Вибіркові дисципліни другого (магістерського) рівня – ІV семестр - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Вибіркові дисципліни другого (магістерського) рівня – ІV семестр

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Навчання > Вибіркові дисципліни здобувачів вищої освіти > Вибіркові дисципліни другого (магістерського) рівня – ІV семестр
№ з/п Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація
1. Формування критичного мислення дітей на основі застосування герменевтичного підходу Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
2. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
3. Психологія розвитку аудіювання у дітей дошкільного віку Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
4. Когнітивна психологія Кафедра психології
5. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх психологів до розвитку просодичного компонента мовлення людини Кафедра психології
6. Психологічний супровід психосоматичних порушень Кафедра психології
7. Психологія наукової творчості Кафедра психології
8. Спеціальна психологія Кафедра психології
9. Психологія кар’єрного зростання Кафедра психології
10. Основи фахової лінгводидактики Кафедра української лінгвістики та методики навчання
11. Історія зарубіжної літератури і критики Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
12. Жаргонологія сучасної української мови Кафедра української лінгвістики та методики навчання
13. Проблеми інтелектуальної еволюції української мови Кафедра української лінгвістики та методики навчання
14. Стилі національного літописання Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
15. Сучасна ділова українська мова Кафедра української лінгвістики та методики навчання
16. Українська екзистенціальна лірика Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
17. Український літературний процес і генологія Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
18. Інтеграція викладання мистецьких дисциплін Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання
19. Модульно-рейтингова вивчення музично-педагогічних дисциплін Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання
20. Гуманізація змісту мистецької освіти у ЗЗСО Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання
21. Організація і управління навчальним процесом у закладах освіти Кафедра педагогіки, теорії і методики навчання початкової освіти
22. Теорія та історія музичних стилів Кафедра педагогіки, теорії і методики навчання початкової освіти
23. Цифрові інструменти в освітній діяльності Кафедра педагогіки, теорії і методики навчання початкової освіти
Перейти до вмісту