. Shymko V.A. (2017). Характерологія мовленнєвої діяльності: контактна психодіагностика Psycholinguistics, 21(1), 186-202.
  5. Шимко, В.А. Роль і місце іншомовної комунікативної компетентності у формуванні професійної комунікативної діяльності / К.В. Олександренко, В.А. Шимко // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 24. – К., 2016. – С. 245-254.
  6. Шимко, В.А.  Вивчення особливостей організації робочого простору як засіб психологічної діагностики особистості / В.А. Шимко // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: Військово-спеціальні науки. – К., 2015. – Вип. 1 (32). – С.49-52.
  7. Шимко, В.А. Теоретичний аналіз наукових підходів і концепцій девіантної поведінки особистості у психології / В.А. Шимко, І.Я. Мельник // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 19. – К., 2014. – С. 112-118.

Навчальні дисципліни: Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку, Психодинамічні основи групової взаємодії викладача ЗВО і студента, Методологічні основи неконтактної психодіагностики станів, Наукометрія.

Перейти до вмісту