ДФ 27.053.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бабченко Н.В. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

ДФ 27.053.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бабченко Н.В. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради PhD > ДФ 27.053.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бабченко Н.В. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

Інформація про прийняття до захисту дисертації

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Бабченко Наталії Василівни на тему: «Професійна підготовка магістрів з фізики в системі вищої освіти Республіки Польщі». Спеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки. Науковий керівник – Шапран Ольга Іллівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Анотація

Дисертація

Відгук опонента Заболотної О. А.

Відгук опонента Торубари О. М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 19.03.2021 р. о 11:00 за адресою: вул. Сухомлинського, 30 (корпус № 2, ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди), аудиторія № 205.

Перейти до вмісту