Дем’яненко Світлана Дмитрівна - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Дем’яненко Світлана Дмитрівна

Дем'яненко С.Д.

Дем’яненко
Світлана Дмитрівна 

член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Біографічні відомості. Народилася 27 березня 1970 року в місті Переяслав-Хмельницький, Київської області.

Навчання. У 1987 році закінчила Переяслав-Хмельницьку середню школу № 3. У 1989 році вступила на педагогічний факультет Переяслав-Хмельницького філіалу Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького здобувати дошкільну освіту. В 1993 році закінчила Переяслав-Хмельницький філіал Київського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова з відзнакою й здобула спеціальність педагогіка і психологія дошкільна, кваліфікацію – викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь.

З 1998-2001 роках навчалась в аспірантурі (заочно) та у 2006 році під керівництвом відомого науковця доктора психологічних наук, професора Калмикової Лариси Олександрівни у спеціалізованій вченій раді Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.  Ушинського (м.Одеса) успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Пропедевтика мовних понять у дітей старшого дошкільного віку» зі спеціальності 13.00.02 теорія і методика навчання (українська мова).

У 2008 році було присуджено вчене звання доцента кафедри дошкільної педагогіки і методики навчання.

Робота. З 1993 року працювала старшим лаборантом новоствореної кафедри дошкільної педагогіки і психології. У 1993-1995 роках працювала вихователем дітей дошкільного віку дошкільного навчального закладу «Калинка» м. Переяслав-Хмельницький.

З 1996 року була асистентом кафедри дошкільної педагогіки і практичної психології. З 1997 року – викладач кафедри дошкільної педагогіки і практичної психології.

З 1998 по 2003 роки – першим заступником декана новоствореного факультету педагогіки і психології. З 2008 року працює доцентом кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. З 2004 року постійно бере участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання Київського регіонального центру оцінювання якості освіти.

З 2013 року є членом-кореспондентом Міжнародної академії наук педагогічної освіти (МАНПО). Член громадської організації Всеукраїнської асоціації психолінгвістів. Постійно бере участь у роботі науково-методичних та науково-практичних семінарів із дошкільної освіти міста, району, області.

У 2019 р. – брала участь у організації і проведенні Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Психологія».

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів С.Д. Дем’яненко належать: дошкільна педагогічна психологія, навчання грамоти дітей дошкільного віку, дошкільна психолінгвістика.

Світлана Дмитрівна Дем’яненко є активним учасником зарубіжних, міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, вебінарів, тренінгів із питань дошкільної освіти. В даний час бере участь у підготовці акредитаційних, ліцензійних справ, створенні освітніх програм, а також у розробці нових навчальних планів спеціальності Дошкільна освіта у рамках здійснення модернізації науково-освітнього простору університету відповідно Закону України «Про вищу освіту».

Наукове керівництво. Світлана Дмитрівна Дем’яненко впродовж багатьох років є науковим керівником дипломних робіт бакалаврів та магістрів, курсових робіт студентів, здійснює керівництво практикою, науковою роботою студентів із написання статей у збірники матеріалів студентських наукових праць, підготовки доповідей на конференції.

Основні наукові праці. С.Д. Дем’яненко – автор більше 60 наукових праць. Серед них: є співавтором зарубіжних та міжнародних монографій; автором наукових статей у збірниках (Web of Science Core Collection), затверджених ВАК України, закордонних та міжнародних, інших виданнях.

Навчальні дисципліни: Психологія дошкільника, дошкільна педагогічна психологія та сучасні дослідження в галузі, культура мовлення і практикум із виразного читання, теорія і методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку, психологія управління дошкільною освітою.

Інтерактивне навчання грамоти дошкільників, методика метамовного розвитку дітей старшого дошкільного віку, професійний імідж вихователя закладу дошкільної освіти (варіативна складова – дисципліни за вибором студентів).

Має більше двадцяти відзнак обласного, регіонального та університетського рівнів.

Перейти до вмісту