Гавриш Наталія Василівна - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Гавриш Наталія Василівна

Гавриш Н.В.

Гавриш
Наталія Василівна 

доктор педагогічних наук, професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Біографічні відомості. Народилася 4 червня 1959 року в місті Краматорську Донецької області у родині службовців, Василя Федотовича та Лідії Іванівни Мікуліних.

Навчання. З 1974 до 1977 року навчалась в Артемівському педагогічному училищі в місті Артемівськ Донецької області, яке закінчила з відзнакою у грудні 1977 року.  У 1978 році вступила на педагогічний факультет Словянського державного педагогічного інституту, який з відзнакою закінчила у 1982 році.

Із 1988 по 1991 рік навчалася в аспірантурі Науково-дослідного інституту АПН СРСР в місті Москва, де під керівництвом відомого науковця – доктора педагогічних наук, професора О.С. Ушакової в листопаді 1991 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Развитие образности речи старших дошкольников в процессе обучения родному языку».

Із 1998 по 2001 рік навчалася в докторантурі в Південноукраїнському держаному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського, по закінченні якої  у квітні 2002 року захистила докторську дисертацію на тему «Розвиток мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному дитинстві».

Робота. У 1977-1978 роках працювала вихователем дошкільного закладу № 10 м.Костянтинівки Донецької області.

У період 1982-1984 працювала вчителем нульового класу середньої школи с. Бердянське Першотраневого району Донецької області.

З 1984 по 2003 рік працювала на кафедрі дошкільної освіти Словянського держаного педагогічного університету на посадах асистента, старшого викладача, доцента (вчене звання одержала в 1994 році).

У 2003 році Наталію Василівну Гавриш запросили очолити кафедру дошкільної та початкової освіти в Луганському національному університеті імені Т.Г.Шевченка.  Кафедра взяла участь в експерименті із входження України в Болонський процес і упровадження кредитно-модульної системи, відтак стала провідником прогресивних ідей і технологій в процес професійної підготовки фахівців з дошкільної та початкової освіти. За період 2001-2019 років під керівництвом Н.В.Гавриш було підготовлено і захищено 5 докторські та 31 кандидатська дисертації.  Проводилась активна організаційно-методична робота з педагогами в різних областях України з упровадження прогресивних авторських технологій.

У звязку з початком військових дій на Донбасі у 2015 році переїхала до Києва і почала працювати в Педагогічному інституті Київського університету імені Б.Грінченка в якості завідувача кафедри дошкільної освіти. Паралельно за сумісництвом з грудня 2014 року почала працювати провідним науковим співробітником лабораторії дошкільної освіти і виховання ІПВ НАПН.  У цей період під керівництвом Н.В. Гавриш було розгорнуто два експериментально-дослідні проекти Всеукраїнського рівня, в яких взяли участь 8 областей України.

З вересня 2016 року працює на посаді професора кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти Переяслав-Хмельницького державного університету імені Г. Сковороди.

Суспільно-громадська діяльність. Наталія Василівна є головою науково-методичної комісії з дошкільної освіти МОН України, членом Науково-методичної ради з дошкільної освіти МОН України, членом редколегій  Всеукраїнських журналів «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист», «Методична скарбничка вихователя»; членом експертної ради з педагогічних наук ВАК України, членом редколегії наукових видань («Гуманізація освітнього процесу», збірник наукових праць Донбаського держаного педагогічного університету; науково-методичного журналу «Мистецтво і освіта», «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» ІПВ НАПН України.

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів Гавриш Н.В. належать актуальні проблеми дошкільної педагогіки, організації освітнього процесу в ЗДО, професійної підготовки фахівців з дошкільної та початкової освіти.

Наталія Василівна є науковим консультантом та керівником здобувачів й аспірантів. Під його керівництвом підготовлено 31 кандидат педагогічних наук та 5 докторів наук.

Наукове керівництво.

Основні наукові праціНаталія Василівна Гавриш є автором понад 370 наукових та науково-методичних праць, підручників і посібників для дошкільної, початкової, вищої педагогічної освіти, що користуються попитом серед педагогів України.

Навчальні дисципліни. Н.В. Гавриш викладає в магістратурі такі фахові дисципліни, як-то: «Методика викладання дошкільної педагогіки», «Інтеграційні процеси в системі дошкільної освіти», «Організація дошкільної освіти», «Професійно-мовленнєва комунікація в системі дошкільної освіти».

Державні нагороди:

2013 р. – Державна премія в галузі освіти України (дошкільна освіта).

          Урядові нагороди та відзнаки Міністерства освіти і науки України:

1998 р. – Нагрудний знак «Відмінник освіти України»;

Почесні грамоти Міністерства освіти України.

Відзнаки Національної академії наук України:

2015, 2017 рр. – Почесна грамота Інституту педагогіки НАПН;

2017 р.  – Почесна грамота Інституту проблем виховання НАПН;

2006 р. – Знак «Софія Русова»

2010 р. – Знак «Ушинський К.Д.»;

2013 р. – Медаль «Григорій Сковорода»;

Відзнаки виконавчих органів місцевого самоврядування:

2003 р.  – Почесний диплом Донецької облдержадміністрації «Кращий викладач Словянського державного педагогічного університету» за вагомий внесок у створення «Золотого Інтелектуального фонду Донбасу»;

2015 р. – Подяка Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського за внесок у справу формування філософської компетентності освітян Полтавської області;

2016 р. – Подяка Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за підтримку та сприяння у проведенні Міжнародної науково-практичної конференції «Світ 21 сторіччя: модернізація освіти та цінності дитинства»;

2017 р. – Грамота Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії за унікальний викладацький талант, високий професіоналізм, багаторічну співпрацю, вагомий внесок у виховання студентської молоді.

2017 р. – Подяка Асоціації працівників дошкільної освіти за сприяння професійному зростанню працівникі сфери дошкільної освіти і відданість професії

2016, 2018 р.р. – Подяка ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за активну співпрацю, вагомий внесок у справу реалізації держаної освітньої політики; розроблення науково-методичного супроводу змісту дошкільної освіти.

Перейти до вмісту