Профілі аспірантів і докторантів - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Профілі аспірантів і докторантів

Аспіранти 2021 року вступу

Азман Ханна

Азман Ханна
(cпеціальність 011 Освітні, педагогічні науки)

Тема дисертаційного дослідження: Формування моральних цінностей в шкільній освіті Ізраїлю

Науковий керівник – професор, кандидат педагогічних наук Розсоха Антоніна Павлівна; доцент, кандидат педагогічних наук Лохвицька Любов Василівна

Автор: 1 праця у науковому фаховому виданні, яке входять до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science:

Nature of Moral Philosophy in the Human Universe: Retrospective Analysis… https://doi.org/10.29202/phil-cosm/26/8(doi: 10.29202/phil-cosm/26/8)

ORCID ID 0000-001-9035-9022

Стажування та сертифікати: 

Сфера наукових інтересів: шкільна освіта Ізраїлю, ізраїльські школи в Україні, моральні цінності як основа становлення особистості

Аспіранти 2020 року вступу

Долженко Іванна

Долженко Іванна Ігорівна
(спеціальність  015 Професійна освіта)

Тема дисертаційного дослідження: Роль адаптивної функції культури в соціальній адаптації.
Науковий керівник – професор, доктор педагогічних наук Доброскок Ірина Іванівна.
Автор: 1 тези в науково-практичній конференції. ORCID
Стажування та сертифікати: сертифікат про участь у першому Конгресі STEM-освіти (24 січня 2020 р. м. Чернігів); сертифікат про участь у другому Конгресі STEM-ОСВІТИ «Впровадження STEM-освіти – запорука успішного економічного розвитку», (02 березня 2020 р. м. Переяслав); свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Практичний курс англійської мови», рівень Beginner, (січень-жовтень 2017 р).
Сфера наукових інтересів: Дослідження проблем підвищення якості освіти в Україні, філософія мистецтв, музична педагогіка, музична психологія.

Коваль Олександр Романович

Коваль Олександр Романович
(спеціальність 053 Психологія)

Тема дисертаційного дослідження: Розвиток психотерапевтично-дискурсивної компетентності у студентів бакалаврів психологів.
Науковий керівник – доцент, доктор психологічних наук Калмиков Георгій Валентинович
Автор. ORCID
Стажування та сертифікати:
Сфера наукових інтересів:

Screenshot_1

Костюкевич Ольга Миколаївна
(спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки)

Тема дисертаційного дослідження: Тенденції вищої освіти країн світу, що розвиваються у ХХІ столітті.
Науковий керівник – професор, доктор педагогічних наук Шапран Ольга Іллівна.
Автор. ORCID.
Стажування та сертифікати:
Сфера наукових інтересів:

Редзюк

Редзюк Наталія Павлівна
(спеціальність 015 Професійна освіта)

Тема дисертаційного дослідження: «Формування цифрової компетентності майбутніх педагогів професійного навчання (сфера обслуговування) у процесі професійної підготовки».
Науковий керівник – доцент, кандидат педагогічних наук, Різник Вячеслав Володимирович.
Автор: 1 тези у науково-практичній конференції, у Міжнародній науково-практичній конференції «Реформування процесів публічного управління в сфері освіти та науки України у глобалізаційному та інформаційному суспільстві». ORCID
Стажування та сертифікати:  участь у навчально-методичному вебінарі «Методика використання цифрових технологій в освітньому процесі»; сфера наукових інтересів (дослідження проблеми «Формування цифрової компетентності майбутніх педагогів в контексті діджиталізації освітнього процесу», «Використання цифрових технологій в освітньому процесі».
Сфера наукових інтересів:

Рик

Рик Ганна Сергіївна
(спеціальність 053 Психологія)

Тема дисертаційного дослідження: Психологічні чинники професійного благополуччя працівників ІТ-сфери
Науковий керівник – професор, доктор психологічних наук Коваленко Алла Борисівна.
Автор 10 публікацій: 2 праці у наукових фахових виданях; 1 праця в міжнародному періодичному виданні, яке входить до бази Scopus; 7 тез науково-практичних конференцій. ORCID
Стажування та сертифікати: Стажування та сертифікати: сертифікат за Програмою Міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) наукових, науково-педагогічних працівників та працівників закладів освіти «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей психологія та правоохоронна діяльність на прикладі платформ ZOOM та MOODLE», Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку (IBR LPNT, m. Lublin) та «Міжнародна фундація науковців та освітян» (Lublin, Republic of Poland).

Сертифікат за програмою літньої школи «Підвищення професійної та мовної компетенції у сфері дослідження суспільних наук та наук про здоров’я» на базі Католицького Університету Любліна Іоанна Павла ІІ, м. Люблін (Польща).

Пройдено 1-місячне бібліотечне стажування на Кафедрі психології та емоції та мотивації, Інституту психології Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ в межах програми «Методологія наукових досліджень у соціальних науках. Сучасні європейські стандарти» м. Люблін (Польща).
Сфера наукових інтересів: дослідження проблеми професійного благополуччя, організаційної лояльності.

IMG_20210111_162429

 Савченко Наталія Сергіївна
(спеціальність 053 Психологія)

Тема дисертаційного дослідження:
Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Харченко Наталія Валентинівна.
Автор. ORCID
Стажування та сертифікати:
Сфера наукових інтересів:

Ткач

Ткач Олена Сергіївна
(спеціальність 053 Психологія)

Тема дисертаційного дослідження: Психологічні чинники становлення смисложиттєвих цінностей дорослого в умовах соціально-психологічної кризи.
Науковий керівник – професор, кандидат психологічних наук Хомич Галина Олексіївна
Автор: 3 праці у періодичних виданнях. ORCID
Стажування та сертифікати:
Сфера наукових інтересів: екзистенційна психологія, патопсихологія, клінічна психологія, фізіогноміка та профайлінг.

Ясенчук В.

Ясенчук Владислав Юрійович
(Спеціальність 051 Економіка)

Тема дисертаційного дослідження: Криптовалюта як інноваційний феномен. ЇЇ вплив на фінансові потоки та механізми руху капіталів.
Науковий керівник – професор, доктор економічних наук Ігнатенко Микола Миколайович.
Автор. ORCID:
Стажування та сертифікати: участь у першому Конгресі STEM-освіти (24 січня 2020 р. м. Чернігів), отримано сертифікат про участь та подяку; участь у другому Конгресі STEM-освіти«Впровадження STEM-освіти – запорука успішного економічного розвитку», (02 березня 2020 р. м. Переяслав,), отримано сертифікат про участь; участь у VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів та студентів «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених» (04-05 травня 2020 року). Збірник наукових праць «Наукові горизонти», випуск VIII. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Практичний курс англійської мови», рівень Beginner, (січень-жовтень 2017 р).
Сфера наукових інтересів: дослідження питання криптовалюти, регуляції правовідносин щодо її обігу, зберігання, володіння, використання та проведення криптовалютних операцій. Аналіз проблем застосування криптовалюти та ризиків. Дослідження впливу криптовалют на монетарну політику та фінансову безпеку банківських систем. Дослідження питання боротьби з тероризмом та інноваційності криптовалюти. Вивчення систем забезпечення функціонування криптовалют. Дослідження питання розвитку кіберспотру та використання криптовалюти.

Яценко Богдан

Яценко Богдан Григорович
(спеціальність 032 Історія та археологія)

Тема дисертаційного дослідження: Українсько-Турецькі відносини в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х років ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Науковий керівник – професор, доктор історичних наук Коцур Віталій Вікторович

Автор: https://orcid.org/0000-0003-1379-5204

Стажування та сертифікати:

Erasmus+ Youth Exchange Project «Unity is Strength», 21/02/2020-26/02/2020 in Sanliurfa, Turkey.

Курс лекцій «Peace Education Based on the Principle of Positive Action», 23/04/2018-22/06/2018

Курс із цифрової грамотності «Основи кібергігієни»

Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини, політичні процеси в українському суспільстві часів незалежності, історичні та політичні процеси ХХ та ХХІ ст.

 

Аспіранти 2019 року вступу

Андрійченко

Андрійченко Катерина Володимирівна
(спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки)

Тема дисертаційного дослідження: Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до професійної взаємодії із учнями засобами технологій розвитку критичного мислення.
Науковий керівник – професор, доктор педагогічних наук Шапран Ольга Іллівна.
Автор: 1 тез науково-практичної конференції. ORCID.
Стажування та сертифікати: сертифікат учасника VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих».
Сфера наукових інтересів: дослідження готовності майбутніх учителів початкових класів до професійної взаємодії із учнями, критичне мислення учнів.

Бойчук О

Бойчук Олег Іванович
(спеціальність 033 Філософія)

Тема дисертаційного дослідження: Соціалізація молоді в умовах інформаційного суспільства: соціально-філософський аналіз.
Науковий керівник – професор, доктор філософських наук Стадник Микола Миколайович.
Автор: 2 праці у наукових фахових виданнях; 2 тези науково-практичних конференцій. ORCID
Стажування та сертифікати:
Сфера наукових інтересів: Соціалізація молоді, інформаційне суспільство, віртуальна генеза, глобалізація, віртуалізація, техногенез, вплив комп’ютерних ігор та інформаційних технологій на свідомість та формування адиктивної поведінки в молоді, філософія освіти та виховання.

Гонтар Ю.В.

Гонтар Юлія Володимирівна
(спеціальність 053 Психологія)

Тема дисертаційного дослідження: Формування у службовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій резилієнсу засобами когнітивно-поведінкової терапії.
Науковий керівник – доцент, кандидат психологічних наук Руденко Оксана Володимирівна
Автор: 1 праця у науковому фаховому виданні; 1 тези науково-практичної конференції. ORCID.
Стажування та сертифікати:
Сфера наукових інтересів: дослідження проблеми «Формування резилієнсу у службовців ДСНС»; когнітивно-поведінкова терапія, проблеми стресостійкості, особливості діяльності службовців ДСНС.

Мольдерф

Мольдерф Тетяна Михайлівна
(спеціальність 015 Професійна освіта)

Тема дисертаційного дослідження: Формування академічної вокально-виконавської культури в процесі професійної підготовки студентів музичних коледжів.
Науковий керівник – професор, доктор мистецтвознавства Мартинюк Тетяна Володимирівна.
Автор: 1 праці у науковому фаховому виданні; 6 тез науково-практичних конференцій; проведення обласного методичного заняття для викладачів мистецьких шкіл та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Донецької області на базі ДОНМЦК. Тема доповіді: «Найпоширеніші виконавські помилки вокаліста-початківця та шляхи їх подолання». ORCID
Стажування та сертифікати:
Сфера наукових інтересів: Дослідження проблеми збереження академічних вокально-виконавських традицій європейської вокальної школи бельканто в процесі навчання студентів-вокалістів; впровадження методики навчання співу у суміжній кваліфікації викладача співу.

Носач

Носач Єлизавета Олександрівна
(071 Облік і оподаткування)

Тема дисертаційного дослідження: Законодавче забезпечення розвитку ФГ сімейного типу в соціогуманітарному просторі України (аналітичний аспект).
Науковий керівник – професор, доктор економічних наук Лисецький Анатолій Степанович.
Автор: ORCID.
Стажування та сертифікати:
Сфера наукових інтересів: дослідження законодавчого забезпечення розвитку ФГ сімейного типу в соцігуманітарному просторі України (аналітика).

Польовик Д

Польовик Дарія Володимирівна
(спеціальності 035 Філологія)

Тема дисертаційного дослідження: Функційно-стилістичні контексти сленгізмів у сучасному українському газетному дискурсі.
Науковий керівник – професор, доктор філологічних наук Навальна Марина Iванiвна.
Автор: 1 тез науково-практичної конференції. ORCID.
Стажування та сертифікати:
Сфера наукових інтересів: теоретична i дидактична фiлологiя, надбання та перспективи розвитку в контекстах сленгiзмiв сучасного українського газетного дискурсу.

Сафарянс Г.В

Сафар’янс Галина Василівна
(спеціальність 032 Історія та археологія)

Тема дисертаційного дослідження: Професор І. М. Єремеєв (1887-1957 рр.) наукова, педагогічна та організаційна діяльність.
Науковий керівник – професор, доктор історичних наук Коцур Анатолій Петрович.
Автор. ORCID
Стажування та сертифікати:
Сфера наукових інтересів: Дослідження внеску І. М. Єремеєва у розвиток агрономічних наук України та його педагогічна діяльність.

Сіка Ю.М

Сіка Юрій Михайлович
(спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки)

Тема дисертаційного дослідження: Формування диригентсько-хорової культури у процесі професійної підготовки студентів педагогічних вузів.
Науковий керівник – доцент, кандидат мистецтвознавства Мартинюк Анатолій Кирилович.
Автор: 1 праця у науковому фаховому виданні; 1 праця у науковому зарубіжному виданні; 6 тез науково-практичних конференцій. ORCID
Стажування та сертифікати: диплом лауреата в  VII Міжнародному полікультурному фестивалі-конкурсі «Переяславський дивограй 2020»; сертифікат за участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференціі «Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії та практики», м. Харків, 29 жовтня 2020 р.
Сфера наукових інтересів: методика та формування диригентсько-хорової культури; методика формування професійно-особистісних якостей майбутніх учителів музики в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін; формування художньо-творчих умінь майбутніх учителів музики у процесі диригентсько-хорової підготовки; методичні засади диригентсько-хорової підготовки студентів до роботи в школах Китаю та України.

Тарасова Анна

Тарасова Анна Володимирівна
(спеціальність 033 Філософія)

Тема дисертаційного дослідження: Соціокультурна комунікація в сучасному глобалізованому суспільстві: соціально-філософський аналіз.
Науковий керівник – доцент, кандидат філософських наук Кравченко Олена Петрівна.
Автор 7 публікацій: 2 праця у науковому фаховому виданні; 5 тез науково-практичних конференцій. ORCID
Стажування та сертифікати: вебінари: «Публікації в міжнародних виданнях» (6 липня 2020р); «Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця» (9 липня 2020р.); «Аналітичний інструмент InCites для установи та науковця» (10 липня 2020р.).
Сфера наукових інтересів: соціальна філософія, соціальна антропологія, соціокультурна комунікація, комунікативний простір сучасного суспільства.

Шальнєва

Шальнєва Поліна Олегівна
(спеціальність 053 Психологія)

Тема дисертаційного дослідження: Психологічні особливості креативності працівників ІТ-сфери.
Науковий керівник – доцент, кандидат психологічних наук Василькевич Ярослава Зіновіївна.
Автор: 2 праці у наукових фахових виданнях; 1 праця в міжнародному періодичному виданні, яке входить до бази Web of Science; 3 тез науково-практичних конференцій. ORCID
Стажування та сертифікати: сертифікат за Програмою Міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) наукових, науково-педагогічних працівників та працівників закладів освіти «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей психологія та правоохоронна діяльність на прикладі платформ ZOOM та MOODLE», Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку (IBR LPNT, m. Lublin) та «Міжнародна фундація науковців та освітян» (Lublin, Republic of Poland).

Сертифікат за програмою літньої школи «Підвищення професійної та мовної компетенції у сфері дослідження суспільних наук та наук про здоров’я» на базі Католицького Університету Любліна Іоанна Павла ІІ, м. Люблін (Польща).

Пройдено 1-місячне бібліотечне стажування на Кафедрі психології та емоції та мотивації, Інституту психології Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ в межах програми «Методологія наукових досліджень у соціальних науках. Сучасні європейські стандарти» м. Люблін (Польща).

Сфера наукових інтересів: дослідження проблеми “Психологічних особливостей креативності працівників ІТ-сфери”, методики визначення рівня креативності, методи розвитку креативності, методи розвитку креативності в ограцізації).

Хаметова Л.М.

Хаметова Людмила Михайлівна
(спеціальність 053 Психологія)

Тема дисертаційного дослідження: Психологічні особливості розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх психологів.
Науковий керівник – професор, доктор психологічних наук Калмикова Лариса Олександрівна.
Автор: 1 праця у науковому фаховому виданні; 4 тез науково-практичних конференцій. ORCID
Стажування та сертифікати: член громадської організації громадських ініціатив «Діалог»; член кримської організації «Українська асоціація психосинтезу та психотерапії»; член європейської асоціації психотерапевтів (посвідчення члена УСП номер 555/18; волонтер «Центр пробації петенціарної служби України» в Переяславі.
Сфера наукових інтересів:

Кулинич Б.Г.

Кулинич Богдан Григорович

(спеціальність 032 Історія та археологія)

ORCSD: https://orcid.org/0000-0002-4961-9934

Тема дисертаційного дослідження: Висвітлення у спортивній пресі України становлення і розвитку паралімпійського спорту (кінець 80-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.).

Науковий керівник: доктор історичних наук, академік Коцур Віктор Петрович.

Автор 4 публікацій: 4 праці у науковому фаховому виданні.

Стажування та сертифікати:

 1. Черкаський державний технологічний університет ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження» 10 – 11.10.2019 р.
 2. Чигиринщина в історії України. Збірник 8: Культурна спадщина Чигиринщини. Матеріали міжрегіональної історико-краєзнавчої конференції «Чигиринщина в історії України». 30.04.2020 р.
 3. Черкаський державний технологічний університет ІІІ Всекраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження». 05 – 06.10.2020 р.

Сфера наукових інтересів: Історія та становлення паралімпійського руху України; Історія виступів національної паралімпійської збірної команди України; Історія розвитку та створення Укрцентру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»; Історія становлення України в міжнародному паралімпійському спорті; Висвітлення здобутків українських спортсменів-паралімпійців у спортивній, журнальній, періодичній пресі України та електронних масмедіа; Паралімпійський спорт.

Аспіранти 2018 року вступу

Гаврилюк

Гаврилюк Наталія Вікторівна

(спеціальність 014 Середня освіта (українська мова і література))

ORCID: 0000-0001-9456-8403

Тема дисертаційного дослідження: Методика навчання української літератури в закладах загальної середньої та вищої освіти у концепції О. К. Дорошкевича (1889-1946 рр.).

Науковий керівник – професор, доктор педагогічних наук Токмань Ганна Леонідівна

Автор 2 публікацій:

– 1 праця у науковому фаховому виданні;

– 2 тези науково-практичної конференції.

Стажування та сертифікати: сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість в історії, літературі та методиці навчання» 23 жовтня 2020року, місто Івано-Франківськ

Сфера наукових інтересів: дослідження методичної діяльності О. К. Дорошкевича, методика викладання української літератури, історія методики викладання

Мельник Т

Мельник Тарас Андрійович

(спеціальність 015 Професійна освіта)

ORCID: 0000-0001-9429-4035

Тема дисертаційного дослідження: Формування готовності майбутніх педагогів професійного навчання до застосування SMART засобів у професійній діяльності

Науковий керівник – професор, доктор педагогічних наук Доброскок Ірина Іванівна

Член експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта

Автор 6 публікацій:

– 4 праці у наукових фахових виданнях;

– 2 тези науково-практичних конференцій.

Стажування та сертифікати: Prometeus

 1. Що повинен знати лідер освітнього стартапа. Форма навчання – дистанційна, кількість годин – 60 годин (2 кредита ЄКТС);
 2. Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг (наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти). Форма навчання – дистанційна;
 3. Наукова комунікація в цифрову епоху. Форма навчання – дистанційна, Кількість годин – 90 годин (3 кредита ЄКТС).
 4. Механіка реформ (розроблено в рамках «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що здійснюється РАСТ в Україні за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Форма навчання – дистанційна.

Інші

 1. Вебінар «Публікаційна стратегія науковця», ініційований Clarivate Web of Science 11.11.2020. Форма навчання – дистанційна, тривалість – одна година.

Сфера наукових інтересів: теорія і методика професійної освіти, проблема оновлення змісту вищої освіти в умовах формування інноваційного вектору розвитку суспільства.

Василенко Н.В.

Василенко Наталя Вікторівна

(спеціальність 017 Фізична культура і спорт)

ORCID: 0000-0001-7198-5570

Тема дисертаційного дослідження: Оптимізація процесу спеціальної фізичної підготовки кваліфікованих метальників молоту з вадами слуху

Науковий керівник – професор, доктор наук з фізичного виховання і спорту Пангелова Наталія Євгеніївна

Автор 2 публікацій:

– 2 праці у наукових фахових виданнях.

Стажування та сертифікати:

сертифікат ХVII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти», 18-19 квітня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький.

Сфера наукових інтересів: дослідження процесу спеціальної фізичної підготовки метальників молоту з вадами слуху, міжсенсорні корекції у метальників з вадами слуху.

Коцур Р

Коцур Роман Володимирович

(спеціальність 032 Історія та археологія)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9355-287X

Тема дисертаційного дослідження: професор Ніколаєв Валентин Федорович (1889–1973) – вчений, педагог, організатор вітчизняної природоохоронної та краєзнавчої справи

Науковий керівник – доктор історичних наук, старший науковий співробітник Бей Роман Васильович

Автор 11 публікацій:

– 5 праць у наукових фахових виданнях;

– 1 праця у закордонному науковому виданні;

– 5 тез науково-практичних конференцій.

Міранович В.Д.

Міранович Владислав Дмитрович

(спеціальність 032 Історія та археологія)

ORCID: 0000-0002-3704-1637

Тема дисертаційного дослідження: студентська молодь Української РСР в 1985-1991 рр.: соціокультурний вимір

Науковий керівник – доцент, кандидат історичних наук Тарапон Оксана Анатоліївна

Автор 4 публікацій:

– 1 праця у науковому фаховому виданні;

– 3 тези науково-практичних конференцій.

Сфера наукових інтересів: соціокультурні процеси в Україні у період перебудови, зокрема культурне, науково-освітнє та позанавчальне життя молоді, роль і місце студентства у суспільстві, національно-патріотичних процесах радянської України, студентські об’єднання, розвиток молодіжної політики

Новородовська

Новородовська Наталія Олександрівна

(спеціальність 032 Історія та археологія)

Publons AAK-9131-2020

ORCID: 0000-0002-7369-4344

Тема дисертаційного дослідження: «Мовна політика в УРСР (1960-х – 1980-х рр.): соціокультурний вимір»

Науковий керівник – професор, доктор історичних наук Коцур Віталій Вікторович

Автор 7 публікацій:

– 3 праці у наукових фахових виданнях;

– 5 тез науково-практичних конференцій.

Стажування та сертифікати:

– У рамках укладеного Договору про співробітництво між Запорізьким національним університетом і ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» упродовж ІІ семестру 2018/2019 навчального року опанувала курс «Основи європейської проектної діяльності» в рамках міжнародного проекту, що реалізується у Запорізькому національному університеті за програмою Європейського Союзу ERASMUS+ «EUROPEAN PROJECT CULTURE» (номер проекту 587321-EPP-1-2017-UA–EPPJMO–MODULE) обсягом 120 годин (4 ECTS), з них 58 аудиторних та отримала відповідний сертифікат №161;

– Прийняла участь у роботі ІІ конгресу STEM-освіти «Впровадження STEM-освіти – запорука успішного економічного розвитку», а саме тренінгу: «Методика впровадження STEM-освіти в процес викладання математики», що відбувся 2 березня 2020 року. Отримала сертифікат, згідно з яким, участь у роботі конгресу прирівнюється до 4 академічних годин;

– Взяла участь у навчально-методичному вебінарі «Методика використання цифрових технологій в освітньому процесі» (тривалість – 6 академічних годин – 0,2 кредити ECTIS), що відбувся 15-16 жовтня 2020 року. Отримала сертифікат В1-130.

Сфера наукових інтересів: дослідження русифікаційних тенденцій в українському мовно-культурному середовищі на прикладі теми дисертаційного дослідження «Мовна політика в УРСР (1960-х – 1980-х рр.): соціокультурний вимір»; проблема двомовності у сучасному українському суспільстві; русифікація науково-освітньої сфери періоду застою;  русифікація періодичних видань та книжкової продукції 1960-х –1980-х рр.; комплексний аналіз нормативно-правової бази, що стосується врегулювання мовного питання на території УРСР; процеси українізації 1920-х рр. та русифікації 1930-х рр.; процеси маргіналізації українського суспільства під впливом російськомовного  контенту.

Шкіра Л.М.

Шкіра Людмила Миколаївна

(спеціальність 032 Історія та археологія)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7034-2944

Тема дисертаційного дослідження: Розвиток сухопутного транспорту Середньої Наддніпрянщини в ХІХ–ХХ столітті (на матеріалах Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»).

Науковий керівник – професор, доктор історичних наук Коцур Надія Іванівна.

Автор 14 публікацій:

– 3 праці у наукових фахових виданнях;

– 3 праці у періодичних виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus, РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus;

– 3 праці у закордонних періодичних виданнях;

– 1 праця у науковому журналі;

– 4 тез науково-практичних конференцій.

Шкіра М.В

Шкіра Микола Володимирович

(спеціальність 032 Історія та археологія)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5031-3238

Тема дисертаційного дослідження: Дерев’яна архітектура XVIII –XIX століття (за матеріалами колекції пам’яток народної дерев’яної архітектури музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

Науковий керівник – професор, доктор історичних наук Коцур Анатолій Петрович.

Автор 29 публікацій:

– 1 праця у колективній монографії;

– 1 монографія (ISBN-13 : 978-6202794213);

– 1 науковий та науково-методичний посібник та розробки;

– 1 праця у періодичному виданні, що індексується в міжнародних наукометричних базах;

– 3 праці у закордонних періодичних виданнях;

– 2 праці у наукових журналах;

– 20 тез науково-практичних конференцій.

Screenshot_2

Кикоть Юлія Володимирівна

(спеціальність 053 Психологія)

ORCID: 0000-0003-2974-4719

Тема дисертаційного дослідження: Особливості психологічного благополуччя педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів

Науковий керівник – доцент, кандидат психологічних наук Руденко Оксана Володимирівна

Автор 3 публікацій:

– 3 тези науково-практичних конференцій.

Стажування та сертифікати:

‒ 1 (сертифікат учасника IV Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології «Педагог в інклюзивному просторі: траєкторія фахової самоактуалізації», 8 листопада 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький)

Сфера наукових інтересів: дослідження проблеми психологічного благополуччя педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів

Ломак

Ломак Ольга Михайлівна

(спеціальність 053 Психологія)

ORCID: 0000-0002-1465-3139

Тема дисертаційного дослідження: Креативність як особистісний ресурс інноваційної діяльності працівників ІТ-сфери

Науковий керівник – доцент, кандидат психологічних наук Василькевич Ярослава Зіновіївна

Автор 9 публікацій:

– 2 праця у науковому фаховому виданні;
– 1 праця в міжнародному періодичному виданні, яке входить до бази Scopus;
– 6 тез науково-практичних конференцій.

Стажування та сертифікати: сертифікат за Програмою Міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) наукових, науково-педагогічних працівників та працівників закладів освіти «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей психологія та правоохоронна діяльність на прикладі платформ ZOOM та MOODLE», Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку (IBR LPNT, m. Lublin) та «Міжнародна фундація науковців та освітян» (Lublin, Republic of Poland).
Сертифікат за програмою літньої школи «Підвищення професійної та мовної компетенції у сфері дослідження суспільних наук та наук про здоров’я» на базі Католицького Університету Любліна Іоанна Павла ІІ, м. Люблін (Польща).
Пройдено 1-місячне бібліотечне стажування на Кафедрі психології та емоції та мотивації, Інституту психології Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ в межах програми «Методологія наукових досліджень у соціальних науках. Сучасні європейські стандарти» м. Люблін (Польща).

Сфера наукових інтересів: проблема досвідження креативності, розвиток креативності працівників, організаційна психологія.

Аспіранти 2017 року вступу

Луцик О.О.

Луцик Оксана Олександрівна

(спеціальність 032 Історія та археологія)

ORCID

Тема дисертаційного дослідження: Місцеве самоврядування України в умовах соціально-економічних та політичних трансформацій 1991–2017 рр. (на прикладі столичного регіону)

Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Коцур Віктор Петрович

Автор 9 публікацій:

– 4 публікацій у фахових виданнях (категорія «Б»);

– 5 тез науково-практичних конференцій апробаційного характеру;

Стажування та сертифікати: упродовж ІІ семестру 2018-2019 рр. пройшла курс Модуль Жанна Моне «Основи європейської проектної діяльності» за програмою ERASMUS+ «EVROPEANPROJECTCULTURE». Брала участь близько 15 конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів.

Сфера наукових інтересів: місцеве самоврядування, децентралізація влади, об’єднання територіальних громад, історія України, регіональна політика, становлення органів місцевої влади.

Мельник

Мельник Надія Петрівна

(спеціальність 032 Історія та археологія)

ORCID

Тема дисертаційного дослідження: Становлення та розвиток студентського самоврядування України в суспільно-політичних трансформаціях (1991-2014рр.)

Науковий керівник – професор, доктор історичних наук Шевчук Василь Петрович

Автор 5 публікацій:

– 3 праці у наукових фахових виданнях;

– 2 тези науково-практичних конференцій.

Сфера наукових інтересів: формування правової культури студентів у закладах вищої освіти України (1991-2014рр.); студентський рух України в умовах змагання за її державну незалежність; підготовка молоді до участі у політичному житті незалежної України (на прикладі виборів 1998 року); участь студентів вузів в українському волонтерському русі (1992-2014 рр.).

1

Холоденко Василь Васильович

(спеціальність 032 Історія та археологія)

ORCID

Тема дисертаційного дослідження: Історія української археології ХХ ст. у висвітлені періодичної преси

Науковий керівник – кандидат історичних наук, професор Колибенко Олександр Володимирович

Автор 4 публікацій:

– у наукових фахових журналах (2);

– тез науково-практичних конференцій (2);

Стажування та сертифікати:

Сфера наукових інтересів: Періодичні видання особливо цікаві для істориків, зокрема краєзнавців, регіональні видання. Такі видання містять низку різноманітної інформації. Надзвичайно цікава преса для досліджень локальних подій та заходів, які відбувалися в різні історичні періоди.

Шеремет

Шеремет Анна Віталіївна

(спеціальність 035 Філологія)

ORCID:  0000-0001-8894-7626

Тема дисертаційного дослідження: Фемінативи у функціонально-стильових сферах української літературної мови: норма і перспективи

Науковий керівник – професор, доктор філологічних наук Навальна Марина Іванівна

Автор 11 публікацій:

– 4 праці у наукових фахових виданнях;

– 7 тез науково-практичних конференцій.

Стажування та сертифікати:

2017 – міжнародна конференція «Актуальні питання навчання іноземців в Україні у 2017-2018 навчальному році» – організатор;

2018 – Перший український форум міжнародної освіти – організатор;

2019 – Другий український форум міжнародної освіти, Друга зустріч Міністерства освіти та науки України з іноземними студентами, які навчаються в Україні – організатор;

ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Новітні методи навчання української мови в сучасній вищій та середній школі» – учасник;

2020 – онлайн-семінар DINTERNAL Education Pearson “Top 10 activities for teaching stress and intonation”;

2021 – онлайн-семінар “ASICs New Internationalization metric system”, онлайн-семінар “International schools accrediation and qualifications”, “Teaching the four skills online” від Офісу англійської мови Посольства США в Україні;

Сфера наукових інтересів: методика навчання української та англійської мови, стилістика та лексикологія української мови, дискурс, концептологія.

Рушай Е.І.

Рушай Едуард Ігорович

(спеціальність 032 Історія та археологія)

ORCID

Тема дисертаційного дослідження: Олександр Цинкаловський: громадсько-наукова діяльність та інтелектуальна спадщина історика, археолога, краєзнавця

Науковий керівник – доктор історичних наук, доцент Демуз Інна Олександрівна

Автор 4 публікацій:

– у наукових фахових журналах (3);

– тези наукової історико-краєзнавчої конференції (1);

Педагогічна практика в ПХДПУ ім Григорія Сковороди

Стажування та сертифікати:

Сфера наукових інтересів: краєзнавство, краєзнавчі та археологічні  дослідження, формування краєзнавчого руху в різні періоди історії, регіональна історія в українській історіографії.

Докторанти 2019 року вступу

Костіна Тетяна психолог, ментор

Костіна Тетяна Олександрівна

кандидат психологічних наук, доцент

(спеціальність 053 Психологія)

Тема дисертаційного дослідження:

Науковий консультант – доктор психологічних наук, професор Булах Ірина Сергіївна

Автор 26 публікацій ORCID:

– 16 праць у наукових фахових виданнях;

– 3 праці у монографіях міжнародних видань;

– 7 тез науково-практичних конференцій.

Стажування та сертифікати:

 • Training Course on gender inequality ”Rule ”Only One Time”” (06-13.04.2019, Manasteria Humorului, Romania). AR Vocational and Investment Solutions (Erasmus+ KA1 for Youth Workers). Курс присвячено проблематиці ґендерної нерівності та проявам ґендерної дискримінації;
 • Training Course «ENpower training on training methodology, visual communication, career counseling, entrepreneurship, and volunteering» (24-31.01.2019, Warsaw, Poland), (Erasmus+ KA1 for Youth Workers). Курс присвячено методичним та методологічним засадам роботи з молодими людьми;
 • Training Course «Support youth participation in vulnerable groups as realisation and promotion of Human Rights» (25-31.01.2020. Lviv, Ukraine). Study Visit: «Youth Participation: One mission. Diverse practices» (Erasmus+). Курс присвячено особливостям роботи із вразливими групами населення у контексті дотримання та реалізації прав людини.

 Сфера наукових інтересів: психологія гендерної рівності, гендерна психологія, ґенеза гендерної рівності в юнацькому віці, життєвий сценарій особистості та особливості його усвідомлення

Коцур В.А.

Коцур Віта Анатоліївна

кандидат історичних наук, доцент

(спеціальність 032 Історія та археологія)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6355-6714

Researcher ID: В-8127-2017

Тема дисертаційного дослідження: Ктиторство українського козацтва (кінець ХVІ – ХVІІІ ст.)

Науковий консультант: доктор історичних наук, професор Молоткіна Валентина Костянтинівна

Автор 63 публікацій:

 • 12 праць у наукових фахових виданнях;
 • 2 праці у виданнях Scopus;
 • 2 в енциклопедичних виданнях;
 • 13 матеріалів науково-практичних конференцій;
 • 5 підручників, курсів лекцій, навчально-методичних посібників;
 • 29 наукових розвідок, науково-популярних, краєзнавчих праць.

Стажування та сертифікати:

 • Thetahealing Advanced DNA (2018). Навчання пройшла під керівництвом клінічного психолога, члена колегії психологів Барселони О. Нямкович. Сертифікований інструктор з тетахілінгу просунутого рівня з можливістю викладати і проводити сеанси тетахілінгу.
 • INOVACNE VYSKUM V OBLASTI SOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE A POLITOLOGIE (9-11.03.2017, Vysoka Skola Danubius, Sladkovicovo, Slovenskа Republika). Курс присвячено інноваціям у галузі гуманітарних наук. Сертифікат.
 • Навчальна програма «Основи групового та індивідуального психологічного консультування» (2014). Центр психічного здоров’я «Sanata» (Київ). Сертифікат.

Сфера наукових інтересів: актуальні питання української історії та історіографії, козацька благодійність, ктиторство, етнопсихологія, психоісторія.

Хупавцева

Хупавцева Наталія Олександрівна

кандидат психологічних наук, доцент

(спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8883-7686

Тема дисертаційного дослідження: Психологія фасилітативної взаємодії в педагогічному процесі закладів середньої освіти

Науковий консультант: доктор психологічних наук, професор Михальчук Наталія Олександрівна

Автор 95 публікацій:

 • 1 праця в міжнародному періодичному виданні, яке входить до бази Scopus;
 • 1 праця в міжнародному періодичному виданні, яке входить до бази Web of Science;
 • 13 праць у наукових фахових виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (до баз Index Copernicus, Web of Science та Scopus);
 • 19 праць у наукових фахових виданнях;
 • 1 монографія;
 • 1 розділ у колективній монографії;
 • 1 навчальний посібник;
 • 1 навчально-методичний посібник;
 • 3 методичних посібниках;
 • 54 тез науково-практичних конференцій.

Стажування та сертифікати: Арттерапія як метод психологічної допомоги (01.11.2019-05.04.2020). Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. (286 год.).

Овдійчук

Овдійчук Лілія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

(спеціальність 015 Професійна освіта)

ORCID: 0000-0002-0268-5969

Researcher ID: 0018288

Тема дисертаційного дослідження: Система підготовки майбутніх учителів української мови та літератури на засадах інтегрованого вивчення дисциплін літературознавчого циклу

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Токмань Ганна Леонідівна

Автор 58 публікацій:

 • 11 праць у наукових фахових виданнях;
 • 1 збірник наукових статей;
 • 1 навчально-методичний посібник;
 • 20 науково-популярних, літературно-краєзнавчих праць;
 • 10 наукових розвідок (літературознавчих передмов та післямов до раритетних книг-перевидань);
 • 15 матеріалів науково-практичних конференцій.

Участь у міжнародних проектах:

Українсько-польські літературно-мистецькі зустрічі «Діалог двох культур» (Кременець, 2016, 2017);

Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. IX Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. Мюнхен, 2018.

Міжнародний симпозіум «Література. Діти. Час» (2010-2018).

Участь у наукових та науково-практичних конференціях – більше 100.

Участь у наукових товариствах, журі, редколегіях:

 • член Наукового товариства Шевченка, координатор філологічної секції НТШ (рівненський осередок);
 • член ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва (керівник рівненської філії);
 • член ради польсько-українського культурно-просвітницького центру імені Т.-О. Сосновського.
 • член журі обласного конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів рівненської обласної Малої академії наук, відділення «Філології» секції «Українська література», 2019, 2020 р.
 • член журі Всеукраїнського студентського конкурсу проектів освітніх реформ, направлених на інтеграцію освітньої системи України в європейський науково-освітній простір, Національна академія наук, 2019 р.;
 • член редакційної колегії вісника Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва «Література. Діти. Час».

Керівництво науковою роботою студентів та аспірантів:

 • Всеукраїнський Гоголівський конкурс (Ніжин, 2019 – 1 місце, 2020 – 3 місце);
 • 1 стаття у фаховому збірнику;
 • 3 статті у збірнику студентських наукових праць;
 • 2 статті у збірнику наукових праць;
 • 4 матеріали конференцій;
 • 8 захищених магістерських робіт;
 • керівництво дисертаційним дослідженням на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», спеціалізація «Теорія та методика професійної освіти» (2020-21).

Сфера наукових інтересів: проблема літературознавчої підготовки майбутніх учителів української мови та літератури, жанрово-стильові особливості сучасної прози для дітей; інтеграційно-текстуальна біографістика; теорія і практика контекстного аналізу творів художньої літератури; методичні аспекти інтеграційного вивчення літературознавчих дисциплін у ЗВО.

Аспіранти 2016 року вступу

Юзковець Ірина Олександрівна

Юзковець Ірина Олександрівна

(спеціальність 017 Фізична культура і спорт, педагогічні науки)

ORCID: /0000-0001-9372-550X

Тема дисертаційного дослідження: Комплексний розвиток фізичних здібностей учнів молодших класів засобами міні-баскетболу

Науковий керівник – професор, доктор наук з фізичного виховання та спорту, Пангелова Наталія Євгенівна

Автор 10 публікацій ORCID: /0000-0001-9372-550X:

– 5 праць у наукових фахових виданнях;

– 1 праця в зарубіжному періодичному науковому виданні країн Організації економічного співробітництва та розвитку;

– 4 тез науково-практичних конференцій.

Сфера наукових інтересів: фізичне виховання молодших школярів, фізичне виховання і спорт, баскетбол

Сфера наукових інтересів: екзистенційна психологія, патопсихологія, клінічна психологія, фізіогноміка та профайлінг.

Морей

Морей Тетяна Василівна

032 Історія та археологія

ORCID:  0000-0002-3632-2533

Researcher ID: AAB-3281-2021

Тема дисертаційного дослідження: Історико-правові виміри становлення та розвитку наукових основ системи медичної допомоги населенню Київської губернії (кінець ХVІІІ – початок 60-х рр. ХІХ ст.)

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Костенко Оксана Олексіївна

Автор 14 публікацій:

– 7 праць у наукових фахових виданнях;

– 2 праці у зарубіжних наукових виданнях;

– 5 тез науково-практичних конференцій.

Сфера наукових інтересів: історія розвитку медицини (як галузі права) та нормативно-правова база медичного обслуговування населення,  інституціоналізація та персоналії медичної науки ХІХ ст., медичне право, історія Київської губернії ХІХ ст., адміністративне право та адміністративний процес.

Потапенко Р.М.

Потапенко Руслана Михайлівна

032 Історія та археологія

ORCID:  0000-0002-3521-9462

Тема дисертаційного дослідження: Науково-педагогічна інтелігенція Української РСР в умовах соціогуманітарних змін 1985-1991 рр.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Тарапон Оксана Анатоліївна

Автор 18 публікацій:

– 9 праць у наукових фахових виданнях;

– 1 праця у зарубіжних наукових виданнях;

– 8 тез науково-практичних конференцій.

Сфера наукових інтересів: історія України та історія культури України ХХ – поч. ХХI ст., науково-освітня інтелігенція в Україні в добу Перебудови (1985-91 рр.); ідеологія та пропаганда Радянського Союзу; роль української мови в суспільно-політичних та національно-культурних процесах відродження України; українознавчі студії в Україні, зокрема, освіта, наука, релігія.

Кролівець Ю.В.

Кролівець Юлія Віталіївна

053 Психологія

ORCID:

Тема дисертаційного дослідження: Психологічні особливості розвитку розповідного мовлення дітей дошкільного віку

Науковий керівник – професор, доктор психологічних наук Калмикова Лариса Олександрівна

Автор 11 публікацій:

– 2 праці у наукових фахових виданнях;

– 3 праці у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз Web of Science Core Collection та Index Copernicus;

– 1 праця в зарубіжному періодичному фаховому виданні;

– 5 тез науково-практичних конференцій.

Стажування та сертифікати: член Громадської організації: «Всеукраїнська асоціація психолінгвістів», член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції: «Психолінгвістика в сучасному світі».

Сфера наукових інтересів: педагогічна та вікова психологія, діяльність психолога в ЗДО, психолінгвістика, розвиток розповідного мовлення дітей дошкільного віку.

Результати дослідження, викладені в дисертації, презентовано на 19 наукових зібраннях різних рівнів, зокрема,

1) Міжнародних науково-практичних конференціях: «Психолінгвістика в сучасному світі» (Переяслав-Хмельницький, 2014 – 2019), «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» (Одеса, 2016), «Світ ХХІ сторіччя: модернізація освіти та цінності дитинства» (Запоріжжя, 2016), «Актуальні проблеми психології навчання та розвитку» (Київ, 2017), «Актуальні проблеми сучасної психології: шляхи становлення особистості» (Переяслав-Хмельницький, 2019); «Інноваційні технології в дошкільній освіті» (Переяслав-Хмельницький, 2019);

2) Міжнародному науково-практичному семінарі: «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы» (Барановичи, 2017);

3) Всеукраїнських науково-практичних конференцій: «Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі різновікового об’єднання дошкільників» (Умань, 2015), «Дитинство як цінність: минуле та сучасне» (Київ, 2017), «Освіта в Україні: пошуки і здобутки» (Бар, 2019);

4) Всеукраїнському науково-методичному семінарі-практикуму: «Інновації в моральному вихованні дошкільників: обґрунтування специфіки і досвід впровадження» (Переяслав-Хмельницький, 2016);

5) Регіональному науково-методичному семінарі-практикуму: «Реалізація завдань морального виховання дітей дошкільного віку: калейдоскоп психолого-педагогічного супроводу» (Черкаси, 2017);

6) Науково-практичних семінарах: «Впровадження інноваційних технологій у практику роботи дошкільних навчальних закладів: презентація результатів педагогічних практик студентів 4, 5, 6-тих курсів денної форми навчання» (Переяслав-Хмельницький, 2015), «Проблеми і перспективи розвитку дошкільної освіти сьогодення: науково-практичний контент» (Переяслав, 2019).

Бабченко фото

Бабченко Наталія Василівна

011 – Освітні, педагогічні науки

ORCID – orcid.org/0000-0002-0462-2806

Тема дисертаційного дослідження – Професійна підготовка магістрів з фізики в системі вищої освіти Республіки Польщі

Науковий керівник – професор, доктор педагогічних наук Шапран Ольга Іллівна

Автор 17 публікацій:

6 праць у наукових фахових виданнях;

1 праця у зарубіжному виданні;

1 стаття у монографії;

1 навчально-методичний посібник;

8 тез у матеріалах науково-практичних конференцій.

Сфера наукових інтересів: дослідження проблеми формування STEM компетентностей фахівців з фізики у вітчизняних і зарубіжних ЗВО; практики професійної підготовки фахівців з фізики в країнах ЄС та США

Молоткіна Ю_edited

Молоткіна Юлія Олександрівна

035 Філологія

ORCID:  0000-0002-5245-726X

Google Scholar https://cutt.ly/qlwWEzv

Тема дисертаційного дослідження: Функціонально-стильова диференціація новітніх запозичень у сучасній українській мові

Науковий керівник – професор, доктор філологічних наук Навальна Марина Іванівна

Автор 21 публікації:

– 8 праць у наукових фахових виданнях;

– 1 праця виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз Web of Science;

– 2 праці в зарубіжних фахових виданнях;

– 10 тез науково-практичних конференцій.

Стажування та сертифікати:

– “Tutors’ Conference” – конференція викладачів англійськоїмови у м. Київ, 02.03.2019, організована компанією “Language Tutors”.

– “Tutors’ Conference” – конференція викладачів іноземних мов у м. Київ, 27.10.2018, організована компанією “Language Tutors”.

– 9th International Graduate Conference on Risale-i-Nur Studies held at Istanbul Foundation for Science and Culture on 2-6 July 2018.

– Erasmus+ MoPED (Modernization of Pedagogical Higher Education by innovative Teaching Instruments) Visiting Study (with 32-and-a-half lecture hours), that held from June 4 to June, 8, at the University of Cyprus, Nicosia, Cyprus.

– “На шляху до інклюзії” – семінар в рамках проекту “Відкрита Школа” організований Асоціацією з міжнародних питань Чехії, м. Переяслав-Хмельницький, Україна, 30.03.2017.

– Danish-Ukrainian project “Human Rights, democracy, diversity and internationalization of Ukrainian society”. International Student Camp. February 1, 2017 – September 1, 2017, organized in cooperation between Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhory Skovoroda State Pedagogical University and the Danish Helsinki Committee for Human Rights.

– Erasmus+ Youth Exchange Project “Strengthen Cross-Cultural Connections, Embrace the Differences”, 05/05/2017-04/11/2017 in Istanbul, Turkey.

– Ukrainian-Czech Workshop “Scholarship Opportunities”, Pereyaslav-Khmelnytsky, Ukraine.

Сфера наукових інтересів: лексикологія, іншомовні запозичення (на матеріалі англійської та української мов), мова засобів масової інформації, мова соціальних мереж.

Плужник

Плужник Оксана Василівна

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=b4nA4jQAAAAJ

ORCID iD: 0000-0001-8780-8288

Тема дисертаційного дослідження: Підготовка вчителів початкової школи в університетах Чехії до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти.

Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Шапран Ольга Іллівна.

Автор: 22 публікацій

8 праць у наукових фахових виданнях;

1 праця у зарубіжному виданні;

1 розділ у колективній монографії;

1 навчально-методичний посібник;

11 тез науково-практичних конференцій.

Стажування та сертифікати:

 

Участь у міжнародному україно-чеському практичному семінарі «На шляху до інклюзії» 12.10.2017р.

Участь у міжнародному семінарі «Управління школою у суспільстві знань» 27.11.2017р.

«Онлайн-курс для вчителів початкової школи» URL: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/downloads/4e705ed17993454eaf726e8768773459/Certificate.pdf

«Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» URL: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/downloads/9918ebc07cc446bc9a145030738b3ada/Certificate.pdf

Сертифікат учасника (проведення семінару) IV Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології «Педагог в інклюзивному просторі: траєкторія фахової самоактуалізації» 8.11.2018 р.

Сертифікат доповідача круглого столу «Впровадження STEAM-освіти в інклюзивне середовище Нової української школи» на ХІ міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті», м. Київ, 22-24 жовтня 2019 р.

Сфера наукових інтересів: Професійна підготовка майбутніх учителів до діяльності в умовах інклюзивної освіти.

Перейти до вмісту