Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня – VІІІ семестр - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня – VІІІ семестр

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Навчання > Вибіркові дисципліни здобувачів вищої освіти > Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня – VІІІ семестр
№ з/п Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація
1. Педагогічні технології мовленнєвого розвитку дошкільників на основі дидактичної наочності Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
2. Метамовний розвиток дітей старшого дошкільного віку Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
3. Формування фразеологічного мовлення у дітей дошкільного віку в контексті дитячої субкультури Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
4. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
5. Виховання особистості на засадах християнської моралі Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
6. Психологія батьківства (батька) Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
7. Формування іншомовного мовлення дітей дошкільного віку засобами гри Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
8. Охорона навколишнього середовища Кафедра географії, екології та методики навчання
9. Музична культура англомовних країн Кафедра психології
10. Психологія творчості Кафедра психології
11. Психологія працевлаштування Кафедра психології
12. Психологія мас Кафедра психології
13. Танцювальна психологія та психотерапія Кафедра психології
14.  Когнітивно-поведінкові методи у роботі психолога Кафедра психології
15. Психологічна експертиза Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
16. Психосоматика Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
17. Основи глибинної психокорекції Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
18. Психологічний супровід сім’ї дитини з особливими освітніми потребами Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
19. Інтелектуальна власність та академічна доброчесність Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
20. Практичний курс англійської мови Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти
21.  Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
22. Медична географія Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
23. Основи ЛФК з методикою викладання в спеціальних медичних групах Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
24. Мистецтво художнього батику Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
25. Скетчінг (графіка) Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
26. Художнє конструювання Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
27. Педагогічний контроль в системі освіти Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
28. Порівняльна педагогіка Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
29. Виразне читання Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
30. Ділова англійська мова Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
31. Домашнє читання другої мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
32. Медіаосвіта Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
33. Теоретична фонетика англійської мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
34. Лінгвокраїнознавство другої мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
35. Лінгвокраїнознавство англомовних країн Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
36. Інноваційні технології в методиці навчання української мови Кафедра української лінгвістики та методики навчання
37. Постколоніалізм в українській літературі ХХ ст. Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
38. Історія літературної освіти і методичної науки (кінця ХХ – початку ХХІ ст.) Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
39. Функціональний синтаксис Кафедра української лінгвістики та методики навчання
40. Домашнє читання другої мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
41. Основи технічної документації Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
42. Основи ораторського мистецтва. PR-технології Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
43. Основи синхронного перекладу Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
44. Порівняльна стилістика Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
45. Специфічні аспекти фахової комунікації Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
46. Теорія і методика викладання флорболу Кафедра спортивних дисциплін, ігор і тузизму
47. Професійна майстерність тренера Кафедра спортивних дисциплін, ігор і тузизму
48. Спортивний туризм Кафедра спортивних дисциплін, ігор і тузизму
53. Ремонт та модернізація персональних комп’ютерів Кафедра математики, інформатики та методики навчання
54. Інтернет-технології та ресурси Інтернет Кафедра математики, інформатики та методики навчання
55. Методика викладання інформатики Кафедра математики, інформатики та методики навчання Презентація
56. Захист інформації в комп’ютерних системах Кафедра математики, інформатики та методики навчання
57. Теорія інформації та кодування Кафедра математики, інформатики та методики навчання
58. Комп’ютерний дизайн та мультимедіа Кафедра математики, інформатики та методики навчання
62. Звітність підприємства Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
63. Мистецька освіта України Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
64. Практикум з вокально-хорового виконавства Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
65. Традиції народного музикування Київщини Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
66. Практикум з історії образотворчого мистецтва Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
67. Інформаційні технології в історичних дослідженнях Кафедра історії та культури України
68. Основи експертизи культурно-історичних цінностей Кафедра історії та культури України
69. Усна історія в системі історичних знань Кафедра історії та культури України
70. Усна історія в системі історико-правових наук Кафедра історії та культури України
71. Організація обліку на ПМБ Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
72. Податкова система Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
73. Фінансова статистика Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
74. Економіка і організація агропромислових формувань Кафедра економіки
75. Проектний аналіз Кафедра економіки
76. Соціальна адаптація учасників бойових дій Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
77. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
78. Робота з обдарованою молоддю Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
79. Соціально-правові відносини в європейських країнах (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
80. Управління та контроль якістю послуг у галузі Кафедра професійної освіти
81. Патентування та ліцензування послуг сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
82. Патентування та ліцензування продукції Кафедра професійної освіти
83. Управлінський облік Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
84. Моніторинг надзвичайних ситуацій Кафедра теорії і методики професійної підготовки
85. Промислова безпека сучасних виробничих технологій Кафедра теорії і методики професійної підготовки
86. Електропостачання підприємств і цивільних споруд Кафедра теорії і методики професійної підготовки
87. Державне соціальне страхування від нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві Кафедра теорії і методики професійної підготовки
88. Електричні вимірювання в охороні праці Кафедра теорії і методики професійної підготовки
89. Налагодження електроустаткування Кафедра теорії і методики професійної підготовки
90. Вентиляція кондиціонування та очищення повітря Кафедра теорії і методики професійної підготовки
91. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування Кафедра професійної освіти
93. Позашкільна робота з технічної творчості Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
94. Неперервна професійна освіта Кафедра менеджменту освіти і практичної психології
95. Креативний менеджмент Кафедра політології
96. Мотиваційний менеджмент Кафедра політології
97. Офісний менеджмент Кафедра політології
98. Психологія управління Кафедра політології
99. Лінійна алгебра в MATLAB Кафедра математики, інформатики та методики навчання
100. Технології хмарних обчислень в освіті Кафедра математики, інформатики та методики навчання
101. Нанотехнології Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
102. Сучасні програмні продукти та інтернет-технології в освіті Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
103. Методика організації гуртків технічної творчості Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
104. Прикладний політологічний аналіз Кафедра філософії імені І.П.Стогнія
105. Порівняльний аналіз політики Кафедра філософії імені І.П.Стогнія
106. Методика розв’язування задач з біології Кафедра біології, методології і методики навчання
107. Методика шкільного біологічного експерименту Кафедра біології, методології і методики навчання
108. Охорона біорізноманіття від неаборигенних організмів Кафедра біології, методології і методики навчання
109. Радіобіологія Кафедра біології, методології і методики навчання
110. Основи біомоніторингу довкілля Кафедра біології, методології і методики навчання
111. Біосферний рівень організації життя Кафедра біології, методології і методики навчання
112. Основи паразитології Кафедра біології, методології і методики навчання
113. Історія англійської мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
114. Загальнотеоретичний курс англійської мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
115. Основи технічної документації Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
116. Основи ораторського мистецтва. PR технології Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
117. Використання САТ при перекладі Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
118. Практичний курс другої мови (німецька) Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
119. Специфічні аспекти фахової комунікації Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
120. Історія перекладу Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
121. Інтерактивні методи навчання біології в базовій школі Кафедра біології, методології і методики навчання
122. Експериментальна психологія Кафедра менеджменту освіти і практичної психології
123. Експериментальна психологія і психодіагностика Кафедра менеджменту освіти і практичної психології
124. Конституцiйне право України Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
125. Політологія. Правознавство Кафедра політології; Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
126. Психологічні основи статі Кафедра менеджменту освіти і практичної психології
127. Основи міжкультурної комунікації Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
128. Антикорупційні органи в системі публічного управління Кафедра публічного управління та адміністрування
129. Електронне врядування Кафедра публічного управління та адміністрування
130. Зовнішньоекономічна діяльність держави Кафедра публічного управління та адміністрування
131. Планування діяльності органів влади та місцевого самоврядування Кафедра публічного управління та адміністрування
132. Стратегічне управління Кафедра публічного управління та адміністрування
133. Креативні технології навчання
134. Керування документацією
135. Стилiстика дiлового мовлення
136. Юридичне документознавство
137. Основи організації праці документознавців
138. Етика інформаційних комунікацій
139. Маркетинг інформаційних продуктів та послуг
140. Теорія масової комунікації та інформації
141. Тайм-менеджмент
142. Теорія та практика командоутворення
143. Історія науки і техніки
144. Медична географія
145. Основи ЛФК з методикою викладання в спеціальних медичних групах
146. Психогігієна спорту
147. Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань
148. Психогігієна спорту
149. Мобільна соціальна робота
150. Робота з обдарованною молоддю
151. Соціальна адаптація учасників бойових дій
152. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах
Перейти до вмісту