Химич Нінель Євгенівна - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Химич Нінель Євгенівна

Химич Н.Є.

Химич
Нінель Євгенівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Біографічні відомості. Народилася 15 червня 1963 р. в місті Переяславі-Хмельницькому Київської області.

Навчання. По закінченню загальноосвітньої школи з 1979 по 1983 роки навчалась у Переяслав-Хмельницькому педагогічному училищі за спеціальністю «Виховання в дошкільних закладах». У 1984 році вступила до Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького. У 1988 році закінчила повний курс названого інституту за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)», отримавши кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології, методиста по дошкільному вихованню.

З 1993 року по 1996 рік навчалась у цільовій аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова під керівництвом відомого науковця – доктора педагогічних наук, професора Любов Вікторівни Артемової. У 1996 році успішно захистила кандидатську дисертацію за темою: «Формування гуманних взаємовідносин у дітей шостого року життя в іграх-драматизаціях».

Робота. Має спеціальність за базовою освітою «Педагогіка і психологія (дошкільна)» та педагогічний стаж роботи у ЗДО – 7 років, у ЗВО – 30 років. По завершенню Переяслав-Хмельницького педагогічного училища працювала за направленням у закладі дошкільної освіти Переяславського комбінату хлібопродуктів на посаді музичного керівника з 1983 по 1990 роки .

З 1990 року по 1993 рік працювала в Переяслав-Хмельницькому ДПУ імені Григорія Сковороди на посаді старшого викладача кафедри педагогіки та методики початкового навчання.

Після захисту кандидатської дисертації працювала на кафедрі дошкільної педагогіки та психології на посаді старшого викладача, а з 2000 року на посаді доцента цієї кафедри. Нині працює на посаді доцента кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти.

Суспільно-громадська діяльність. Нінель Євгенівна є членом організації «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів із духовно-морального виховання». У своєму ЗВО очолює на громадських засадах навчально-методичну лабораторію духовного розвитку особистості, яка існує  з 2005 року і досягла значних успіхів у своїй діяльності. Лабораторія консолідує зусилля науковців, практиків, студентської молоді на підвищення якості освіти й виховання підростаючого покоління, впровадження оригінальних ідей в систему роботи з дітьми. Серед успішних досягнень лабораторії – експериментальна апробація та впровадження в освітній процес ЗДО інноваційного напрямку роботи з духовно-морального виховання дітей дошкільного віку, випуск посібників, проведення різноманітних благодійних акцій, організація науково-практичних семінарів з проблем духовного розвитку особистості, організація диспутів, проблемних кіл, скайп-зустрічей, вечорів, екскурсій  до духовних святинь тощо.

Лабораторія духовного розвитку особистості співпрацює з науково-дослідницькою лабораторією християнської етики, психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія», дитячим естетико-натуралістичним Центром «Камелія» м. Бровари, освітніми установами  Київської, Черкаської, Одеської, Рівненської та інших областей України.

Діяльність лабораторії висвітлюється на сторінках педагогічних видань та на сайті університету з метою консолідації зусиль студентів, науковців та педагогів-практиків навколо ідеї популяризації українського дошкілля. Ведеться пошук нових, оригінальних шляхів роботи у даному напрямку.

Студенти, яких Нінель Євгенівна навчає мистецтву виховання малих дітей, працюють зараз в Україні та за її межами, успішно втілюючи в життя свою педагогічну майстерність.

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів Нінель Євгенівни Химич належать актуальні проблеми педагогіки, навчання і виховання дітей та студентської молоді, зокрема духовно-моральне виховання особистості, аксіологічні аспекти становлення особистого потенціалу дитини дошкільного віку.

Наукове керівництво. Здійснює наукове керівництво студентськими науковими роботами (бакалаврів, магістрів), керує проблемною творчою групою студентів. Займається підготовкою студентів до Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт. Її учні завойовують  призові місця на конкурсах та олімпіадах.

Основні наукові праці. У науковому доробку має більше 60 наукових праць: статей, методичних рекомендацій та посібників. Серед наукових праць заслуговують на увагу методичний посібник «Основи християнської культури – дошкільникам», у якому вміщено авторську програму та розробки занять, схвалені МОН, та колективний науковий посібник «Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика в умовах вищого навчального закладу», рекомендований МОН України. Публікації розміщені у провідних виданнях: «Рідна школа», «Дошкільне виховання», «Дитячий садок», «Дошкілля», «Дошкільна освіта», «Вічне слово», наукових збірниках.

Постійно бере участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, диспутах тощо. Є активним організатором численних наукових заходів у своєму вузі. Серед них круглі столи: «Особливості духовно-морального становлення молоді в сучасному суспільстві», «Християнська мораль у полікультурному просторі: реалії та перспективи », «Духовний світ Тараса Шевченка», «Духовні засади українського патріотизму» та ін., науково-практичні семінари: «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку: теорія, традиції, практика», «Виховання духовної культури особистості в дошкільному дитинстві».

Навчальні дисципліни. Нінель Євгенівна забезпечує викладання таких дисциплін: «Дошкільна педагогіка», «Педагогіка сімейного виховання», «Вступ до спеціальності», «Організаційно-управлінські та методичні аспекти діяльності сучасних ЗДО», «Інноваційні педагогічні технології у навчанні й вихованні дошкільників», «Виховання особистості на засадах християнської моралі», «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку в освітньому просторі ЗДО». Розробила навчально-методичні комплекси з вищеназваних дисциплін, які підвищують ефективність їх викладання в умовах кредитно-модульної системи.

Має досвід керівництва педагогічною практикою студентів усіх курсів за відповідно розробленими програмами та методичними рекомендаціями. Розробила програму та методичні рекомендації до проведення педагогічної практики студентів І курсу.

Перейти до вмісту