Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня – ІV семестр - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня – ІV семестр

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Навчання > Вибіркові дисципліни здобувачів вищої освіти > Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня – ІV семестр
№ з/п Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація
1. Сковородинознавство Кафедра філософії імені професора І.П.Стогнія
2. Етнографія дитинства Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
3. Декоративне мистецтво та основи дизайну в ЗДО Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
4. Світова практика дошкільної освіти Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
5. Тренінг асертивної поведінки особистості Кафедра психології
6. Музична психологія Кафедра психології
7. Психологія девіантної поведінки Кафедра психології
8. Психологія сімейних взаємин Кафедра психології
9. Геронтопсихологія Кафедра психології
10. Професійно-мовленнєва комунікація психолога Кафедра психології
11. Практична психодіагностика когнітивної сфери Кафедра психології
12. Робота психолога в закладах освіти Кафедра психології
13. Основи інклюзивної освіти Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
14. Теорія і практика прийняття управлінських рішень Кафедра менеджменту освіти та практичної психології
15. Англійська мова – загальний курс (продовження) Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти
16. Вступ до фонетики англійської мови (продовження) Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти
17. Вступ до граматики англійської мови Кафедра педагогіки, теорії та методики початкової освіти
18. Основи дизайну Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
19. Дизайн і художнє конструювання Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
20. Інтер’єрний дизайн Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
21. Енвайронментальна освіта Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
22. Педагогіка сімейного виховання з основами гендеру Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
23. Педагогіка партнерства Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
24. Домашнє читання першої мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
25. Жанрова специфіка зарубіжної дитячої літератури Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
26. Історія англійської мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
27. Література Англії: від витоків до Ренесансу Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
28. Практикум з другої мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
29. Культура української мови Кафедра української лінгвістики та методики навчання
30. Антична міфологія Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
31. Українська лінгвістика: напрями та проблеми Кафедра української лінгвістики та методики навчання
32. Фольклор народів світу Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
33. Використання САТ при перекладі Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
34. Історія англійської мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
35. Міжкультурна компетенція Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
36. Історія зарубіжної літератури (ХХ ст..) Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
37. Бойові мистецтва Кафедра спортивних дисциплін, ігор і тузизму
38. Історія розвитку обчислювальної, комп’ютерної техніки та програмування Кафедра математики, інформатики та методики навчання
39. Системи управління базами даних та основи вебдизайну Кафедра математики, інформатики та методики навчання
40. Актуальні питання методики навчання шкільної геометрії Кафедра математики, інформатики та методики навчання
41. Інформатика та видавнича діяльність Кафедра математики, інформатики та методики навчання
45. Теорія і методика виховної роботи Кафедра професійної освіти
46. Музична терапія Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
47. Практикум гри на фортепіано Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
48. Інтегративні аспекти викладання музичного та образотворчого мистецтва у ЗЗСО Кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання
49. Політична психологія Кафедра політології
50. Козацькі пам’ятки України Кафедра історії та культури України
51. Економіка освіти Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
52. Фінансовий облік Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
53. Глобальна економіка Кафедра економіки
54. Організація виробництва Кафедра економіки
55. Основи масажу та самомасажу Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
56. Основи реабілітації Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
57. Анатомія і еволюція нервової системи Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
58. Професійні захворювання вчителя Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
59. Педагогічна валеологія Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
60. Етика службового спілкування Кафедра професійної освіти
62. Соціальна філософія Кафедра філософії імені професора І.П. Стогнія
63. Актуальні проблеми та історіографія регіональної історії Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
64. Державно-правове регулювання краєзнавчо-туристичної та музейної роботи Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
65. Історія вчень про державу і право Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
66. Історія держави і права України Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
67. Історія політичних і правових учень Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
68. Історія та теорія держави і права Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
69. Трудове право України Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
70. Основи конституційного права України Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
71. Цивільне право України Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
72. Міграційна політика української держави Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
73. Правознавство Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
74. Фінанси підприємств Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
75. Аналіз господарської діяльності підприємства Кафедра фінансів, обліку і оподаткування
76. Атестація робочих місць Кафедра теорії і методики професійної підготовки
77. Обладнання та шкідливі фактори механічних цехів Кафедра теорії і методики професійної підготовки
78. Системи індивідуального захисту в охороні праці Кафедра теорії і методики професійної підготовки
79. Охорона праці при роботі з комп’ютерною технікою Кафедра теорії і методики професійної підготовки
80. Ергономіка робочих місць Кафедра теорії і методики професійної підготовки
83. Організація виробництва та маркетинг в галузі харчових технологій  (ХТ) Кафедра професійної освіти
84. Організація виробництва та маркетинг в галузі харчових технологій  (ТЗ) Кафедра професійної освіти
85. Основи соціально-педагогічної роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
86. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
87. Історико-правові відносини козацької доби Кафедра історії та культури України
88. Популяційна біологія Кафедра біології і методики навчання
89. Статистичні методи в біології Кафедра біології і методики навчання
90. Політична та релігійна культура вчителя Кафедра філософії імені І.П.Стогнія
91. Конструктивна геометрія Кафедра математики, інформатики та методики навчання
92. Методика навчання розв’язування задач підвищеної складності Кафедра математики, інформатики та методики навчання
93.  Розробки Web-орієнтованих систем Кафедра математики, інформатики та методики навчання
94. Статистичне моделювання Кафедра математики, інформатики та методики навчання
95. Чисельний аналіз в matlab Кафедра математики, інформатики та методики навчання
96. Електронні основи автоматики та обчислювальної техніки Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
97. Комп’ютерні мережі та телекомунікації Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
98. Педагогічна майстерність вчителя трудового навчання Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
99. Організація позашкільної графічної підготовки Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
100. Порівняльні аспекти технологічної освіти Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
101. Декоративно-прикладне мистецтво на уроках технологій Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
102. Практикум з технічного виготовлення моделей в шкільних майстернях Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
103. Технічне проектування Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
104. Основи міжкультурної комунікації Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
105. Загальне мовознавство Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
106. Практикум з домашнього читання Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
107. Порівняльна стилістика Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
108. Актуальні питання морфології англійської мови Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
109. Практичний курс другої мови (німецька) Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
110. Україна в системі міжнародної безпеки і євроатлантичного співробітництва Кафедра політології
111. Антропологія Кафедра географії, екології і методики навчання 
112. Історія психології Кафедра менеджменту освіти і практичної психології
113. Соціальна психологія Кафедра менеджменту освіти і практичної психології
114. Україна в європейськiй iсторiї ХХ-ХХI ст. Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
115. Фізика з основами біофізики Кафедри теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
116. Політична і правова система держави Кафедра публічного управління та адміністрування
117. Проектування соціальних технологій Кафедра публічного управління та адміністрування
118. Мова засобiв масової iнформацiї Кафедра документознавства та методики навчання
119. Коректура Кафедра документознавства та методики навчання
120. Документно-iнформацiйнi комунiкацiї Кафедра документознавства та методики навчання
121. Комунікації в публічній адміністрації Кафедра документознавства та методики навчання
122. Довiдково-iнформацiйнi фонди Кафедра документознавства та методики навчання
123. Дiлова кореспонденцiя Кафедра документознавства та методики навчання
124. Ціноутворення Кафедра професійної освіти
125. Основи професійної комунікації Кафедра професійної освіти
126. Обладнання пiдприємств сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
127. Історія науки і техніки Кафедра історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін
128. Козацькі пам’ятки України Кафедра історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін
129. Туризм і екскурсійна справа Кафедра історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін
130. Історія науки і техніки Кафедра історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін
131. Культурологія Кафедра історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін
132. Анатомія і еволюція нервової системи Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
133. Медико-біологічні та валеологічні основи репродуктивного здоров’я Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
134. Основи психогігієни Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
135. Шкільна гігієна Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
136. Основи соціально-педагогічної роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
137. Превентивна педагогіка Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
138. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
139. Технології Soft skills у соціальній роботі Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Перейти до вмісту