Різник Вячеслав Володимирович - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Різник Вячеслав Володимирович

Різник В.В.

Різник
Вячеслав Володимирович 

кандидат педагогічних наук, доцент

Проректор з навчально-методичної роботи

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

понеділок-четвер: 0900-1200

кабінет № 225
(корпус № 1, поверх № 2)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (044) 293-11-21

riznyk84@gmail.com

Біографічні відомості. Народився 15 листопада 1984 року у м. Переяслав-Хмельницький. Батько – Різник Володимир Іванович (інженер), мама – Різник Любов Миколаївна (викладач).

Освіта. У 2001 році з золотою медаллю закінчив Переяслав-Хмельницьку ЗОШ І-ІІІ ступенів №7. У 2006 році з відзнакою закінчив навчання у магістратурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та здобув кваліфікацію магістра з економіки підприємства, викладача економічних дисциплін ВНЗ. У 2009 році завершив навчання в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти». У 2010 році в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін» (рішенням президії ВАК України від 22.12.2010 року (протокол №67-06/8) присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Рішенням атестаційної колегії МОН, молоді та спорту України від 17.05.2012 року (протокол №4/02-Д) присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства та економіко-математичних дисциплін. У 2015 році проходив піврічне підвищення кваліфікації за категорією «Заступники директорів інститутів (деканів факультетів) ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» у НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 142386 від 25 вересня 2015 р). У 2018 році здобу другу вищу освіту за спеціальністю 015 «Професійна освіта (Сфера обслуговування)» та отримав кваліфікацію «Магістр з професійної освіти, викладач ЗВО з професійної освіти (сфера обслуговування), менеджер у сфері обслуговування» (М18 №175048 від 31 грудня 2018 року).

Робота. Розпочав трудову діяльність 01.08.2005 року на посаді інженера-економіста ДП ФПСВ «Захист». З 01.09.2006 року викладач кафедри економіки підприємства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». З 01.09.2006 року по 03.09.2012 року – працював на посадах викладача кафедри економіки підприємства, доцента кафедри економіки підприємства та інноваційного розвитку; доцента кафедри економіки підприємства і економіко-математичних дисциплін; доцента кафедри економіки підприємства і економічної теорії.

З 01.09.2013 року і по теперішній час – працює на посаді доцента кафедри професійної освіти.

З 30.08.2013 року по 31.08.2015 року працював на посаді заступника декана фінансово-гуманітарного факультету з навчальної роботи. З 01.08.2016 року і по теперішній час – заступника декана фінансово-гуманітарного факультету з наукової роботи.

Гарант освітньої програми спеціальності 015 «Професійна освіта. Економіка» у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Наказ №113 від 31.08.2017 року). Член проектної групи та групи забезпечення освітніх програм спеціальностей 015 «Професійна освіта (Сфера обслуговування)» та 015 «Професійна освіта (Товарознавство)».

Постійний учасник освітянських виставок, форумів, міжнародних та всеукраїнських  конференцій, тренінгів, спільних заходів зі стейкхолдерами.

Координатор програми Еразмус + відповідно до договору на 2014-2021 роки між фінансово-гуманітарним факультетом ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет» та факультетом економіки і управління Університету імені Миколи Коперника, м.Торунь (Польща). У 2018 та 2019 роках учасник проектів академічної мобільності КА 107 програми Erasmus+ (проект номер 2016-1-PL01-KA107-023943) та (проект номер 2018-1-PL01-KA107-049012) на факультеті економіки і управління Університету імені Миколи Коперника, м.Торунь (Польща). Учасник міжнародного проекту Erasmus+ KA2 № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED».

Суспільно-громадська діяльність. В’ячеслав Володимирович є членом громадської організації «Колегіум», діяльність якої спрямована на популяризацію та підтримку вітчизняної освіти і науки. Неодноразово залучався до складу комісій Державної служби якості освіти України (наказ №01-12/4 від 22.02.2019р. та наказ №01-18/8 від 22.02.2018р). В’ячеслав Володимирович є експертом Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти з проведення акредитацій освітніх програм зі спеціальностей 051 Економіка та 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування) (додаток до реєстру експертів для проведення акредитацій освітніх програм від 29.10.2019 р.)

Коло наукових інтересів. Сфера наукових інтересів – професійна освіта, проектний менеджмент. В’ячеслав Володимирович Різник є співорганізатором та членом наукового комітету міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, зокрема: Міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні проблеми в епоху глобалізації – теорія і практика», м.Торунь (Польща); Міжнародна науково-практична конференція «Умови економічного росту в країнах з ринковою економікою», м. Переяслав (Україна); Польсько-українська економічна конференція «Іноземці на ринку праці країн Центральної і Східної Європи» м. Бидгощ, м. Торунь (Польща); Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в Україні та в світі в контексті імплементації закону України «Про вищу освіту», м. Переяслав (Україна); Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених» м. Переяслав (Україна).

У 2018 та 2019 роках В’ячеслав Володимирович Різник був учасником академічної мобільності (програми Еразмус +) до Університету імені Миколи Коперника в Торуні (Польща), де свої навчальні програми присвятив актуальним проблемам міжнародного співробітництва між Польщею та Україною у навчальній і науковій сферах, та проблемам ліквідації регіональних асиметрій соціально-економічного розвитку в Польщі та Україні.

Наукове керівництво. Різник В’ячеслав Володимирович є науковим керівником аспірантів та здобувачів PhD. Здійснює керівництво кваліфікаціними роботами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Основні наукові праці. В’ячеслав Володимирович Різник є автором понад 80 наукових праць, у тому числі: 8 колективних монографій, 55 фахових статей.

Інформація про діяльність науково-педагогічного працівника Різника В.В.

OrcidID: 0000-0002-6083-2242.

Профіль у Google Scholar

Навчальні дисципліни: Бізнес-планування у сфері обслуговування; Управління проектами у сфері обслуговування; Методика професійного навчання: дидактичне проектування, основні технології навчання; Методика викладання фахових дисциплін (Сфера обслуговування).

Нагороджений медаллю «За збереження національних традицій» (2016), Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (2013), Подякою Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації та Переяслав-Хмельницької районної ради (2014), Грамотами університету (2010, 2019).

Подяки за участь у конференціях, міжнародних виставках:

Диплом за активну участь у семінарах виставки і представлення освітніх інноваційних технологій, Міжнародна виставка «Освіта та карєра – День студента 2019» (15-16 листопада 2019), м.Київ.

Сертифікат доповідача курглого столу «Співпраця українських і європейських університетів у контексті інноваційного розвитку освіти й науки», ХІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» (22-24 жовтня 2019), м.Київ.

Диплом за активну участь у семінарах виставки і представлення освітніх інноваційних технологій, Міжнародна виставка «Освіта та карєра-2019» (12-13 квітня 2019), м.Київ;

Сертифікат доповідача курглого столу «Міжнародна співпраця як невідємна складова інноваційного розвитку освіти та науки в умовах глобалізації», Х Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» (23-25 жовтня 2018), м.Київ.

Сертифікат доповідача круглого столу «Міжнародна співробітництво як чинник підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу» VI Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2015» (12-14 березня 2015), м.Київ.

Почесний диплом за активну роботу з упровадження педагогічний інновацій у навчально-виховний процес IV Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2013» (28 лютого – 2 березня 2013), м.Київ.

Почесний диплом за плідну науково-педагогічну діяльність з інноваційної модернізації освіти ІІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2012»

Почесний диплом за активну участь у розробці та упровадженні освітніх інновацій Третя виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті» (18-20 жовтня 2011), м.Київ.

Почесний диплом за особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчально-виховного процесу XIV Міжнародна виставка «Сучасна освіта в Україні- 2011» (16-18 лютого 2011), м.Киїів.

Почесний диплом за вагомий творчий внесок у розвиток освітніх інновацій Друга виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті» (27-29 жовтня 2010), м.Київ.

Перейти до вмісту