Рудківська Наталія Леонідівна - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Рудківська Наталія Леонідівна

Рудківська Н.Л.

Рудківська
Наталія Леонідівна 

викладач кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти 

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Біографічні відомості. Народилася 2 березня 1975 р. в смт Поліське, Київської обл.

Навчання. 1982-1992 рр. отримала середню освіту у середній школі № 1 смт Поліське.

1997-2002 рр. – навчання у «Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, організатора дошкільного виховання.

2013-2016 рр. – навчання в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», місто Переяслав Київської області (денна форма навчання), за спеціальністю 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (українська мова)».

Робота. 1999-1999 рр. – працювала в ЗДО «Любавонька» помічником вихователя. 2006-2016 рр. – працювала в ЗДО «Сонечко» вихователем. З 2016 р. – викладач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти.

Суспільно-громадська діяльність. З 2017 року член оргкомітету щорічних міжнародних науково-практичних конференцій «Психолінгвістика в сучасному світі».

Коло наукових інтересів. Синтаксична будова мовлення дітей дошкільного віку, дошкільна лінгводидактика, психолінгвістика розвитку монологічного мовлення дітей дошкільного віку.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці. Калмикова Л.О., і Рудківська Н.Л. (2015). Особливості методики роботи над словосполученням у ДНЗ. Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць – Спецвип. 15 – Ч 1. 223-231.

Рудківська, Н.Л. (2015). Особливості словосполучень та їх роль у розвитку мовлення дитини. Збірник наукових праць Педагогічні науки № 2(49). 148-152.

Рудківська, Н.Л. (2018)  Про деякі аспекти формування синтаксичної будови мовлення дітей старшого дошкільного віку. Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: збірник наукових праць, З 12, ХГПА, 300-305.

Рудківська, Н.Л. (2018). Технологія формування синтаксичної будови мовлення в дітей старшого дошкільного віку в процесі гри. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск LXXXII. Том 1. Видавничий дім «Гельветика», 76-81.

Рудківська, Н.Л. (2019). Сюжет із іграшок як засіб розвитку синтаксичної будови мовлення дітей старшого дошкільного віку. Збірник наукових праць. Гуманізація навчально-виховного процесу. Харків ТОВ «Видавництво НТМТ». 302-322.

Навчальні дисципліни: «Дошкільна педагогіка», «Історія педагогіки», «Педагогіка сімейного виховання», «Мовленнєво-ігрова діяльність дітей дошкільного віку», «Теорія та методика формування у дітей дошкільного віку елементарних математичних знань».

Перейти до вмісту